2003-s rendezvények

Az MSZT oktatásszociológiai könyvvitái keretében 2002 decembere óta folynak rendezvények.

Olyan rendezvénysorozatot kezdeményeztünk, mely az oktatásszociológia és rokontudományai témakörben megjelent fontosabb könyveket állította középpontjába. (Minden oktatással, neveléssel kapcsolatos szakkönyv belefér a válogatásba, melynek van – a szűken vett neveléstudományi szakmán túlmutató társadalmi vonatkozása, szempontja.) Minden könyvhöz meghívtunk egy – egy alkalommal két – előre felkért kiemelkedő tudóst, aki érdemi elemzés, illetve bírálat alá vette a megjelent könyvet, ezt általában vita és a szerző reflexiója követte. A frissen megjelent könyvek esetében a rendezvények könyvbemutatóként is szolgáltak. Egy-egy alkalommal két-két könyv megvitatására került sor, ami – nem függetlenül a rendezők szándékától – azt is jelenti, néhányan olyan könyv „reflektálásában” is részt vettek melyre – külön – nem jöttek volna el, így egy-egy rendezvény „automatikusan” összehozott két-két érdeklődési kört. A rendezvényeket az Iskolakultúra c folyóirat egy-egy évfolyamnyi előfizetés felajánlásával önzetlenül támogatja – a szakosztályelnök pedig kötelességének érzi, hogy arra késztesse az elemzésre vállalkozó tudósokat, jelentessék meg az „IQ” könyvismertetés rovatában véleményüket.

Az első rendezvényen – az Oktatáskutató Intézet kis könyvtárhelységében szorongva – Kozma Tamás és Varga Júlia beszéltek Polónyi István oktatásfinanszírozási tankönyvéről, és Vámos Dóra beszélt Hrubos Ildikó és Polónyi István (valamint két ifjú munkatársuk, Veroszta Zsuzsa és Remler Timea ) által írott AIFSZ könyvről. A második rendezvényen Karády Viktor beszélt Szögi László külföldön járt hallgatókat bemutató adattáráról, Vajda Zsuzsa pedig Pukánszky Béla gyermekkortörténeti szintéziséről – a Kazinczy utcai tanácsteremben. A harmadik rendezvény atipikus lett: az Educatio Diplomások számát (szerk. Nagy Péter Tibor ) értelmezte kötetként és nyitott róla vitát – egy kerekasztalnyi meghívottal: Vajda Mihállyal, Hülvely Istvánnal, Forray R Katalinnal, Polónyi Istvánnal, Liskó Ilonával, Lukács Péterrel . E rendezvénynek az egyetemi könyvtár adott otthont és társrendezője az Oktatáskutató Intézet és a debreceni bölcsészkar pedagógia tanszéke voltak. Egy lágymányosi tanteremben Enyedi György Kozma Tamás regionális felsőoktatásról szóló könyvét, Nagy Péter Tibor pedig az Andor – Liskó szerzőpáros iskolai mobilitási könyvét vonta elemzés alá. Nem egy frissen megjelent könyvéről, hanem a közelmúltban elhunyt Bourdieu egész életművéről beszélt Karády Viktor a Wesley János főiskolán – ugyanaznap Hadas Miklósé volt a szó, aki Nagy Péter Tibor 19-20 századi oktatástörténettel foglalkozó tanulmánykötetét bírálta. Halász Gábor – ugyanezen a helyszínen – beszélt Báthory Zoltán Maratoni reformjáról, Boreczky Ágnes pedig az ötvenhatos intézet évkönyveinek oktatásszociológiai tanulságairól. Két, a cigányok oktatásügyi helyzetét taglaló beszélgetést sikerült összekapcsolnunk, Ferge Zsuzsa beszélt a Forray R Katalin Hegedüs T András szerzőpáros könyvéről, Andor Mihály pedig a Liskó – Kemény – Havas könyvről. Az ELTE szociológiai intézetének kari tanácstermét megtöltő rendezvény az Oktatáskutató Intézet és Új Mandátum könyvkiadó közös sorozata, a Társadalom és Oktatás sorozat két frissen megjelent könyvének sajtóbemutatója is volt egyben.