2004-es rendezvények

FELHIVJUK A FIGYELMET:

Ajánlott – nem MSZT, de oktatásszociológiai szempontból fontos rendezvény:

"Szakképzési rendszer szerkezeti és területi átalakulása"
                      c. kutatás záróvitája

Elnök: Kozma Tamás
A kutatás eredményeit összefoglalja: Forray R. Katalin - Híves Tamás
Opponens: Kutas János (FMM)
                 Benedek András (GYISM)

  A vita időpontja és helyszíne:

              2004. március 22. hétfő, 14.00 óra
              1054 Bp., Báthori u. 10. I. em. 116-os szoba

 

MSZT OSZ rendezvény:

Március 29-n hétfőn 16.30.-kor Setényi János: „Az oktatási rendszer” cimű Halász Gábor - könyvről beszél. Az előadást vita követi az oktatási rendszer bemutatásának lehetséges paradigmáiról.

Színhely: 1051 Budapest, Dorottya u. 8 – tanácsterem

 

Március 30-án kedden 16.30.-kor Sáska Géza és Kiss Endre „A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete: nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés” cimű - Németh András-könyvről beszél. Az előadást vita követi a neveléstudomány és az oktatással foglalkozó tudományok egyetemi intézményesedésének történetéről.

Színhely: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27 – tanácsterem

 

Tisztelettel meghívjuk a

  Felsoőktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály

közös szervezésében a 

Felsőoktatási reformok

című konferenciára.

A konferencia időpontja:

2004. április 26. du . 13 .00-19 .00 óra,

és helye:

Budapest, V. ker. Bátori u. 10. földszint nagyterem

A konferencia előadói:

Hrubos Ildikó (BKE, PH-FK): A felsőoktatási reformok esélyei

Kozma Tamás (DE, PH-FK):  Az intézmény alapítás körülményei az 1990-es években Közép-Európában

Lukács Péter (WJLF, PH-FK): Autonómia és üzemszerűség a felsőoktatásban

Polónyi István (DE, PH-FK): Képzési struktúra és finanszírozás

Sáska Géza (PH FK): Homológiak és analógiák a köz-, és felsőoktatási reformokban.

Schlett István (ELTE): Javítás vagy újítás? (A felsőoktatás reformja - ki, mit, miért, mikor, hogyan?)

Schwendtner Tibor (ME): A felsőoktatási reform szellemisége

Semjén András (MTA KTK): Tandíj-dilemmák és megoldások - üzenet a palackban

Setényi János (Expanzió): Nemzetköziesedés, európai integráció és globalizáció a felsőoktatásban

A vitaanyagok a PH Felsőoktatási Kutatóintézet honlapján ( www.hier.iif.hu

  

) megtalálhatók 2004. április 19-tól.

Üdvözlettel:

Liskó Ilona

FK mb. igazgató

Nagy Péter Tibor

MSZT OSZ elnök

 

Az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya és az ELTE PPK Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottsága tisztelettel meghívja közös rendezvényére, melyen  Prof. Dr. Bangó Jenő, az aacheni egyetem emeritus professzora tart Niklas Luhmann rendszerelmélete és a konstruktivista nevelés címen előadást.

Az előadás időpontja 2004. április 27. kedd 15-19h.

Az előadás helye ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanácsterem.

 

Tisztelettel meghívjuk a 


PH Felsőoktatási Kutatóintézet és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály közös szervezésében az " Út a felsőoktatásba " című konferenciára, mely az

EDUCATIO "Felvételi",
  című  legújabb számához kapcsolódik. 


A konferencia időpontja:
  2004. május 27. csütörtök du . 14 .00-19 .00 óra,

  helye:
  Budapest, IX. ker. Ajtósi Dürer sor 19-21 IX. emeleti tanácsterem

A konferencia előadói: 

Forray R. Katalin  (PH-FKI, PE), Gábor Kálmán (PH-FKI), Karády Viktor (CEU), Ladányi Andor (PH-FKI), Lannert Judit (OKI), Mátrai Zsuzsa ( OKI), Nagy Péter Tibor (PH-FKI, WJLF), Róbert Péter (ELTE, TÁRKI).

A vitaanyagok a PH Felsőoktatási Kutatóintézet honlapján ( www.hier.iif.hu ) megtalálhatók 2004. május 25-től.

Üdvözlettel :

Liskó Ilona

PH FKI  igazgató

Nagy Péter Tibor
MSZT OSZ elnök

A vitaanyagok a PH Felsőoktatási Kutatóintézet honlapján ( www.hier.iif.hu ) megtalálhatóak lesznek

 


MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a Felsőoktatási Kutatóintézet szervezésében az

„E-LEARNING”
című EDUCATIO kiadványhoz kapcsolódó
országos szakmai konferenciára.

A konferencia időpontja:
2004. szeptember 27. hétfő du. 14.00-19.00 óra

helye:
Budapest, XIV. ker. Ajtósi Dürer sor 19-21., Professzorok Háza, földszinti konferencia terem.

A konferencia előadói:

Z. Karvalics László (BME ITTK): Hibrid online klaszterek: a jövő tanulás- és tudástermelő közösségei
Tót Éva (FKI) Hálózatos tanulás
Török Balázs (FKI): Integrációs és diverzifikációs folyamatok az E-learning területén
Polónyi István (DE-FKI): A válasz az E-learning – De mi volt a kérdés?
Kárpáti Andrea (ELTE TTK): Digitális pedagógia a végeken – a roma oktatási informatikai projekt első tanévének képességfejlesztési eredményei

A konferencia megrendezését az Oktatási Minisztérium támogatja. A vitaanyagok a Felsőoktatási Kutatóintézet honlapján (www.hier.iif.hu ) megtalálhatók 2004. szeptember 27-ig.

Üdvözlettel:

Liskó Ilona
FKI igazgató

Nagy Péter Tibor
MSZT OSZ elnökMeghívó

HOL TARTUNK?

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztályának
kétnapos konferenciája alapító elnöke,
Kozma Tamás 65. születésnapjára


A meghívott előadóktól azt kérjük, mondják el 15 percben, hogy saját szűkebb szakterületükön - reflektálva saját munkásságuknak elmúlt 20 évére is - hol tartanak a társadalom és oktatás kapcsolatának feldolgozásában.

Helyszín: Bp. XIV. Ajtósi Dürer sor 19-21. Professzorok Háza nagyterme
Házigazda a Felsőoktatáskutató Intézet
Időpont október 14-15.

Csütörtök

09.00 Megnyitó 09.15 Bajomi Iván (ELTE): Oktatásügyi konzultációk - konszenzusképzés nélkül
09.30 Csapó Benő (SZE): Szemben az árral: a társadalmi hátrányok kiegyenlítése
09.45 Forray R. Katalin (PTE-FKI): Területi társadalmi szerkezet és iskolázás
10.00 Halász Gábor (OKI): A „politikai tanulás” (policy learning) és az oktatási rendszerek fejlődése.
10.15 vita
11.15 szünet - könyvvásárlási lehetőség
11.45 Lukács Péter (FKI-WJLF): Akadémiai kapitalizmus?
12.00 Meleg Csilla (PTE) Iskola az időben
12.15 Nagy Mária (OKI-EKTF): Kezdők a pedagóguspályán
12.30 vita
13.15 szünet - ebédelési lehetőség
14.30 Németh András (ELTE): A neveléstudomány fejlődésének főbb paradigmái
14.45 Sáska Géza (FKI): A felnőtt alternatívája a gyermek: A gyermekközpontú pedagógiák ideológiája.
15.00 Setényi János (Expanzió): Az államigazgatás europaizációja: a Strukturális Alapok fogadásának esete
15.15 Zrinszky László (ELTE-PTE): Egy tudományág láthatóvá válik: az andragógia szerepnövekedése
15.30 vita
16.30 az első nap vége

Péntek

09.00 Megnyitó
09.15 Boreczky Ágnes (ELTE): Családtörténet és iskoláztatás
09.30 Csákó Mihály (ELTE): A szakmunkásképzés feltételeinek alakításáról
09.45 Gábor Kálmán (FKI): Ifjúsági korszakváltás
10.00 Liskó Ilona (FKI): A roma tanulók iskoláztatási esélyei
10.15 vita
11.15 szünet - könyvvásárlás
11.45 Kelemen Elemér (ELTE): Az oktatás és társadalmi mobilitás néhány összefüggése Magyarországon 1867-1945
12.00 Ladányi Andor (FKI): A felsőoktatás megújításáról 1989-2004
12.15 Nagy Péter Tibor (FKI-PTE): A jogbiztosító államtól a jogkorlátozó államig. A magyar állam oktatáspolitikai funkciói 1868-1945
12.30 vita
13.15 szünet - ebédelési lehetőség
14.30 Mazsu János (DE): Az oktatási rendszer és a társadalmi átrétegződés/esélyegyenlőtlenség kapcsolata az első világháború előtti félszázadban
14.45 Hrubos Ildikó (Corvinus Egyetem-FKI): A XXI. század egyeteme: megújulási kényszerek, megőrzendő értékek
15.00 Csepeli György (ELTE): Az e-Learning a felsőoktatásban
15.15 Polónyi István (DE-FKI): Felsőoktatás és gazdasági fejlettség
15.30 vita
16.30 a konferencia zárása

Az előadások sorrendje az egyes napokon belül változhat.


 

Tanáraink a 19-20. századbanA WJLF és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai szakosztálya közös konferenciát rendez.
A konferencián tanárok, tanári csoportok strukturált ill. összehasonlító életrajzával foglalkozó előadásokat várunk. Mindhogy a legtöbb felsőoktatási intézmény, tanszék egykori magántanári kara a közoktatásban szolgált, bármely felsőoktatási intézmény saját "tudománytörténetének” személyi háttere, azaz az egykori professzorok életrajza is a konferencia-előadás tárgya lehet. Fő szabályként olyan tanárok, professzorok
az érdekesek akik pályájuk egyrészét 1850 és 1950 között futották.

Közismert, hogy Magyarországon rengetegen foglalkoznak a 19-20. századi tanárokkal, néhányan szociológusként, néhányan hivatásos neveléstörténészként, felsőoktatástörténészként, de nagyon sokan vannak, akik egy-egy iskola, egy egy tanszék tanárainak életével és munkásságával foglalkoznak, mint
ahogy olyanok is, akik egy-egy szakma jelesei - pl.történelemtanárok vagy kémiatanárok stb.- iránt érdeklődnek. Mindezeket az érdeklődőket várjuk.

A konferencia időpontja: 2004. november 26. (esetleg a jelentkezők számától függően 27-e és 28-a)
Helyszine: Bp., VIII. Dankó u. 9-11.
Jelentkezés: nagy.peter.tibor@ella.hu

A konferenciára kétféle típusú jelentkezőt várunk:


Az előadóknak az alábbi szempontok (vagy egyrészük) figyelembevételét
javasoljuk, mikor az általuk választott tanárokat, tanárcsoportot bemutatják:


 

A tanáraink a 19-20. században c. konferenciáraRendező: WJLF - MSZT OSZ

Időpont: 2004 dec. 18. szombat 9-18 h
Előadásonként 15 perc, három-négy előadás után 40 perc vita és szünet. Az előadások sorrendjét a helyszínen jelentkezési alapon határozzuk meg, figyelembe véve vonatok indulását és más kényszereket.

Helyszín: Budapest, VIII. Dankó út 9-11.
Ez az épület megközelíthető a Blaha Lujza tér Népszínház sarokról induló 99-es busz Mátyás téri megállójától ill. a Baross utca és Kálvária tér sarka felől. (Itt a 83-s trolibusz áll meg, melyre Kálvin téren, Fővám téren, a Nagykörút és Baross utca sarkán, Orczy téren lehet felszállni.) Egy kék vaskapun kell csöngetni.


A KONFERENCIA TÉMÁJA

"Tanáraink a 19-20. században"

A WJLF és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai szakosztálya közös konferenciát rendez. A konferencián tanárok, tanári csoportok strukturált ill összehasonlító életrajzával foglalkozó előadásokat várunk. Mindhogy a legtöbb felsőoktatási intézmény, tanszék egykori magántanári kara a közoktatásban szolgált, bármely felsőoktatási intézmény saját "tudománytörténetének” személyi háttere, azaz az egykori professzorok életrajza is a konferencia-előadás tárgya lehet. Fő szabályként olyan tanárok, professzorok az érdekesek, akik pályájuk egyrészét 1850 és 1950 között futották.

Közismert, hogy Magyarországon rengetegen foglalkoznak a 19-20. századi tanárokkal, néhányan szociológusként, néhányan hivatásos neveléstörténészként, felsőoktatástörténészként, de nagyon sokan vannak, akik egy-egy iskola, egy egy tanszék tanárainak életével és munkásságával foglalkoznak, mint ahogy olyanok is, akik egy-egy szakma jelesei - pl.történelemtanárok vagy kémiatanárok stb.- iránt érdeklődnek. Mindezeket az érdeklődőket várjuk.


Az előadóknak az alábbi szempontok (vagy egyrészük) figyelembevételét
javasoljuk, mikor az általuk választott tanárokat, tanárcsoportot bemutatják:

- a tanárok felekezeti hátterét és vallásváltoztatásait
- a tanárok regionális hátterét, az egyes települések tanári foglalkozás választására presszionáló hatását
- a tanárok szüleinek társadalmi változóit
- a tanárok „nevesebb” szüleinek hatását (tehát többgenerációs tanárértelmiség, vagy másféle értelmiség jelenlétét)
- a tanárokat kibocsátó gimnáziumok, reáliskolák összetételét, egyes alcsoportokra nézve a tanárok ottani eredményeit, illetve a tanárok tanárainak pályára orientáló hatását
- a tanárok egyetemre lépési korát
- a tanárok egyetemi tanulmányainak eredményességét, mégpedig részben a nominális kitűnőség, részben az esetleg már egyetemistaként megjelentetett cikkek kategorizálásával. A tanulmányok e szakaszában már külön jellemzendő az egyetem szaktudományos tárgyaiból és a tanárképzéshez szükséges tárgyakból felmutatott eredményesség
- a tanári pályaív jelzéseit, hogyan alakul az óraadó, helyettes és rendes tanári kinevezések, fizetési fokozatok közötti előléptetések rendszere, felsőoktatási állásba kerülés stb.
- A tanárok mozgását az iskolák között, ennek vélhető személyes illetve tanügy-igazgatási indítékait, az iskolák, mint munkahelyek presztizssorrendjét
- A tanárok iskolán belüli tevékenységét: igazgatói megbízások, szakmai munkaközösség vezetés, szakkörvezetés, osztályfőnökösödés, iskolai ünnepségek koordinálása, szerep iskolán belüli egyesületekben
- A tanárok iskolai munkájának tartalmilag megragadható elemeit: helyi tantervalkotás, tankönyvválasztás, diákjaik tanulmányai eredményessége, továbbtanulási valószínűsége, az értesítőkben közölt tanári cikkek tartalmi elemei, óraszám, tanítás magasabb és alacsonyabb ill. a-b-c osztályokban…
- A tanárok iskolán kívüli szakmai szerveződésének megragadható elemeit: tanáregyesületi tagság, publikálás pedagógiai folyóiratokban, pedagógiai könyvek publikálása
- A tanárok tanügy-igazgatási elismerésének megragadható jeleit: óralátogatói megbízások, érettségi elnöki megbízások
- A tanárok iskolán kívüli szaktárgyi-szaktudományos működését: elsősorban a szaktudományos folyóiratokban megjelent publikációk, szaktudományos könyvek és füzetek publikálása alapján, szaktudományos egyesületekben való tagság alapján, ottani tisztségek alapján. A tudományos világ kitüntetésekben ill. magántanári címben megnyilvánuló elismerése alapján, könyveiről írt kritikák alapján, tudományos folyóiratokban megjelent nekrológok alapján.
- A tanárok iskolán kívüli társadalmi működését, társadalmi kapcsolatainak megragadható jegyei., pl. házasság, társadalmi egyesületi tagságok, szabadkőműves páholy-tagság, helyi egyházi funkciók, helyi képviselőtestületi tagságok, nem szaktudományos és nem pedagógiai publikálás a helyi sajtóban, frontszolgálat, tiszti fokozatok elérése
- A tanárok halála – azaz élettartama.


A KONFERENCIA PROGRAMJA

Megnyitó
Nagy Péter Tibor

Bara Zsuzsa: A Kemény Zsigmond tanárai
Gordon Győri János: Mestertanárok a magyartanításról
Karikó Sándor: Somogyi József és a pedagógia
Kenesei Andrea: Simonyi Zsigmond (1853-1919) életművéről
Kiss Katalin: Hacker Ervin élete és munkássága
Madai Sándor: Kiss Géza élete és munkássága
Mayer Erzsébet: Babits életút…
Nádor Orsolya: Párhuzamos életrajzok

Varga Norbert - Barabási Kun József
Pethő László: Czettler Jenő
Schweitzer Gábor: Tuka Béla és a jogakadémiai tanárság
Szabó Anita: Szentkirály-szabadjai Márffy Ede
Szabó Krisztián : Kováts Andor
Szabó T. Attila: Biológus tanárok a Bolyai Tudományegyetemen a huszadik század derekán
Szemesi Sándor: Flachbarth Erno
Tokaji Ildikó: Egy műegyetemi tanár pályája
Trencsényi László: Egy századvégi titán a századelőn Waldapfel JánosVita az irodalomtörténet tanításáról

„A kronológia önmagában semmi, azonban objektív”, avagy képesség kontra ismeret

 

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológia Szakosztálya 2004 novemberében tűzte vitára VERES András: Az irodalomtörténet védelmében (A gimnáziumi magyartanítás elméleti dilemmáiról) című dolgozatát (Kritika, 2003, szeptember), amelyre ARATÓ László válaszolt (Kritika 2003. november). A Szakosztályi ülésen WESSELY Anna szociológus és PÁLA Károly magyartanár indította el a vitát, amelyet alább Sáska Géza szerkesztésében adunk közre.

a vita szövege