2005-ös rendezvények


Meghívó

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya a Felsőoktatási Kutatóintézettel közös konferenciát szervez az alternatív oktatásról.
(A hasonló című friss Educatio szám itt megvásárolható lesz).

A rendezvény időpontja: 2005. február 7. hétfő du. 14.00 óra
helye: Professzorok Háza, földszinti konferenciaterem, 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21.

14.00 - Megnyitó
14.00 - 14.15 között: Berényi Eszter: A "home schooling mozgalom" - egy radikális alternatíva
14.15 - 14.30 között: Horn György: Az "alternatívok" alternatívái
14.30 - 14.45 között: Nagy Péter Tibor: Az alternativitás formái a magyar oktatástörténetben
14.45 - 15.00 között: Polónyi István: Az alternatív iskolák finanszírozása
15.00 - 15.15 között: Sáska Géza: Az alternatív pedagógia posztszocialista győzelme
15.15 - 15.30 között: Vekerdy Tamás: Kinek mi kell?
15.30 - 15.45 között: szünet, könyvvásárlási lehetőség
15.45 - Vita


Liskó Ilona          Nagy Péter Tibor
FKI igazgató       MSZT OSZ elnök

 Meghívó

Felsőoktatáskutatási szakkönyvek vitájaAz MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya szakkönyvvita sorozatát folytatva - a Felsőoktatáskutató Intézettel közösen – két, a közelmúltban megjelent felsőoktatáskutatási szakkönyvet vitat meg.

Kozma Tamás: Kié az egyetem? c. könyvéről
Hrubos Ildikó és Lukács Péter,

a Gazdálkodó Egyetem c. könyvről (melyet Hrubos Ildikó szerkesztett,
s Hrubos Ildikó, Polónyi István, Szentannai Ágota és Veroszta Zsuzsa írtak)
Vámos Dóra fog bevezető előadást tartani, melyet szakmai vita követ.

Emellett - mint sajátos felsőoktatás-módszertani újdonságot
- a Kozma Tamás-könyv mellékleteként szolgáló CD-t Keller Magdolna és Szabó Péter Csaba prezentálja.

A rendezvény időpontja: 2005. január 31. hétfő du. 14.00 óra
helye: 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Professzorok Háza, földszinti konferenciaterem


Meghívó

Konferencia a műveltségről


A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya és a Felsőoktatási Kutatóintézet
április 4-n hétfőn 14 órai kezdettel konferenciát rendez a Professzorok Háza
földszinti termében. (1146 Ajtósi Dürer sor 19-21)

14.00 Előadások

Báthory Zoltán:Változások az iskolai műveltségben
Knausz Imre: Műveltségi kánon és tanítási kánon
Lukács Péter: Miért nincs felsőfokú általános képzés a „magyar Bolognában"?
Sáska Géza: A korszerű műveltség szociológiája
Veres András: Az irodalmi műveltségről

15.20. Szünet

15.30. Vita

A konferencián bemutatják az Educatio legújabb számát, melynek tematikus blokkját - Műveltség cimmel Sáska Géza szerkesztette.
Az előadások háttéranyaga a konferenciát megelőző héten a
http://www.hier.iif.hu és az http://www.oktatas.uni.hu honlapok felől elérhető!

 

Meghívó


Az MTA Neveléstörténeti Albizottság, Művelődéstörténeti Albizottság valamint
a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya április 1-én 10.30-kor

A neveléstörténet és művelődéstörténet oktatásának lehetőségei a felsőoktatásban

címmel vitaülést szervez, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár
(Budavári Palota, F épület, VI. emeleti középső előadó)

 

Meghívó

SZAKKÖNYVVITÁK

 

Szokásos könyvvita-sorozatunkban április 18-án, hétfőn 14 órától a Professzorok Háza földszinti konferenciatermében (Ajtósi Dürer sor 19-21.) két könyv szakmai vitájára kerül sor.

 

Lukács Péter - Nagy Péter Tibor (szerk.): Oktatáspolitika - Válogatás a hazai szakirodalombó
Vitaindítót tart: Csákó Mihály

 

Polónyi István: A hazai oktatás gazdasági jellemzői a 20-21. század fordulóján.
Vitaindítót tart: Temesi József

 

A könyvek a „Társadalom és oktatás” sorozat 25. és 26. köteteként jelentek meg.

Az eseményre a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya és Felsőoktatási Kutatóintézet közös rendezvényeként kerül sor.

 

Meghívó  

 

„Pedagógusképzés” címmel félnapos szakmai konferenciát tartunk, melynek előadói:

 

·        Brezsnyánszky László-Virág Irén: Követhető-e a kontinentális (német) minta a bolognai rendszerű tanárképzésben?

 

·        Falus Iván: A pedagógussá válás folyamata

 

·        Nagy Mária: Pályakezdés, mint a pedagógusképzés középső fázisa

 

·        Polónyi István: A pedagógusképzés néhány oktatásgazdasági jellemzője

 

·        Sáska Géza: Az oktatáspolitika jobbra tolódása és a tanítóképzők szociális összetételének változása a két háború közötti időszakban (statisztikai elemzés)

 

A konferencián bőséges vitára nyílik lehetőség a pedagógusképzés iránt érdeklődők, ill. a pedagógusképzésben résztvevők számára.

  

A konferencia az Educatio c. folyóirat azonos címen megjelent tematikus számához kapcsolódik

 

A rendezvény időpontja:  2005. május 19. (csütörtök) 14.00 óra

helyszíne: 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Professzorok Háza, Konferencia terem.

 

A programot a Felsőoktatási Kutatóintézettel közösen szervezzük.

 

 

 

 

Meghívó

 

A szakosztály könyvvita-sorozata keretében Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában (Társadalom és oktatás 27.  FKI – Új Mandátum, Budapest) c. könyvét tűzzük napirendre.

 

A vita felvezetőjét tartja:

Tóth Pál Péter (KSH Népességtudományi Kutató Intézet) és Csanády Márton (Felsőoktatási Kutatóintézet)

 

A rendezvény időpontja:  2005. május 23. (hétfő) 14.00 óra
helyszíne: 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Professzorok Háza Konferencia terem.

 

A programot a Felsőoktatási Kutatóintézettel közösen szervezzük.

 

"Politikai szocializáció"

 

cimmel konferenciát tartunk

A konferencia  a Felsőoktatási Kutatóintézet és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya közös rendezésében s az Educatio c. folyóirat azonos
című számához kapcsolódik.
 

 A konferencia időpontja: 2005. június 30. csütörtök du. 14.00 óra,

  helye: 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Professzorok Háza földszinti konferenciaterem

 

Program:

14.00 - 14.20
Csákó Mihály: Ifjúság és politika. A politikai szocializáció kutatásáról


14.20 - 14.40
Gábor Kálmán: Az egyetemi hallgatók értékorientációi és politikai cselekvési mintái
 

14.40 - 15.00
Stumpf István: Generáció és politikai szocializáció
 

15.00 - 15.20
Szabó Ildikó: A politikai szocializáció modellje a rendszerváltás utáni Magyarországon
 

15.20 – 15.30

Szünet, könyvvásárlási lehetőség

15.30 Vita

Június 23-tól a konferencia előadásainak háttéranyagai a
http://oktatas.uni.hu honlapokon részben olvashatók

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya és a Felsőoktatási Kutatóintézet tudományos könyvvita sorozatának következő részében

 

Csapó Benő: Tudás és iskola c. könyvét vitatjuk meg.

 

Bevezető előadást tart:

Csapó Benő (SZE)

Golnhofer Erzsébet (ELTE)

 

időpont: szeptember 8, csütörtök 14 h.

Helyszin: Professzorok Háza, fölszinti előadóterem, 1146 Ajtósi Dürer sor 19-21

A tudományos könyvvita sorozat következő részében

 

 Garai László: Gazdaságpszichológiai tanulmányok az egyetemről  c. szövegét/internetes könyvét vitatjuk meg 

 

Bevezető előadásokat tartanak:  

-Garai László, (SZE)

-Lukács Péter (FKI/ WJLF) 

-Schwendtner Tibor (ME, BTK)

 

(A vitatott kézirat/internetes könyv az www.oktatas.uni "ajánló" pont alatt férhető hozzá)

 

időpont: szeptember 19, hétfő 14 h.

Helyszin: Professzorok Háza, fölszinti előadóterem, 1146 Ajtósi Dürer sor 19-21

Felhívás
Tisztelt Konferencia Résztvevők!
Köszönettel vettük jelentkezésüket a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya és a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Neveléstudomány Intézete „Az egyetemi hallgatók társadalmi háttere” c. oktatástörténeti és oktatásszociológiai
konferenciájára.
A konferencia pontos helye és ideje: PTE BTK NTI, Pécs, Ifjúság u. 6.,  B124 terem (Neveléstudományi Intézet olvasóterme).
A helyszín mind a vasútállomásról, mind a távolsági buszpályaudvarról a 30-as busszal közelíthető meg (a busz az épület előtt 
áll meg, az utolsó, Ifjúság úti megállóban).
http://www.pkrt.hu/menetrend/30.jpg
Kezdési időpont: 10.30
Ez előadások időtartama 20 perc, tervezett sorrendjük az alábbi (változás előfordulhat):
1. Lengvári István, Pécsi Tudományegyetem, Egyetemi Levéltár:
    Az Erzsébet Tudományegyetem orvostanhallgatóinak társadalmi hátterének 
    vizsgálata. 1923-1950
2. Fekete Szabolcs, Pécsi Tudományegyetem:
    Az Erzsébet Tudományegyetem jogászhallgatói rekrutációs bázisának vizsgálata 1929-1933
3. Rozs András, Baranya Megyei Levéltár:
    Az Erzsébet Tudományegyetem bölcsészhallgatói társadalmi hátterének vizsgálata 1920-1924.
4. Schweitzer Gábor, Eötvös Lóránd Tudományegyetem:
   A Pécsi Püspöki Joglyceum hallgatóinak társadalmi térhasználata a 19-20. 
   század fordulóján
5. Fináncz Judit, Debreceni Egyetem:
    Kiből lesz ma doktorandusz Magyarországon?
6. Kolozsi Béla, Semmelweis Egyetem - Miskolci Egyetem Szociológiai Tanszék: Orvostanhallgatók
    és szociológushallgatók pályaorientációjának empirikus összehasonlító vizsgálata
7. Forray R. Katalin, Pécsi Tudományegyetem:
    Ösztöndíjas roma/cigány hallgatók a felsőoktatásban
8. Kalocsainé Sánta Hajnalka, Pécsi Tudományegyetem:
    Romológus hallgatók társadalmi háttere szakválasztási motivációik alapján
9. Baracs Gabriella, Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar, 
    Hódmezővásárhely:
    Agrárfőiskolások társadalmi háttere avagy kik választják a mezőgazdasági pályát?
A konferencia anyagából elektronikus publikáció készül 
(ISBN-számmal), ezért az előadások publikálásra szánt verzióját legkésőbb 2005. október 31-ig kérjük. Az előadásokhoz
szükséges technikai eszközöket a helyszínen biztosítjuk.
Nagy Péter Tibor                  a konferencia elnöke
Fekete Szabolcs                    szervező
Meghívó
„Budapest oktatásügye"
címmel konferenciát  tart a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya. A konferenciára a Felsőoktatási
Kutatóintézettel közös rendezésben kerül sor.
 A konferencia időpontja: 2005. október 17 hétfő du. 14.00 óra,
 helye: 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Professzorok Háza
Program:
 14.00 - 14.20 Karády Viktor: A fővárosiság, mint történelmi iskolaszociológiai tényező
 14.20 - 14.40 Boreczky Ágnes: A főváros, mint történeti családszociológiai tényező?
 14.40 - 15.00 Kozma Tamás, Barta Ágnes: Budapest oktatásfejlesztési koncepciója, 1985-2000
 15.00 - 15.20 Sáska Géza: Budapesti oktatáspolitika 1990 után
 15.20 - 15.30 Szünet, könyvvásárlási lehetőség
 15.30 Vita
 A konferencia előadásainak háttéranyagai a http://oktatas.uni.hu és a
 http://hier.iif.hu honlapokon hamarosan részben olvashatóak lesznek.
Felhívás
 
A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya és a  PTE BTK Neveléstudományi Intézete  oktatástörténeti
és oktatásszociológiai konferenciát rendez
 
Az egyetemi hallgatók társadalmi háttere
 
címmel
 
A konferencia első szekciója a két háború közötti pécsi egyetem hallgatóságának társadalmi hátterével foglalkozik, a második szekció nyitott.
 
A konferenciára 20 perces előadásokat várunk, jelentkezési határidő: 2005 október 11.
 
A konferencia fővédnöke Karády Viktor az MTA külső tagja
 
A konferencia helye és ideje: Pécs, Ifjúság útja 6, 2005. október 18, kedd 14 óra (nagyszámú jelentkező esetén a konferencia reggel
11 órakor kezdődik).
 
 
Az első szekció elnöke: Nagy Péter Tibor, tudományos tanácsadó, PTE BTK NTI,
Felkért előadók: Fekete Szabolcs, tudományszervező; PhD jelölt,
Lengvári István, levéltárigazgató PhD jelölt,
Rozs András, főlevéltáros
 
Várható témák: orvostanhallgatók, bölcsészhallgatók, jogászhallgatók a két világháború közötti Pécsett.
 
Jelentkezni az alábbi adatok kitöltésével Fekete Szabolcsnál szabolcs.fekete@aok.pte.hu
e-mailen lehet:
 
 
Név:
Intézmény:
E-mail cím:
Előadás címe:
A feldolgozott intézmény neve és a feldolgozott évkör?:
Az előadás alapjául szolgáló adatbázis hány egyetemi hallgató ill. hány diplomás feldolgozásán alapul?
Notebookra, projektorra, írásvetítőre tart-e igényt?
Ha nem pécsi, legkorábban hányra tud Pécsre érkezni, és legkésőbb meddig tud
maradni?

Felhívás
                                     
Az oktatásszociológiai szakosztály ebben az évben nem előadásokat kínál az éves szociológiai kongresszus
szekcióüléseként, hanem egy kétórás kerekasztal-beszélgetést.
A kerekasztalhoz részben felsőoktatás-kutatókat, részben más egyetemi értelmiségieket ültetünk le - kivétel nélkül
olyan embereket, akik volt vagy jelenlegi vezetők a felsőoktatásban, és akik elméletileg  is reflektálják, s gyakorlatban
is ismerik az átalakuló magyar  felsőoktatást.
A kerekasztal beszélgetés címe:
"Szküllák és Kharübdiszek a Bologna-i tengerben" - Oktatásszociológiai szakosztály kerekasztala
Időpont: 2005. november 15. 15.30
Helyszín: Bp. I., Országház utca 30,  MTA 
Politikatudományi Intézet, tanácsterem
Levezető elnök: Hrubos Ildikó
(Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár, Felsőoktatási Kutatóintézet, 
tudományos tanácsadó)
Résztvevők:
- Fazekas Csaba
  (Miskolci Egyetem, egyetemi docens)
- Feleky Gábor
  (Szegedi Egyetem, egyetemi docens)
- Lukács Péter
  (Felsőoktatási Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs - Wesley János 
  Lelkészképző Főiskola, főiskolai tanár)
- Polónyi István
  (Debreceni Egyetem, egyetemi tanár, Felsőoktatási Kutatóintézet, 
  tudományos tanácsadó)
- Schlett István
  (ELTE Társadalomtudományi Kar, egyetemi tanár)

Felhívás
A "Hallgatói mobilitás" c. konferencia a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai 
Szakosztálya és a Felsőoktatási Kutatóintézet közös rendezvénye.
Helyszíne: november 28. hétfő 14 óra
Időpontja: Professzor Háza, 1146,  Ajtósi Dürer sor 19-21.
 
Program
 
14.00   Szemerszki Mariann (FKI) Külföldi hallgatók Magyarországon
14.20.  Szögi László(ELTE): Magyar hallgatók külföldi egyetemjárása a hosszú 19. században
14.40.  Tót Éva (FKI): Magyar hallgatók külföldön - napjainkban
15.00.  Nagy László Krisztina (BMGE) A hallgatói mobilitás tapasztalatai a műegyetemen
15.20   szünet, könyvvásárlási lehetőség
15.40   Boros László (ELTE) : A hallgatói mobilitás és a hallgatói pozíciók változása
16.00   Hrubos Ildikó (Corvinus Egyetem, FKI) A peregrinációtól az európai felsőoktatásig
16.20   Vita
 
 Előadóink elfoglaltsága miatt az előadások sorrendje változhat.
 A konferencia a hasonló című Educatio szám megjelenéséhez kapcsolódik.


 
Karády Viktor „A francia egyetem Napóleontól Vichy-ig” című, frissen
megjelent könyvét vitatjuk meg
2006. január 16-án hétfőn 14 órától a Professzorok Házában (1146 Budapest,  Ajtósi Dürer sor 19-21.).
Felkért bírálók:
Csákó Mihály (ELTE) Hahner Péter (PTE)
A kötet a Társadalom és oktatás sorozat (Felsőoktatási Kutatóintézet és Új
Mandátum közös sorozata) 29. köteteként jelenik meg.
A beszélgetés a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai
Szakosztálya és a Felsőoktatási Kutatóintézet közös rendezvénye.