2007. évi rendezvények

Változó egyetem

 

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya és az Educatio folyóirat közös konferenciája

Időpont február 19. hétfő 14.h.

Helyszin: Professzorok Háza nagyterem, (Ajtósi Dürer sor ELTE campus)

14.00. h. Megnyitó

1. szekció Változó egyetem - változó társadalom

14.00. Hrubos Ildikó: Nosztalgia - realitás - új társadalmi szerződés

14.20. Mannherz Károly: Felsőoktatási reformunk aktuális kérdései

14.40. Nagy Péter Tibor: A felsőoktatás átalakulásának

társadalomtörténeti kontextusa

15.00 Vita

15.30. Szünet

2.szekció A főbb modellek és hatásuk Magyarországon

15.40. Szögi László: A humboldt i modell és hatása Magyarországon

16.00. Karády Viktor: A Francia Egyetem, egy különutas az európai

 egyetemek történetében

16.20.  Lukács Péter: Magyar szemmel az amerikai felsőoktatási modellről

16.40.  Vita

17.10. Zárszó

Amerikai napok

 

A WJLF Neveléstudományi tanszéke és az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya négy előadásból álló rendezvényt szervez, amelyre tisztelettel  meghívjuk.

Március 12., hétfő:

 

12.15.  Barry M Franklin (Utah State University): Amit az iskolák

 

tanítanak. Az amerikai tanterv társadalomtörténete

 

13.45. Zsigmond Anna (Pécsi Tudományegyetem): "Affirmative action" ("pozitív diszkrimináció") 1964-től napjainkig

Március 16., péntek

 

15.00 Frank M. Kline (Seattle Pacific University) : Multikulturális

 

oktatás az USA-ban

 

16.30  Lukács Péter (WJLF, OFI) :  Az amerikai felsőoktatási „modellről"

 

A részben angol nyelvű, tolmácsolással kísért előadásokat rövid vita követi.

 

Helyszín: WJLF, Budapest VIII., Dankó u 11.

A helyszín megközelíthető: A Mátyás tér vagy Kálvária tér felől 5 perces  sétával.

 

Közlekedést lásd:

http://www.oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Lukács Péter

 

WJLF Neveléstudományi tanszék vezetője

 

Nagy Péter Tibor

 

Az MSZT OSZ szakosztály elnöke

 

A rendező intézményekről lásd:

 

www.wesley.hu

www.oktatas.uni.hu

 


 

Az Oktatás és Társadalom Doktori Iskola és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya közös rendezvényt tart Pécsen.

 

Barry M. Franklin (az Utah State University professzora)

 

"Amit az iskolák tanítanak. Az amerikai tanterv társadalomtörténete 1950-től napjainkig"

 

c. kétrészes  előadása

 

Az előadás angol nyelvű, tolmácsolással együtt 180 perc

 

2007. március 14. szerda

I. rész 12.15-tól - 13.45.-ig

 

II. rész. 13.55-től - 15.25 -ig

 

Helyszín: Pécs, Ifjúság útja 6.

 

 

 http://www.pte.hu/felvetelizoknek/doktori.php?id=34

http://www.pte.hu/felvetelizoknek/doktori.php?id=35

http://www.oktatas.uni.hu

 

http://www.coe.usu.edu/seced/faculty/vitae/franklin.htm

 


 

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya tudományos könyvvita-sorozatának következő rendezvényét a Társadalom és oktatás könyvsorozat szerkesztőbizottságával közösen tartja meg

 

2006. március 19-én, hétfőn 14 órakor

az egykori Professzorok Háza Konferencia-termében (Budapest, XIV. ker.. Ajtósi Dürer sor 19.).

 

Ez alkalommal két könyv vitájára kerül sor:

 

1. Kozma Tamás: Az összehasonító neveléstudomány alapjai

Felkért hozzászóló: Gordon Győri János

 

2. Bajomi  Iván: Konfliktusok és konszenzusképzés az oktatásban

Felkért hozzászóló: Halász Gábor

 

Mindkét kötet az Új Mandátum Könyvkiadó gondozásában jelent meg. 

Meghívó

 

Görög-Karády Veronika "Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete: A társadalmi egyenlőtlenségekről" című előadására

 

Időpont: 2007. április 11. 13.00-15.30 óra

 

Helyszín: PTE BTK (Pécs, Ifjúság útja 6.) A épület, 443-as terem

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az Oktatás és Társadalom Doktori Iskola és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztályának közös rendezvényén.

http://www.pte.hu/felvetelizoknek/doktori.php?id=34

 

http://www.pte.hu/felvetelizoknek/doktori.php?id=35

 

http://www.oktatas.uni.hu

 


 

Meghívó

Az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya és a Társadalom és oktatás könyvsorozat szerkesztősége tudományos könyvvitanapot rendez.

1. Sáska Géza: Közműveltség és magántudás c könyve, bíráló:

    Pukánszky Béla (SZTE)

2. Sáska Géza: Rendszerek és váltások  c könyve, bíráló: Knausz Imre (ME)

Időpont: Május 4., péntek, 16 óra

Helyszín: Professzorok Háza, Ajtósi Dürer sor 17

 A két könyv a Társadalom és Oktatás könyvsorozat keretében. az Új

 Mandátum Könyvkiadónál jelent meg 2007-ben.

 Lukács Péter

 Társadalom és Oktatás

 szerkesztőbizottsága
 elnök

 Nagy Péter Tibor

 Magyar Szociológiai Társaság

 Oktatásszociológiai Szakosztálya

 elnök 

FELHIVJUK A FIGYELMET:


 


 


 

Meghívó

 


 

Az MTA Pedagógia Bizottsága és Neveléstörténeti Albizottsága, a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya és az ELTE TÓFK Tudományos Bizottsága, születésének 150. évfordulója alkalmából Nagy László és kora címmel, 2007. június 22-én tudományos konferenciát rendez az ELTE TÓFK 100. vagy 123. tantermében (1126. Budapest, Kiss J. altb. u. 40. I. em.).

 


 

Előadók:

 


 

10.30

 

Kelemen Elemér

 

főiskolai tanár, az MTA Neveléstörténeti Albizottságának tiszteletbeli elnöke:

 


 

Megnyitó előadás

 

10.55

 

Németh András

 

egyetemi tanár, tanszékvezető, az MTA Neveléstörténeti Albizottságának elnöke:

 

Nemzetközi reformpedagógiai-gyermektanulmányi törekvések és Nagy László

 


 

11.20

 

Pukánszky Béla

 

egyetemi tanár, rektorhelyettes, az MTA Pedagógiai Bizottságának alelnöke:

 

A reformpedagógia és Nagy László gyermekképe

 


 

11.45

 

Nagy Péter Tibor

 

tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, az Oktatástörténeti Doktori Program vezetője:

 

Nagy László és nemzedéktársai - a magyar pedagógiai elit a századfordulón

 


 

Szünet

 


 

12.40

 

Donáth Péter

 

egyetemi tanár, tanszékvezető, az ELTE TÓFK Tudományos Bizottságának elnöke:

 

Adalékok Nagy László pályájához 1918-1922

 


 

13.05

 

Ritoók Pálné

 

habilitált  egyetemi docens, a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke:

 

A pályaorientáció és a tehetségfejlesztés pszichológiája Nagy László munkásságában

 


 

13.30

 

Bollókné Panyik Ilona

 

főiskolai tanár:

 

Nagy László és a tanítóképzés

 


 

13.55

 

Áment Erzsébet

 

pedagógiai előadó:

 

Nagy László és az Új Iskola

 


 


 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Bejelentkezés a

 

donath@ludens.elte.hu –n, vagy: 48-78-142 telefonszámon.

 


 


 


 


 


 

Meghívó

 


 

"Oktatás és előítélet" címmel rendezünk közös konferenciát

 


 

Helyszín: MTA székház, Roosevelt tér, Kisterem

 

Időpont: 2007 október 11-e csütörtök

 


 

Program:

 


 

14.00. Erős Ferenc: Bevezető. Előítélet szám az Educatioban

 

14.20. Csepeli György: Előítélet és demokrácia

 

14.40. Erőss Gábor - Gárdos Judit: Az előítélet-kutatások bírálatához.

 

"A rasszista" nyugdíjasoktól a kirekesztő iskolákig.

 

15.00. Ligeti György: A minta már ott ül fegyelmezetten AVAGY Képek és

 

hívószavak az iskolai előítélet-vizsgálatokban

 

15.20 Szünet

 

15.40 Neményi Mária: Előítélet - az áldozat szemszögéből

 

16.00 Takács Judit: Leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT)

 

fiatalok iskolai tapasztalatai Európában

 

16.20 Vita

 


 

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya

 

Az MTA Pedagógiai Bizottsága Nevelésszociológiai Albizottsága

 


 

A rendezőkről, ill.az Educatio-ról lásd:

 

http://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php

 

http://www.oktatas.uni.hu

 

http://www.banki.hu/pedkalb/pedkalb_beszamolo_2002-05.pdf

 


 

tájékoztatjuk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály további

 

konferenciái, szakmai megbeszélései, könyvvitái

 

-október 25-n 14 h-kor,

 

-november 22-n 14 h kor,

 

-december 6-n 14 h kor ,

 

-január 3-n 14 h-kor

 

lesznek.

 


 


 


 


 


 

Az MTA Oktatásszociológiai albizottsága és az MSZT Oktatásszociológiai

 

szakosztálya "Ekvivalencia és kompetencia"címmel konferenciát tart.

 


 

Az ELTE Társadalomtudományi karán, Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/a.

 

október 25-én, csütörtökön 14 h-kor.

 


 

14.00 Sáska Géza: A nemzetállami ekvivalenciától a határokon átnyúló

 

kompetenciákig

 

14.20 Bárdos Jenő: Az ekvivalencia értelmezése az idegennyelvi mérés

 

  és értékelés fogalomrendszerében

 

14.40 Csákó Mihály: A kompetenciák meghatározásának gyakorlatáról

 

15.00 szünet

 

15.20 Temesi József: A képesítési keretrendszer, a kreditrendszer és az

 

ekvivalencia összefüggései

 

15.40 Polónyi István: Tömegesedés és adminisztráció

 

16.00 vita

 


 

A rendezvény kapcsolódik a közelmúltban megjelent "Ekvivalenciától

 

kompetenciáig" c. Educatio tematikus számhoz.

 


 

A rendezvény megközelítése: ELTE Társadalomtudományi kar, Pázmány

 

Péter sétány 1/a épület földszint 0.100B terem. Javasolt nem a Duna

 

felőli kapun, hanem a 4-6-os villamos felől, ill. a Tudósok körúti

 

kapun bejönni, a lifteket elérve jobbra  fordulni - a terem a folyosó végén van.

 


 

Csákó Mihály

 

MTA oktatásszociológiai

 

albizottság elnöke

 


 

Nagy Péter Tibor

 

MSZT oktatásszociológiai

 

szakosztály elnöke

 


 

A rendezőkről, a vendéglátókról az érdeklődőknek:

 

http://www.oktatas.uni.hu

 

http://www.mta.hu/index.php?id=1935

 

http://www.neumann-haz.hu/tei/educatio/

 

http://kistaska.tatk.elte.hu/index.php?cikk=484

 

http://www.hier.iif.hu

 


 


 


 


 


 

Kedves szakosztályi tagok,

 

az országos szociológiai kongresszus november 22-23-án a Zsigmond Király

 

Főiskolán (tehát Budapesten) lesz.

 

A fő téma mellett ismét lehetőség van szekció ülések rendezésére.

 

Ezért "Oktatásszociológiai kutatások a 2000-es években" címmel

 

szekcióülést tartanánk, amelyben mindenki szabadon választott kutatásáról

 

számolhatna be.

 


 

Kérem, hogy a 20 perces előadások címét november 1-ig juttassátok el

 

hozzám. Akinek van közzéteendő absztraktja, powerpointja esetleg full

 

textje, kérem november 15-ig küldje el, hogy a közös munkára

 

felkészülhessünk

 


 

Üdvözlettel

 


 

Nagy Péter Tibor

 

szakosztály elnöke

 


 


 


 


 


 

A Magyar Szociológiai Társaság 2007. évi Budapest-Békásmegyeri kongresszusán

 

(1039 Kelta u 2., Zsigmond Király Főiskola)

 

november 25-én,  szombaton 10.00-től

 


 

"Oktatásszociológiai kutatások a 2000-s években címmel" szekcióülést

 

kívánunk tartani.

 


 

Bíró Zsuzsanna Hanna: Oktatásügyi folyóiratok tudományszociológiai vizsgálata (1997-2006)

 


 

Csákó Mihály: Demokráciára nevelés a magyar középiskolákban

 


 

Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Tistyán László: Előítéletek a felsőtagozatos általános iskolások körében

 


 

Hrubos Ildikó Differenciálódási folyamatok a magyar felsőoktatásban

 


 

Karády Viktor: Főiskolások, egyetemisták, diplomások a szocialista fordulat előtti Magyarországon

 


 

Nagy Péter Tibor: Az iskolázott elitekre irányuló kutatás dilemmái

 


 

Paksi Borbála, Schmidt Andrea, Felvinczi Katalin, Andó Bálint:

 

Az iskola intézményének, mint nevelési, értékadó és segítő szintérnek, illetve a pedagógus személyes

 

szerepvesztésének problémái a pedagógus társadalom lelki egészsége oldaláról

 


 

Sáska Géza: Rendszer - átmenet - váltás az oktatásügyben

 


 

Szűcs László Gergely: A középiskolai filozófiatanítás helyzete és versengő társadalomképek 1879-1945


 


 


 

FELHIVJUK A FIGYELMET:


 


 

Felhívjuk a politikai szocializáció iránt érdeklődők figyelmét, hogy november 22-én csütörtökön 10 órakor lesz

 

Szabó Ildikó MTA doktori disszertáció védése a Jakobinus teremben. (Budapest, Országház u. 30.)

 


 


 


 


 


 

November 22-én 15 órakor

 

Pukánszky Béla: A nőnevelés évezredei c. könyvet (Gondolat Kiadó 2006) bocsátjuk tudományos könyvvitára.

 


 

Felkért hozzászóló Golnhofer Erzsebet

 


 

Helyszín: MTA Roosevelt téri székház

 


 


 


 


 


 

November  24-én,  szombaton 10.00 órától  (TEHÁT NEM 25-ÉN AHOGY EGY ELŐZŐ HÍR SZÓLT)

 


 

A Magyar Szociológiai Társaság 2007. évi Budapest-Békásmegyeri

 

kongresszusán (1039 Kelta u. 2., Zsigmond Király Főiskola)

 


 

"Oktatásszociológiai kutatások a 2000-es években" című szekcióülés

 


 

Programja:

 


 

Bíró Zsuzsanna Hanna: Oktatásügyi folyóiratok tudományszociológiai vizsgálata (1997-2006)

 


 

Csákó Mihály: Demokráciára nevelés a magyar középiskolákban

 


 

Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Tistyán László: Előítéletek a felsőtagozatos általános iskolások körében

 


 

Hrubos Ildikó Differenciálódási folyamatok a magyar felsőoktatásban

 


 

Karády Viktor: Főiskolások, egyetemisták, diplomások a szocialista fordulat előtti Magyarországon

 


 

Nagy Péter Tibor: Az iskolázott elitekre irányuló kutatás dilemmái

 


 

Paksi Borbála, Schmidt Andrea, Felvinczi Katalin, Andó Bálint: Az iskola intézményének, mint nevelési, értékátadó és segítő szintérnek, illetve a pedagógus személyes szerepvesztésének problémái a pedagógus társadalom lelki egészsége oldaláról

 


 

Sáska Géza: Rendszer - átmenet - váltás az oktatasügyben

 

 

 

Szücs László Gergely: A középiskolai filozófiatanítás helyzete és versengő társadalomképek 1879-1945


 


 


 


 


 

oktatáskutatási könyvvita

Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon, szerk.: Szabolcs Éva, Budapest : Eötvös J. Kvk. 2006

 


 

Felkért biráló: Sáska Géza

 

Időpont: December 6 csütörtök 14.h.

 

Helyszín: MTA székház, kisterem