2008. évi rendezvények

 

oktatáskutatási könyvvita

Gordon Győri János:  Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában: Japán és Szingapúr, Budapest, Gondolat Kiadó 2006

Felkért bíráló: Halász Gábor

 

Időpont: január 3. csütörtök 14 óra.

 

Helyszín: MTA székház, kisterem

 


 

oktatáskutatási könyvvita

ÚJ IFJÚSÁG - SZOCIOLÓGIAI TANULMÁNYOK A POSZTADOLESZCENSEKRŐL, szerk.: Somlai Péter, Napvilág kiadó 2007

 

Felkért bíráló: Utasi Ágnes

 

Időpont: Január 3. csütörtök 14 óra

 

Helyszín: MTA székház, kisterem

 

 

oktatáskutatási könyvviták

Lükő István: Szakképzés-pedagógia (Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben), Műszaki Kiadó, 2006

 

Felkért bíráló: Fehérvári Anikó

 

Időpont: Január 17. csütörtök 14 óra

 

Helyszín: MTA székház, kisterem

 


 

(a könyvvita sorozat korábbi elemeiről lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)

 


 


 

 

 


 

 

 

oktatásszociológiai kutatások a 2000-es években

 


 

Sáska Géza: Rendszer - átmenet - váltás az oktatásügyben

 

Az előadás vitája

 

Időpont: Január 17. csütörtök 14 óra

 

Helyszín: MTA székház, kisterem

 


 

(Az első 7 előadásra a 2007. évi szociológiai kongresszuson került sor. Lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)

 


 


 

A vitákat az MTA illetékes albizottságai és az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya rendezi.


 


 

 

 

 


 

Konferencia

 

A felsőoktatók szociológiája

 


 

Időpont: február 14. csütörtök 14.h.- 18 h. Helyszín: MTA székház, kisterem

Program

 

14.00 Hrubos Ildikó, egyetemi tanár (BCE) : A kifelejtett aktor

 

14.20.Karády Viktor, egyetemi tanár (CEU): A dualista kor bölcsész tanárai

 

14.40. Kárpáti Andrea egyetemi tanár (ELTE): Nemzetközi kitekintés a tanárképzőkről

 

15.00.Szünet

 

15.20. Nagy Péter Tibor tudományos tanácsadó (OFI/WJLF): A felsőoktatók hierarchiái   

 

15.40. Polónyi István egyetemi tanár (DE): Egyre többet egyre kevesebben

 

16.00 Vita

 


 

A konferencia a hamarosan megjelenő, azonos című Educatio számhoz kapcsolódik.

 


 


 

 

 


 

FELHIVJUK A FIGYELMET:

 

A Magyar Történelmi Társulat alapításának 140. évfordulója alkalmából

 

Történettudomány és társadalom Magyarországon címmel tudományos emlékülést tart.

 


 

Időpont: 2008. február 22. péntek

 

Helyszín: MTA, Roosevelt tér 9. (1051), 2. emeleti nagyterem

 


 

Program

 

10.00            Elnöki megnyitó

 

10.15            HILLER ISTVÁN oktatási és kulturális miniszter köszöntője

 

10.30            GLATZ FERENC akadémikus, az MTA Történettudományi Intézetének igazgatója: A magyar történettudomány az integrálódó    Európában

 

11.00            OROSZ ISTVÁN akadémikus, az MTT elnöke: A Magyar Történelmi Társulat útja a kiegyezéstői a rendszerváltásig

 

11.30            MANN MIKLÓS egyetemi tanár, Kiemelkedő személyiségek, kiemelkedő teljesítmények a Társulat történetében

 

12.00            NAGY PÉTER TIBOR egyetemi tanár A Magyar Történelmi Társulat tagságának társadalmi összetétele

 

12.30            SZABOLCS OTTÓ egyetemi tanár A Tanári Tagozatról

 

13.00             FOGADÁS

 

14.00            NAGY LÁSZLÓ egyetemi hallgató A Társulat történetének forrásai

 

14.30            VONYÓ JÓZSEF egyetemi tanár A Társulat regionális és helyi szervezetei

 

15.00             PÓK ATTILA az MTT főtitkára Zárszó


 


 

 

 


 

Oktatáskutatási könyvviták - 33

 


 

S. Nagy Katalin: Mű-művészek-befogadás képzőművészet és szociológia, Gondolat, 2007

 


 

Felkért bíráló: Tibori Tímea - Időpont: március 13. csütörtök 14. h.- Helyszín: MTA székház, kisterem (a könyvvita sorozat korábbi elemeiről lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)


 


 

 

 


 

Oktatáskutatási könyvviták - 34

 


 

Binzberger Viktor - Fehér Márta - Zemplén Gábor: Kuhn és a relativizmus. tudománytörténet és tudományfilozófia L' Harmattan, 2007

 


 

Felkért bíráló: Schwendtner Tibor - Időpont: március 13. csütörtök 14.h.- Helyszín: MTA székház, kisterem (a könyvvita sorozat korábbi elemeiről lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)


 


 

 

 

 

Oktatáskutatási könyvviták - 35

 


 

Kelemen Elemér: A tanító a történelem sodrában, Iskolakultúra, 2007

 


 

Felkért bíráló: Donáth Péter - Időpont: április 10. csütörtök 14. h.- Helyszín: MTA székház, kisterem (a könyvvita sorozat korábbi elemeiről lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)

 


 


 

 

 


 

Oktatáskutatási könyvviták - 36

 


 

Géczi János: Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány, , Iskolakultúra, 2007

 


 

Felkért bíráló: Nagy Péter Tibor - Időpont: április 10. csütörtök 14. h.- Helyszín: MTA székház, kisterem (a könyvvita sorozat korábbi elemeiről lásd: www.oktatas.uni.hu, archívum)

 


 


 


 


 

"Közép-európai egyetemi hallgatók a 19-21 században" (konferencia)

 

A konferencia időpontja: 2008, május 17. szombat

A konferencia helyszíne: WJLF, Bp, VIII. Dankó u. 11.

(közlekedés: http://www.oktatas.uni.hu/dankoutca.htm )

Program:

Plenáris ülés

 (Kline terem)

Plenáris ülés elnöke: Pók Attila, CSc, a Magyar Történelmi Társulat főtitkára

 

9.00. Rektori köszöntő

9.10. Bevezető: Nagy Péter Tibor, DSc, egyetemi tanár, WJLF/OPKM: Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya, a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont és a hallgatói népességekről szóló kutatások

9.20. Plenáris előadás: Lukács Péter, CSc, tanszékvezető, WJLF: Kiből lehet hallgató? Felvételi politika és társadalompolitika.

 

9.40. Plenáris vita


 

1. szekció

 Szekcióelnök: Lukács Péter, CSc, tanszékvezető, WJLF

 

10.00. Balázs György, CSc; Fülöp Tamás, PhD; Pető Ernő, PhD; Tóth Sándor, PhD, Szolnoki Főiskola: A Szolnoki Főiskola hallgatóinak történeti- szociológiai kondíciói

 

10.20. Biró Zsuzsanna Hanna, abszolvált PhD hallgató, WJLF: A társadalmi nemek eltérő szakválasztási és pályaválasztási stratégiái a Horthy-korszak bölcsészdiplomásainak körében

 

10.40. Bocsi Veronika, abszolvált PhD hallgató, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék: Az idő a campusokon

 

11.00 vita

 

11.40: Csordás Izabella, PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem: Közgazdász hallgatók vizsgálata - 2008

 

12.00. Erős Péter, Ph.D. hallgató, SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola: Fejezetek a szakkollégiumiság történetéből

 

12. 20. Fekete Szabolcs, abszolvált PhD hallgató, ügyvívő szakértő, PTE ÁOK: Az időfaktorok a két háború közötti pécsi egyetemen

 

12.40. vita

 

13.20. EBÉDSZÜNET (Ebédelési lehetőség helyben, a főiskola melegbüféjében)

 

14.20. Fényes Hajnalka, PhD, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék: Férfihátrány, vagy racionális döntés. Fiúk és lányok a felsőfokú képzésben, egy regionális mintában

 

14.40. Gallasy Katalin, egyetemi hallgató, ELTE TÁTK, Kulturális Antropológia Tanszék: Fiatalok és a munkaerőpiac új kihívásai – narratív interjúk tükrében

 

15.00. Hardi Tamás, PhD, Széchenyi István Egyetem: Átalakuló egyetemi vonzáskörzetek az Észak-Dunántúlon

 

15.20. vita

 

16.00 Horváth Ágnes, PhD, főiskolai tanár, Kecskeméti főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar: Főiskolai hallgatók munkaerőpiaci elvárásai és lehetőségei

 

16.20. L.Menyhért László,  egyetemi adjunktus, Magyar Képzőművészeti Egyetem: Hallgatók és sorsok. Néhány ismeretlen dokumentum a Magyar Képzőművészeti Egyetem két világháború közötti történetéből

 

16 40 vita

 


 

2. szekció

Szekcióelnök: Majsai Tamás, CSc egyetemi tanár, WJLF

 

10.00. Laki Ildikó, PhD hallgató, tudományos munkatárs, MTA Szociológiai kutatóintézet: Társadalmi integrációs kérdések a III. évezred küszöbén

 

10.20. Nagy Pál, PhD hallgató, Deáky Zita, PhD , Madarász Imre, PhD, : Egyetemi hallgatók ismeretei a cigányságról a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán

 

11.00. vita

 

11.40. Papp István, CSc, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára: A népi kollégiumi mozgalom 1944 előtt

 

12.00. Pecze Mariann, PhD hallgató, WJLF - Zombai Tamás, PhD hallgató,WJLF: Kutatás közben: Bologna előtt és után (felmérés egy szociális felsőoktatási intézmény hallgatói körében, 2008.)

 

12.20. Piko Bettina, PhD, egyetemi docens, SZTE ÁOK Magatartástudományi Csoport - Kovács Eszter: A vallásosság szerepe a fiatalok párkapcsolati attitűdjeiben

 

12.40. vita

 

13.20. EBÉDSZÜNET (Ebédelési lehetőség helyben, a főiskola melegbüféjében)

 

14.20. Rédei Mária, CSc, - Telbisz Erzsébet PhD hallgató, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék: Erasmus oktatói mobilitás

 

14.40. Schmidt Andrea, tudományos munkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet, Csaba Zoltán, Makovi Kinga, Molnár Tímea, Néray Bálint, Róbert Katalin egyetemi hallgatók: Budapesti középiskolások pályaválasztási preferenciái

 

15.00. Szilágyi Judit, PhD hallgató, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék: 1950-1955-ös időszak vizsgálata a Debreceni Egyetemen.

15.20. vita

 

16.00. Sziva Ibolya, főiskolai hallgató, WJLF: A WJLF theológia és pedagógia szakos hallgatóinak társadalmi háttere és iskolai sikeressége

 

16.20. Toronyi Zsuzsanna, WJLF: Művészettörténet-kutatás mint zsidó identitás

 

16 40 vita

 


 

Plenáris ülés

17.00. Plenáris záróbeszélgetés

17.40. Zárszó

A rendezők:

Magyar Történelmi Társulat, http://www.tortenelmitarsulat.hu/kezdo.php

Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya http://www.oktatas.uni.hu

WJLF Pedagógia szak, http://wesley.hu

WJLF Theológus és lelkész szak, vallástanár szak, http://wesley.hu

 

 


 

A felsőoktatás és akik csinálják"  (konferencia)

Időpont: május 22. csütörtök, MTA székház, Roosevelt tér, Kisterem

 

 

Program:

13.00 Forray R Katalin (PTE BTK): A kutatás támogatása az egyetemen

13.20 Halász Gábor (OFI): A felsőoktatás „humán erőforrásai"

13.40.Kárpáti Andrea: (ELTE TTK) Kinevezve, de nem kanonizálva:  egyetemi oktatók értékelése külföldön

14.00 Kozma Tamás (DE BTK): Negyvenheten

14.20. Sáska Géza (ELTE TÁTK OITK): A felsőoktatás expanziója a '90-es években

14.40. Setényi János: (Expanzió): A homogén oktatói csoportok funkcionális differenciálódása

15.00 Vita

16.25. Zárszó

 

A konferenciát az MTA nevelésszociológiai albizottsága http://www.nevelesszociologia.iif.hu/ és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya http://www.oktatas.uni.hu/ közösen rendezi. A konferencia háttéranyaga a megjelenés alatt lévő Felsőoktatók c. Educatio tematikus szám, mely átmenetileg full txt-ben olvasható ( http://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php ) A konferencia szakmai előzménye: „A felsőoktatók szociológiája" c. konferencia 2008 február 14. lásd:  http://www.oktatas.uni.hu/ „archívum"