2009. évi rendezvények

 

AZ ELTE OITK http://oitk.tatk.elte.hu/ sajtókonferenciát tart az "Iskola és társadalom 2008" c. kutatás (kutatásvezető: Csákó Mihály) első eredményeiről.

 


 

Helyszín és időpont:  január 29-én csütörtökön 10 és 13 óra között

 

Az ELTE szenátusi tanácsterme, V. Szerb u 21.

 

Az ELTE OITK ( http://oitk.tatk.elte.hu/ )és az MSZT oktatásszociológiai szakosztály ( http://oktatas.uni.hu ) "Könyvviták a magyar tanítóképzés történetéről 1868-1960" címmel 2009. február 2-án, hétfőn 14 órai kezdettel közös rendezvényt tart.

 


 

Tárgy: Donáth Péter egyetemi tanár két 2008-as megjelenésű könyve ( A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből 1868-1958 ill. Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960, Trezor Kiadó )

 


 

Felkért opponensek:

 

Kelemen Elemér főiskolai tanár,

 

Knausz Imre egyetemi docens,

 

Nagy Péter Tibor egyetemi tanár,

 


 

Helyszín: ELTE Társadalomtudományi kar, Pázmány Péter sétány, Cseh-Szombathy terem, 0.100B

 

A rendezvény az MSZT OSZ könyvvita-sorozatának 41-42. része

 

 

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály ( http://oktatas.uni.hu ) és az ELTE Oktatás és Ifjúságkutató Továbbképző  Központ (http://oitk.tatk.elte.hu/)

 

"Közoktatási támogató programok és társadalmi hatásaik" címmel konferenciát szervez

 


 

Időpont: 2009. március 5. csütörtök 14.00 -18.00 óra

 

Helyszín:  ELTE, Bp. XI. kerület Pázmány Péter sétány 1. 7. emelet, Kari Tanácsterem.

 


 

Elnök:  Csákó Mihály egyetemi docens, az ELTE OITK vezetője

 


 

14.00 -15.15 Nemzetközi minták

 

Bajomi Iván (ELTE TÁTK, egyetemi adjunktus) Támogató politikák franciaországi vizsgálatok és nemzetközi összehasonlító kutatások tükrében

 

Neumann Eszter (ELTE-TÁTK, tudományos segédmunkatárs)  Angliai támogató politikák

 

Vita

 


 

15.15-15.35 Szünet

 


 

15.35 – 18.00

 

Hazai kutatások

 

Fehérvári Anikó (tudományos főmunkatárs, OFI): Az Arany János Program

 

Kézdi Gábor (adjunktus, CEU, MTA KTI): Egy iskolai integrációs program hatásvizsgálata – módszertani kérdések és a legfontosabb eredmények

 

Bernát Anikó (TÁRKI): Tanulmányi ösztöndíjak etnikai és szociális alapon 

 


 

A rendezvény kapcsolódik az Educatio folyóirat (http://www.edu-online.eu) hasonló tárgyú, Támogató programok című legfrissebb számához, melynek felkért szerkesztője Bajomi Iván. A rendezvény illeszkedik az MSZT OSZ tematikus konferenciasorozatába (http://oktatas.uni.hu/ "Archivum").

 

 

 

 

 


 


 

A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja és a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja (CHERD) közös szervezésben könyvbemutatót és vitát tart

 

Kozma Tamás - Rébay Magdolna (szerk.): A bolognai folyamat Közép-Európában

 

című könyvéről, amely az Új Mandátum Kiadónál jelent meg 2008-ban. 

 


 

A bemutatásban és értékelésben Hrubos Ildikó felsőoktatáskutató és Tamás Pál tudományszociológus korreferátuma segíti a jelenlévőket, majd a téma vitájára, beszélgetésre kerül sor a könyv szerkesztőivel és szerzőivel.

 


 

A könyvbemutatóra tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait. A rendezvény nyitott, regisztrációt nem igényel.

 


 

A könyvbemutató helyszíne és ideje:

 

2009. március 27, péntek, 11 óra, a Corvinus Egyetem főépülete (Fővám tér 8.), 2001-es tanácsterem (II. emelet).

 

 

 


 

A könyvről:

 

Ez a kötet arról szól, hogyan is áll az ún. ’bolognai folyamat’ Közép-Európában. Esettanulmányok mutatják be a felsőoktatási reformokat Magyarországon és szomszédainál:  Ausztriában, Horvátországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában és Ukrajnában. Az esettanulmányok legfontosabb tanulsága, hogy nem egy, hanem két felsőoktatási reform zajlott le Közép-Európában a rendszerváltozás óta. Az 1990-es években az önálló felsőoktatási rendszerek kialakítására törekedtek; a 2000-es években viszont az alig önállósult rendszereknek hasonulniuk kellene az "európai felsőoktatási térség"-hez.   

 


 

A kötet szerzői nem egyszerűen megismétlik a hivatalos jelentéseket,  hanem társadalomkutatási kérdésként közelítenek a közép-európai felsőoktatási reformokhoz. A társadalomkutatók számára ugyanis nem maga a "bolognai folyamat" a vizsgálandó probléma, hanem azok, akik a folyamatot irányítják. Így közelítve, a "bolognai folyamat" csupán narratíva, mégpedig azoknak a nemzetközi árnyékszervezeteknek a narratívája, amelyek az Európai Unió és a részt vevő felsőoktatási kormányzatok között közvetítenek. 

 

 

 

 

 


 

A WJLF Pedagógia szak ( http://www.wesley.hu/wesley/foiskola/tanulmanyi_egysegek/pedagogia/ ) és az Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya ( http://oktatas.uni.hu ) "Könyvviták a családszociológiáról" címmel 2009. március 27-én, pénteken 14 órai kezdettel közös rendezvényt tart.

 


 

Tárgy: három a 2000-es években megjelent szakkönyv vitája. Boreczky Ágnes – Földes Petra – Gyebnár Viktória – Solymosi Katalin: Családok távolból és félközelből: családok tegnap és ma (Budapest, Gondolat, 2007), Boreczky Ágnes: A szimbolikus család: az értelmezés idejének és terének kiterjesztése (Budapest, Gondolat, 2004), Boreczky Ágnes: Magyarországi családváltozatok, 1910-1990 / 2. kiad.  (Budapest, Eötvös J. Kvk., 2004)

 


 

Elnök: Lukács Péter, főiskolai tanár, WJLF; ELTE TáTk OITK

 


 

Felkért opponensek:

 

Bánlaky Pál főiskolai tanár, szociológus, WJLF

 

Somlai Péter egyetemi tanár, szociológus, ELTE

 


 

Helyszín: WJLF, Kline terem, 1086 Budapest, Dankó u. 11. Kék kapu, javasolt közlekedés: http://www.oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

A rendezvény az MSZT OSZ könyvvita-sorozatának 43-45. része

 

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya és az OPKM "Könyvviták a felsőoktatástörténetről - Ladányi Andor köszöntése" címmel rendezvényt tart.

 


 

Az MSZT OSZ tudományos könyvvita-sorozat előző (negyvennél több) darabja a http://oktatas.uni.hu honlapon, az archívum gomb mögött megtekinthető.

 

Az utóbbi időben azt a gyakorlatot alakítottuk ki, hogy egy szerző által írott vagy szerkesztett könyvek - tematikusan összefüggő könyvek - tesznek ki egy-egy vitadélutánt. Olyan könyvek, melyek az utóbbi években - mondjuk az ezredforduló után - jelentek meg.

 

Ladányi Andornak négy könyve jelent meg ebben az időszakban:

 

 

- A középiskolai tanárképzés története (2008)

 

- Törekvések, kísérletek a jogászképzés reformjára 1890-1944 (2007)

 

- A gazdasági válságtól a háborúig : a magyar felsőoktatás az 1930-as években (2002)

 

- Klebelsberg felsőoktatási politikája (2000)

 


 

A vitát felkért opponensek előadása indítja, utána szabad vita van, a tárgyról és a könyvekről.

 


 

A felkért opponensek:

 

Kozma Tamás nevelésszociológus (OFI/DE/EKH)

 

Lukács Péter oktatásszociológus (WJLF-ELTE)

 

Nagy Péter Tibor oktatástörténész (OPKM/WJLF/ELTE)

 

Németh András neveléstörténész (ELTE BTK)

 

Szögi László felsőoktatás-történész (ELTE)


 

A rendezvénnyel az MTA illetékes albizottságai nevében is köszöntjük a közelmúltban nyolcvanadik életévét betöltött Ladányi Andor professzort.

 

A vita helye és időpontja:

 

A vitára április 17-én délután 14 és 19 óra között kerül sor az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dísztermében. (1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40., a "Népliget" metrómegállónál)

 


 

 


 

 

FELHÍVJUK A FIGYELMET

 

MEGHÍVÓ

 


 

A Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, a DAB Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottsága, a MTA Pedagógiai Bizottsága Nevelésszociológiai Albizottsága és a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja (CHERD) tisztelettel meghívja Önt a Kié az oktatáskutatás? In honorem Kozma Tamás című konferenciára.

 

Ideje: 2009. április 29.

Helye: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza, Debrecen, Thomas Mann út 49.


 

Kérjük, részvételi szándékát április 20-ig jelezze a cherd@cherd.unideb.hu címen. A regisztrációhoz kért információk: 1. név, 2. munkahely neve, 3. e-mail cím. Megköszönjük, ha a meghívót kollégáinak is továbbítja.

 

 

Prospektus

Prospektus - részletes program

Meghívó

 

 

A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja és az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya

 

"Felsőoktatás és tudománypolitika – I." címmel konferenciát rendez.

A konferencia kapcsolódik az Educatio közelesen megjelenő hasonló témájú számához

A konferencia  időpontja:  2009 május 15. péntek, 14-19 óra

 

A konferencia helyszíne:  Budapesti Corvinus Egyetem, Bp.,  IX. ker Fővám tér 8, II. em 2001 terem

A konferencia programja itt látható: 

http://oktatas.uni.hu/2009majus15.htm

 

A szakosztály új elképzelése szerint egy-egy nagyobb átfogó témáról több konferenciát fogunk rendezni, melyek ekképpen az egyes előadások alaposabb – műhely jellegű megvitatására adnak lehetőséget. A korábbi gyakorlattól való eltérést több szempont  indokolja: 1. Szinte mindig több álláspont bemutatása tűnik indokoltnak, mint ami egy-egy délutánba belefér; 2. Az időpontokat szinte lehetetlen úgy meghatározni, hogy a téma iránt érdeklődő kollégáknak kivétel nélkül megfeleljen – a több időpont növeli az esélyeket; 3. a vitákon gyakran megszólalnak olyan  kollégák, akiknek neve a rendezőknek egyszerűen nem jutott korábban eszébe – viszont hozzászólásuk mélysége alapján szívesen  hallanánk tőlük egy összefüggő előadást is; 4. Egyetlen alkalommal már korábban is (2008 február 14 és május 22-i időpontokkal) sor került ilyen "egy téma - több konferencia" megoldásra s a második rendezvény körüli érdeklődés sem volt kisebb… A "Felsőoktatás és tudománypolitika – II." című konferenciára nyáron, "Felsőoktatás és tudománypolitika – III." című konferenciára ősszel kerül majd sor

 

 

 A konferencián való részvétel ingyenes, előzetes regisztrációt nem igényel


 

 

FELHÍVJUK A FIGYELMET

 

A Magyar Történelmi Társulat és a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont "Vallás és társadalom a 20-21. században" címmel 2009. május 22-23-án tart konferenciát.

Helyszín WJLF, Kline terem

A konferencián Szántó János születésének 50. évfordulójára emlékezünk

Időpont:

május 22. péntek 9.h-16.00.h

május 23. szombat 9.h-17.00.h

Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola (http://wesley.hu), Bp. VIII. Dankó u 11. (kék kapu), Kline terem

A kapun belépve az udvaron hosszában végigmenve a lépcsőházba érnek.

Ott a földszinten balra fordulni szíveskedjenek!

 

Megközelíthetőség:

http://www.oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Az előadások 20 percesek. A közönség és az előadók számára bőséges vitaidő áll rendelkezésre.

  

Program

 

Első nap:

 

9.00 Iványi Gábor rektori köszöntő

 

Pók Attila ( Magyar Történelmi Társulat, főtitkár ) : Megnyitó

 


 

9. 20 Karády Viktor ( egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem, Budapest): A polgárosodás felekezetek szerint sajátosan egyenlőtlen dinamikája a

 

dualizmus korában.

 


 

10.00 Gergely Jenő ( ELTE BTK Új és Jelenkori Magyar Történelmi

 

Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár): A magyarországi katolikus egyházi elit a 19-20. század fordulóján

 


 

10.40 Szünet

 


 

10.50 Schweitzer Gábor (egyetemi adjunktus, ELTE AJK ) : Az Országos Rabbiképző Intézet első ötven éve (1877-1927)

 


 

11.30 Konrád Miklós (MTA Történettudományi Intézet, munkatárs ) : Kitérés és esszencializmus: a konvertiták zsidó percepciójának ellentmondásai

 


 

12.10 Csorba László (MTA Történettudományi Intézet,  tudományos főmunkatárs): A magyar Jézus evangéliuma

 


 

12.50 Ebédszünet, eéd-lehetőség a főiskola melegbüféjében

 


 

13.40 Gábor György (MTA Filozófiai Kutatóintézet, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár ) : A vallások közötti párbeszéd lehetetlenségéről

 


 

14.20 Máté-Tóth András ( SZTE, Vallástudományi Tanszék tanszékvezető főiskolai tanár):  Vallásdiskurzus a napi sajtóban

 


 

15.00 Kamarás István (habilitált egyetemi docens, Pannon Egyetem Antropológia és Etika Tanszék ): A vallásközi párbeszéd esélye hazánkban

 

 

Második nap:

 

 

9.00  Majsai Tamás (egyetemi tanár, WJLF ) : Isten. Isten. A kereszténység törzsi-nacionalista transzformációja

 


 

9.40 Mártonffy Marcell (Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, egyetemi docens):  Felekezeti identitás és kulturális kontextusok

 

10.20 Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár, WJLF, ELTE, OPKM): Vallásos nevelés Magyarországon az ötvenes és hatvanas években

 

11. 00 Szünet

 


 

11.20 Balogh Margit (MTA Társadalomkutató Központ, igazgató ): Kötélhúzás. Állami elvárások és katolikus útkeresések 1948-ban

 

 

12.00 Fejérdy András (MTA Történettudományi Intézete, fiatal kutató ): Legális vagy illegális hierarchia? A Szentszék stratégiái a magyarországi

 

püspöki székek betöltésére 1945-1964

 

12.40 Ebédszünet, ebéd-lehetőség a főiskola melegbüféjében

 


 

13.40 Fazekas Csaba (Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet egyetemi docens ): Egyházfinanszírozás Magyarországon a múltban, a közelmúltban és a jelenben

 


 

14. 20 Csákó Mihály (egyetemi docens, ELTE, WJLF ) : Adalékok a magyar tizenévesek vallásosságáról a rendszerváltás után


 

15.00 Szünet

 

15.20  Bárdos-Féltoronyi Miklós (ny. egyetemi tanár, Louvain-i Katolikus Egyetem):  Az egyházak geopolitikai szerepe az államokkal szemben,

 

illetve mellett. Összehasonlítás Románia, Lengyelország és Magyarország a fasiszta, náci, kommunista és neoliberális korszakban

 

16.00  Heiszler Vilmos (egyetemi docens, ELTE-WJLF ): Az iszlám Európában

 

16.40 Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár, WJLF, ELTE, OPKM) : Zárszó

 

 

Ha a programot ki kívánja nyomtatni kattintson ide: http://oktatas.uni.hu/2009majus22.htm

 

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet a Szümposzion a Bibliáról című május 28-29-i konferenciára:

http://abibliarol.atw.hu/

 


 

 

 

 Felhívás konferencia-előadásra - Iskolázottság és iskolázás - regionális, anyanyelvi, felekezeti, tükörben

 

Utolsó felhívás - jelentkezési határidő: 2009. május 15.

 


 

(Az MTA Oktatásszociológiai Albizottsága, www.mta.hu a Wesley egyház és vallásszociológiai központ (www.wesley.extra.hu) és az MSZT OSZ www.oktatas.uni.hu közös felhívása)

 

 

 

Magyarországon a 20-21. században számtalan közvélemény-kutatás, összeírás, népszámlálás és más adatfelvétel készült, s ezek jelentős része ma - nyomtatott népszámláláskötetekben, interneten, vagy systemfileokban hozzáférhető. Bármi is a kutatás témája - a mosopór-használattól az antiszemitizmuson át a pártpreferenciákig - a legelső kereszttáblák egyikeként elkészül a kutatás változóinak és az iskolázottságot mérő változónak a kereszttáblája. A legegyszerűbb elemzésben is szó esik arról, hogy az adott kutatásban vizsgált tulajdonságok, szokások hogyan oszlanak meg az iskolázottsági létra különböző pontjai között. Ilyen értelemben minden kutatás oktatásszociológiai kutatás is, hiszen arra kérdez rá, hogy az iskolázás milyen különbségeket hoz létre az emberek között - vagy éppen az emberek közötti különbségek hogyan fejeződnek ki az eltérő iskolázottságban. Az iskolázottság azonban - mint ez közismert - elfed más változókat: a nemet, az életkort, a regionalitást, a vallást, a foglalkozást.

 

 

 

Azaz könnyen előfordulhat hogy első pillanatban úgy látjuk: valami az iskolázott emberekre jellemző - pedig valójában a fiatalokra vagy a nagyvárosiakra... Tudjuk, hogy már a legegyszerűbb többváltozós elemzés képes kiszűrni ezt a tényezőt. Mégis: amennyire tipikus már már szabályszerű, hogy az iskolázottságra vonatkozó kereszttáblák, elemzések elkészülnek épp oly gyakori, hogy a többváltozós elemzések nem készülnek el, vagy ha igen, nem szisztematikusan.

 

 

 

Ezért többéves műhelykonferencia sorozatot kezdeményeztünk, melyben MINDAZOKAT szívesen látjuk, akik bármely empirikus kutatást végeznek, s arra kíváncsiak, hogy a kutatási témájukban feltett legfontosabb kérdések hogyan függnek össze az iskolázottsággal és ezen belül, ezt kombinálva egy másik tényezővel. A többéves konferencia sorozat egy-egy "tényező" köré szerveződne. 2008 őszén az iskolázottság és a társadalmi nem kérdését jártuk körül kétnapos MTA-n rendezett konferenciánkkal. (lásd: http://www.oktatas.uni.hu)

 

 

 

2009 őszére azt tervezzük, hogy az iskolázottság és regionalitás, etnicitás. felekezeti hovatartozás, világnézeti hovatartozás témájában tesszük ezt.

 

 

 

Azaz: a műhelykonferencián BÁRMELY empirikus kutatással lehet szerepelni bemutatva, hogy a kutatás főbb kérdései vonatkozásában az iskolázottsági különbözőségekkel összefüggő különbözőségek hogyan módosulnak, ha a regionális, etnikai, anyanyelvi, világnézeti, templomjárási gyakorisági, felekezeti csoportokra is megvizsgáljuk azokat

 

 

 

A 2009. szeptember 25-én és 26-án Budapesten tartandó konferencia nyilvános és ingyenes.

 

 

 

 Jelentkezés a konferencia titkáránál, az alábbi lap kitöltésével:

 

 A konferencia titkára: Biró Zsuzsanna Hanna  birozsuzsanna@hungarnet.hu

 

 Előadáscím:

 

 Előadó neve:

 

 Előadó intézménye (nem kötelező):

 

 Előadó iskolai végzettsége ill. tudományos fokozata:

 

 Előadás összefoglalója: min. 100 - max. 1000 karakter

 


 

 

 


 

 

Felsőoktatás és tudománypolitika – II.

 

 

 Meghívó a Felsőoktatás és tudománypolitika – II. c. konferenciára.

A konferencia helye és időpontja: június 16. kedd, du. 14 óra, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum díszterme (1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.)

 

Megközelíthetőség: A kék metró "Népliget" megállójától 5 perc gyalog vagy az 1-es villamos Üllői úti megállójától 4 perc gyalog,  http://opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=86

 

Program:

1. szekció, 14 óra

Elnök: Nagy Péter Tibor, tudományos tanácsadó, OFI-OPKM

Makara B. Gábor (kutatóprofesszor, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet):  Egyetem, doktori képzés, kutatás, politika - a főfoglalkozású kutató szemével

Polónyi István (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem):  A hazai felsőoktatás néhány sajátossága a tudománypolitika aspektusából

 

Vita

Szünet 15.40.

 

2. szekció  16.00

Elnök Sáska Géza, tudományos főmunkatárs ELTE OITK

Kozma Tamás egyetemi tanár – Pusztai Gabriella egyetemi docens, Debreceni Egyetem: Kié a doktori iskola?

Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem: A felsőoktatás térszerkezeteinek változásáról

Schwendtner Tibor egyetemi docens, Miskolci Egyetem  Tudásgyár vagy egyetem? Hermeneutikai megfontolások a tudományos képzésről 

 

Vita


 

 

A 20-20 perces előadásokhoz 30-30 perces vitaidő kapcsolódik 

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztály ( http://oktatas.uni.hu ) új elképzelése szerint egy-egy nagyobb átfogó témáról több konferenciát rendezünk,  melyek így az egyes előadások alaposabb – műhely-jellegű megvitatására adnak lehetőséget.  A "Felsőoktatás és tudománypolitika – I." című konferenciára ( http://oktatas.uni.hu/2009majus15.htm ) a közelmúltban került sor, "Felsőoktatás és tudománypolitika – III." című konferencia megrendezése ősszel esedékes.

 

A konferencia kapcsolódik az Educatio napokban megjelenő számához.

A konferencia vendéglátója az OPKM.

 

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya és a Szent István Egyetem konferenciát rendez

 

Tehetség a felsőoktatásban

 

címmel

 

Időpont: 2009 Október 29 csütörtök, 14.h.,

Helyszín:  Ybl Miklós Építéstudományi Kar tanácsterme

1146 Budapest Thököly út 74

Helyszín megközelíthető a 7-es, 173-as buszok Stefánia út/Thököly út sarki megállójától

 

 

 

14.00 Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár, MSZT oktatásszociológiai szakosztály elnöke: Megnyitó

 

14.10 Forray R Katalin, egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet): A cigány, roma tehetséggondozás intézményei

 

14.35 Szendrő Péter, egyetemi tanár (Szent István Egyetem): A tudományos diákkörök szerepe a tehetséggondozásban

 

15.00 Takács László, egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológiai és Mediévisztika Intézet): Tehetség és közösség (az Eötvös Collegium)

 

15.25. szünet

 

15.35 Vita

 

17.00 Szendrő Péter, egyetemi tanár, az OTDT elnöke: Zárszó

 

A rendezvény kapcsolódik az Educatio ® c folyóirat 2009 nyári számához.

Lásd: http://www.hier.iif.hu/hu/index.php

A rendezvény az Oktatásszociológiai Szakosztály tudományos vitasorozatának része: Lásd: www.oktatas.uni.hu , archívum fül

A rendezvény nyilvános és ingyenes.

 

 


 

 

A Magyar Szociológiai Társaság "Változás. Válság. Váltás. Hu" című  éves konferenciájának keretében

(2009. november 13-14-én a Debreceni Egyetemen, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

 

2009. november 13-án, pénteken kerül sor az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztályának szekcióülésére.

 

 Pontos helyszín és időpont: 15.30- 17.30 Oktatás és társadalom az Alföldön (5. terem)


 

 

Levezető Elnök Fényes Hajnalka

 

 

Berényi Eszter (ELTE) - Neumann Eszter (ELTE): Összehasonlítva felfedezett válságok. A PISA-vizsgálat

fogadtatása Belgiumban és Magyarországon

Reisz Terézia (PTE): Egyetemisták szövegértési képességének szocio-kulturális komponensei

Fónai Mihály (DE) - Ceglédi Tímea (DE): Előzetes megfontolások a hátrányos helyzetű tehetséges hallgatók

egyetemi pályafutásának vizsgálatához

Fónai Mihály (DE) - Márton Sándor (DE): Sztereotípiák és jövőkép - egyetemi hallgatók professzió-képének

elemei

Miklósi Márta (DE) - Petrás Ede (DE): A felnőttoktatás gazdasági, társadalmi és oktatási kapcsolatrendszere

három alföldi nagyvárosban

Ábrahám Katalin (DE) - Tőzsér Zoltán (DE): Tudás és/vagy kompetenciák? Végzős hallgatók részvétele a

felnőttoktatásban

Engler Ágnes (DE): Társadalmi egyenlőtlenségek a tanulásba történő befektetésben és megtérülésben

Tornyi Zsuzsa Zsófia (DE): Női oktatók a felsőoktatásban - a Debreceni Egyetemen végzett vizsgálat

eredményei

 

Kerekasztal az oktatásügyi rendszerváltásról (7/8. terem)

9.30-12

 Levezető elnök: Nagy Péter Tibor

Csákó Mihály (WJLF): Rendszerváltás és politikai szocializáció

Hrubos Ildikó (BCE): Beteljesülés – újragondolás – globális társadalmi felelősség

Nagy Péter Tibor (HIERD): Egyházak, pártok, oktatás

Polónyi István (DE): Rendszerváltozások az oktatás finanszírozásában

Sáska Géza (ELTE): Körkép: a rendszerváltás két lépésben és a következmények

 

 

REGISZTRÁCIÓ A HALLGATÓSÁG SZÁMÁRA

A konferencia látogatása helyszíni regisztrációhoz kötött. A regisztrációs díj a helyszínen készpénzben fizetendő:

Felnőtt: 3000 Ft,

Diák és nyugdíjas: 1500 Ft

 

Ha részt kíván venni a péntek esti fogadáson, levélben jelezze az mszt@socio.mta.hu címen, legkésőbb

november 5-ig (csütörtök). Egyéb esetben a részvételi szándékot nem szükséges előre jelezni.

A regisztrációs díj a következőkre jogosít fel, illetve érvényes:

A konferencia plenáris- és szekcióüléseinek látogatása.

Részvétel a nyitó és záróeseményeken.

Absztraktfüzet.

Térkép a szekciótermek elhelyezkedéséről.

Büféebéd és frissítők.

Részvétel az esti fogadáson a konferencia első napján.

UTAZÁS ÉS SZÁLLÁS

Az előadók és a hallgatóság maga gondoskodik utazásáról és szállásáról. A szállásokat javasoljuk lehetőség

szerint minél hamarabb (egyénileg) lefoglalni.

A konferencia résztvevői számára a Zeneművészeti Főiskola Weiner Leó és Nagyerdei Kollégiumában

fenntartanak szobákat, korlátozott számban:

2-8 ágyas szobák, a szobafoglalás egyénileg történik, az előadók előnyt élveznek.

Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 2.; telefon és fax: (52) 419-366; fax: (52)411-226

A megrendelés címe:

Pércsy Antalné előadó

Debreceni Egyetem, Szociológia Tanszék

E-mail: percsine@dragon.unideb.hu; Telefon: (52) 512-900 / 22118; Fax: (52) 454-241

A hotelek, panziók és magánszálláshelyek listája a Társaság honlapján található.

További információk: Tourinform Iroda, 4024 Debrecen Piac utca 20.; Telefon: (52) 412-250; Fax: (52) 535-

323; E-mail: tourinform@ph.debrecen.hu; debrecen@tourinform.hu

 

Felhívjuk a figyelmet az alábbi tudományos rendezvényre:

Katolicizmus és demokrácia

150 éve született Hock János plébános, az 1918-as Nemzeti Tanács elnöke

 

A WJLF rendezvénye a tudomány hónapja rendezvénysorozatba illeszkedik.

 

Időpontja: 2009. november 21. szombat

Helyszín: 1086 Budapest, Dankó út 11., WJLF Kline terem

            Közlekedés: http://www.oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Program

 

10 óra: Iványi Gábor (rektor) Megnyitó

 

Fazekas Csaba (egyetemi docens): Károlyi Mihály és a szimbolikus politika

Hajdu Tibor (tudományos tanácsadó): Hock János pályája

Majsai Tamás, (egyetemi tanár) Hock János nézetei a zsidóságról és az antiszemitizmusról

Miklós Péter (történész-muzeológus): Hock János - Kecskemét országgyűlési képviselője

Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár) : Hock János nemzedéke

Tengely Adrienn (főiskolai adjunktus): Az őszirózsás forradalom egyházpolitikája és hatása az egyházakra

 

Az előadások után bőséges vitára nyílik lehetőség

 

16 óra: Majsai Tamás (egyetemi tanár): Zárszó

 

Hock János liberális országgyűlési képviselő, 1912-től 1918-ig józsefvárosi plébános is volt.

A rendezvény védnöke: Hárs Gábor, Józsefváros országgyűlési képviselője.

 

Konferencia felhívás

Az OFI Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központja, az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya,  a SZTE Szociológia tanszéke

 

"Oktatás-ifjúság-társadalom - in memoriam Gábor Kálmán"

 

címmel közös konferenciát tart

Időpont: 2009. december 10. csütörtök

 

 

Helyszín: OFI-OPKM, 1089 Budapest Könyves Kálmán krt. 40.

Megközelítés: a hármas metró „Népliget” megállójától, ill. az 1-es villamos Üllői úti megállójától néhány perc gyalog lásd: http://opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=86

Program:

10.00 óra: Kocsis Mihály (OFI Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ igazgatója)  házigazdai köszöntője

 

 

10.10-12.10.  Első szekció

 

 Elnök: Kozma Tamás  (tudományos tanácsadó, OFI)

 


 

Tibori Tímea (tudományos igazgatóhelyettes  MTA  Szociológiai  Kutatóintézet): Ifjúság/kutatás - elhivatottság

 

Kabai Imre (főiskolai tanár: Zsigmond Király Főiskola), Az 'új ifjúság' és a Sziget Fesztivál. (A Sziget-kutatásokról.)

 

Murányi István (intézetigazgató-helyettes  Debreceni Egyetem) : Miért toleránsak a Sziget Fesztivál látogatók? A Sziget-kutatások másodelemzése.

Veres Valér: (Adjunktus, Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet): Az erdélyi fiatalok a középosztályosodás és elszegényedés között

 


 

12.10 -13.00 Ebédszünet

 


 

13.00 – 15.00 Második szekció

 

Elnök: Nagy Péter Tibor (tudományos tanácsadó OFI-OPKM, MSZT Oktatásszociológiai szakosztály)

 

Kozma Tamás (tudományos tanácsadó (OFI), prof. emer. (DE) "Kutassuk - vadásszuk -

 

termeljük?  Kései ötletek az Educatio Tehetség-számához"

Imre Anna (tudományos főmunkatárs, OFI): Középfokú iskolák és tanulóik (1990-2004)

Szemerszki Mariann (tudományos főmunkatárs, OFI) : A legutóbbi hallgatói

 

vizsgálatunk/aink/ néhány eredménye Gábor Kálmán 2001/2002-s vizsgálatainak tükrében

Jancsák Csaba  (tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék):  Szegedi tanárképzős hallgatók értékorientációi

 

 15.00 – 15.15 Kávészünet

 


 

15.15 – 17.15  Harmadik szekció  

Elnök: Feleky Gábor (tanszékvezető egyetemi docens, SZTE)


 

Kerekasztalbeszélgetés Gábor Kálmán tanári munkájáról és kutatói iskolájáról.

 


 

A rendezők:

http://ofi.hu

http://oktatas.uni.hu

http://www.arts.u-szeged.hu/socio/

 

 

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya és a Szegedi Tudományegyetem konferenciát rendez

 

Tanárképzés és a Bologna folyamat

 

címmel

 

Időpont: 2009. december 4. péntek, 9.30 – 18.30 óra

Helyszín: SZAB székház, Szeged, Somogyi u 7       

Helyszín megközelíthető: a Nagyállomásról az 1. számú villamospótló busszal.

A konferencia kapcsolódik a hasonló című közelesen megjelenő Educatio számhoz

 

Program:

 

Pukánszky Béla, egyetemi tanár (SzTE) Megnyitó

 

Brezsnyánszky László, egyetemi tanár (DE): A tanári mesterképzés kialakult rendje és első jelentkezői

Csapó Benő, egyetemi tanár (SzTE): Kutatás alapú tanárképzés: a finn modell adaptációjának lehetőségei és feltételei

Dobszay László prof. emer. (LFZE): Egységes tanárképzés?

Falus Iván, egyetemi tanár, (EKF): A hazai tanárképzés európai mérlegen

Hunyady György, egyetemi tanár (ELTE PPK): Hazai vitapontok: a kilengő mérlegelés

Kotschy Beáta, főiskolai tanár, SSzTF: Új szereplő a tanárképzésben- a mentor

Nagy Mária, egyetemi tanár, (EKF): Bologna üzenetei - a tanárképzés olvasatában

Nagy Péter Tibor, tudományos tanácsadó (OFI-WJLF): Vannak-e pedagógusok?

Sáska Géza, tudományos főmunkatárs, (ELTE TÁTK OITK): Az egységes tanárképzés formálásának pedagógiai és politikai kultúrája

Szalay Luca, egyetemi adjunktus: (ELTE, TTK, KI) Hová tűntek a jövő kémiatanárai?

T. Kiss Tamás,  főiskolai tanár (SZTE) A paradigmaváltás paradigmavágtái!?" (Az andragógus-képzés curriculum vitae-je a Bolognai-folyamatban.)

 

A konferencián való részvétel ingyenes, előzetes regisztrációt nem igényel

 

http://oktatas.uni.hu

http://www.u-szeged.hu/

http://www.edu-online.eu