2010. évi rendezvények

 

Az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya nyilvános tudományos kerekasztal-megbeszélést tart "Foglalkoztatás és iskolázottság" címmel.

 

A kerekasztal célja, hogy kutatói-felhasználói oldalról megfogalmazza, hogy az 2011-es népszámlálásban az iskolázottsági, szakképzettségi és foglalkozásra vonatkozó kérdések milyen módozatai lennének lehetségesek.

 


 

A kerekasztal helye és időpontja:

 


 

Budapesti Corvinus Egyetem

 

Közraktár utca 2-6 409. sz. terem

 

2010 január 22, péntek 14 óra

 


 

A kerekasztal résztvevői köre még bővülhet. Eddig felkért résztvevők:

Harcsa István, Hrubos Ildikó, Kozma Tamás, Köllő János, Nagy Péter Tibor, Sági Matild, Tardos Róbert.


 

A rendezvényre a Fényes Elek Műhely felkérésére kerít sort a szakosztály.

 


 

Aki erre a szakmai megbeszélésre készülni kíván az a  http://oktatas.uni.hu/20100122.htm oldalon megtalálja a jelenlegi – nem hivatalos - tervezetben szereplő kérdéseket, s az eddigi hozzászólásokat: 

 

 

Meghívó

"Magyar Felsőoktatás 2009" - műhelykonferencia a BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja szervezésében.

 

 

A konferencia helye és ideje: 2010. január 27. szerda

 

Budapesti Corvinus Egyetem, Bp. Fővám tér 8. III. előadó

 

 

 

A műhelykonferencia sorozatról

 

A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja 2009. januárjában indította útjára műhelykonferencia sorozatát, amely az előző naptári év legfontosabb felsőoktatást érintő kérdéseiről kíván az egész magyar társadalom számára érdeklődésre számot tartó módon reagálni. A műhelykonferencián a professzionális kutatók mellett előadásokat tartanak kormányzati szakemberek és felsőoktatási intézmények jelenlegi és volt vezetői. Egy-egy megszólaló esetében ezek a szerepek az életpályájuk különböző szakaszaiban keverednek, ami csak növeli a gondolataik hitelességét. A „Magyar Felsőoktatás 2008” konferencián a különböző nézetek és témakörök egyfajta „kavalkádja” volt megfigyelhető. Az előadások gerjesztette vitákat legtalálóbban talán az tükrözi, hogy a szerkesztők által, a konferenciáról készült tanulmánykötet bevezetőjében állítások helyett inkább kérdések sorakoztak: „Mi az oka annak, hogy olyan lelkesítő folyamatok, mint az európai uniós integráció, az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) kialakulása, a bolognai folyamatként elhíresült 10 éves program, stb. ellenére céltalanság, utat vesztettség, irányíthatatlanság érzése uralkodik sokakban? Mi az oka annak, hogy szinte mindenki egyhangúan egyetért abban, hogy a felsőoktatásnak nincs stratégiája?”

 

A 2010-es műhelykonferencia fő céljai

 

A fenti és további hasonló kérdések megválaszolása minden évben felmerül, mint a műhelykonferencia-sorozat lehetséges témaköre. A 2009. év kapcsán fokuszáltan szeretnénk választ kapni ezen aktuális kérdésekre és kiemelten a tudomány helyzetére a felsőoktatásban. Ez utóbbi kérdés szoros kapcsolatban van a nemzetközi versenyképességgel, különösen, ha az egyre inkább középpontba kerülő egyetemi rangsorok és az egyetemi kiválóság mérése körül kialakult szakmai vitákat nézzük.

 

 

Előzetes regisztráció

 

A műhelykonferencián a részvétel ingyenes. Kérjük viszont, hogy mindazok, akik az eseményen részt kívánnak venni, legkésőbb január 22-ig adják meg nevüket, intézményük elnevezését és az ott betöltött pozíciójukat a jozsef.temesi@uni-corvinus.hu e-mail címen.

 

 

 

Program

 

 

 

10:00 – 10:05 Megnyitó: Mészáros Tamás (BCE rektor)


 

10:05 – 12:00 Felsőoktatási teljesítmények, 2009

 

Levezető elnök: Temesi József (BCE-NFKK társigazgató)


 

Rudas Imre (Óbudai Egyetem, rektor): A magyar felsőoktatás a Bologna folyamatban

 

Csopaki Gyula (NKTH, elnök): A magyar felsőoktatás és a Kutatási és Technológia Innovációs Alap

 

Csillag Tamás (Diákhitel Zrt., vezérigazgató): Kinek az érdeke? (Eredmények, kihívások és kihasználatlan lehetőségek a magyar hallgatói hitelezésben)

 

Balogh Árpád (Nyíregyházi Főiskola, rector emeritus): Teljesítménykövetelmények az Intézményi Fejlesztési Tervek tükrében: Legyünk versenyképesek? Hol? Hogyan?

 

 

 

A konferencia első szekciója a felsőoktatási intézmények, illetve a felsőoktatás egészének teljesítménye szempontjából fontos témákból válogat. Az oktatási teljesítmény, annak színvonala, a lezárt alapképzési szakasz eredményei, problémái a bolognai folyamattal vannak összefüggésben. Az erről szóló előadás a magyar felsőoktatás sajátosságait, az intézményrendszer egészét figyelembe véve tárgyalja ezt a kérdéskört. A felsőoktatás K + F tevékenysége, a pályázati eredményesség fontos teljesítménymutatók: az NKTH tevékenységén keresztül kapunk erről képet. A finanszírozás-gazdálkodás kérdései között ritkán szoktunk a hallgatói oldallal kiemelten foglalkozni, pedig a magyar diákhitel rendszer európai összehasonlításban is jól megállja a helyét: erről szól a szekció harmadik előadása. Végül a felsőoktatási törvény hatályba lépése óta először alkalmazott szerződéses rendszer kapcsán hallunk a felsőoktatási intézmények teljesítményének méréséről elvi és gyakorlati megközelítésben.


 

12:00-12:30 Szendvics ebéd


 

12:30-14:30 Kutató egyetem – kiváló egyetem


 

Levezető elnök: Hrubos Ildikó (BCE – NFKK, társigazgató)

 

Dezső  Tamás (ELTE-BTK, dékán): A "kutatóegyetem" koncepció Európában és Magyarországon

 

Patkós András (ELTE-TTK, tanszékvezető): Van-e esély a természettudományokban az európai kiválósági osztályba jutásra?

 

Braun Tibor (ELTE-TTK, MTA elnöki tanácsadó): Egyetemek világrangsora: az új „fétis"

 

Fésüs László (DE, rektor): Kutatóegyetem Magyarországon: ambíciók és realitások


 

A 2009-es év fontos eseménye, hogy a tudomány és a felsőoktatás vezető  személyiségeinek kezdeményezésére megkezdődtek a konkrét munkálatok a kutató egyetem – kiváló egyetem rendszerének kidolgozására. A szekció előadásai a téma különböző aspektusait járják körül, kiemelt figyelmet fordítva a tudományterületi sajátosságokra. A hasonló európai kezdeményezések, már létező gyakorlatok áttekintése fontos adalékokkal szolgál a hazai megvalósíthatóság szempontjából. Ugyancsak alapvető a tisztánlátás szempontjából a téma hazai előzményeinek felidézése és mai relevanciájuk elemzése. A gyakorlati megvalósítás egyik kulcskérdése az egyetemek kiemelt státuszba való kerüléséről szóló döntés, a megfelelő mutatószámok összeállítása, amelyben fontos szerepet töltenek be a tudománymetriai módszerek. Végül az intézményi szintű tudomány-menedzsment kérdéseiről egy konkrét hazai egyetem példáján kapunk képet. 


 

 14:30-14:45 Kávészünet


 

14:45-16:30 Felsőoktatási stratégiák – Panelvita (angolul)


 

Levezető elnök: Berács József (BCE-NFKK társigazgató, és Pannon Egyetem)

 

Vitaindító:  Andrei Marga, a Babes-Bolyai Egyetem rektora: Excellence Strategy of Universities

 

Korreferátumokat tartanak Csáki Csaba, a Budapesti Corvinus Egyetem, Detrekői Ákos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és Szűcs Ferenc a Károli Gáspár Református Egyetem volt rektorai.


 

Az érintettek körében majdnem teljes összhang van azt illetően, hogy a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének erősödését a kutató egyetemi/kari/intézményi rendszer bevezetésétől várhatjuk. Az NFKK küldetése, hogy a magyar felsőoktatás megoldandó feladatait nemzetközi kitekintésben vizsgálja. Ezt szolgálja a panel vita bevezető előadása, amelyet Andrei Marga, a Babes-Bolyai egyetem rektora, Románia korábbi oktatási minisztere tart egy multikulturális egyetem nemzetközi versenyképessége témakörben. A Babes-Bolyai Egyetem 13 magyar felsőoktatási intézménnyel tart fenn szoros kapcsolatokat. A felkért hozzászólók nagy tapasztalatokkal rendelkeznek a hazai felsőoktatásban. A nyílt vita lehetőséget ad a konferencia minden résztvevőjének véleménye kifejtésére és ütköztetésére.

 

 

Foglalkozás és szakképzettség a 2011-es népszámlálásban - a fenti címmel a Fényes Elek Műhely felkérésére az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya nyilvános tudományos kerekasztal-megbeszélést tart .

 

A kerekasztal helye és időpontja:

 

Budapesti Corvinus Egyetem, Közraktár utca 2-6. 409. sz. terem

 

2010. február 5. péntek, 14 óra


 

 

A kerekasztal célja, hogy kutatói-felhasználói oldalról segítségünket ajánljuk fel a KSH-nak (a 2011-es népszámlálás illetékeseit meghívtuk, de kerekasztalunk jegyzőkönyvét mindenképpen eljuttatjuk nekik), szakképzettségi és foglalkozásra vonatkozó kérdések megfogalmazásában. A megbeszélésre azért is sor kerül, mert az iskolázottsági kérdésekkel kapcsolatos igen konstruktív januári kerekasztalon a résztvevők megállapították, hogy a szakképzettség-foglalkozás kérdésköre egy önálló megbeszélést mindenképpen megér.

Ennek a megbeszélésnek most nem lenne tárgya a későbbi folyamat, azaz, hogy a már felvett adatokat, pl. a sok-sok foglalkozási kategóriát hogyan célszerű aggregálni, hogy milyen következtetéseket kell levonni a szakképzettségek és a foglalkozások közötti összefüggésekből stb.

 

Most kifejezetten az adatfelvételre, tehát a megfogalmazott kérdések és válaszalternatívák hasznosságára, differenciáltságára vonatkozna a megbeszélés.


 

Aki erre a szakmai megbeszélésre készülni kíván az ezen az oldalon megtalálja a jelenlegi – nem hivatalos - tervezetben szereplő kérdéseket, s az eddigi hozzászólásokat. További hozzászólásokat kérjük a nagy.peter.tibor@gmail.com címre küldeni. A megbeszélés – utolsó pillanatig változó - honlapja: http://oktatas.uni.hu/20100205.htm

 

 

Az ötödik mérleg - A MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya (http://oktatas.uni.hu) az OFI-OPKM vendégeként (http://opkm.hu) konferenciát tart abból az alkalomból, hogy tradíciókhoz nem túlságosan ragaszkodó tudományos folyóirat-kiadásunkban dicséretes kivételként az Educatio folyóirat (http://www.edu-online.eu) immár ötödször jelenteti meg a négy-négy év oktatásügyi folyamataira reflektáló úgynevezett „Mérleg” számát.

A húsz perces előadásokhoz szabad vita kapcsolódik, melyre mindenkit – hagyományainkhoz híven ingyenesen és előzetes regisztráció nélkül – szívesen látunk.

 

A rendezvény helye és ideje:

OFI-OPKM (1089 Budapest Könyves Kálmán krt. 40.), második emeleti konferenciaterme,

2010. március 18., csütörtök, 14 óra

 

 

Program:

Csákó Mihály, egyetemi docens, WJLF, ELTE (http://oitk.tatk.elte.hu/): Megnyitó

Bazsa György, egyetemi tanár, a MAB elnöke (www.mab.hu): Egy többkarú mérleg

Halász Gábor, egyetemi tanár, ELTE PPK (http://halaszg.ofi.hu): Az oktatás fejlődése és uniós tagságunk

Horváth Zsuzsa, tudományos főmunkatárs, OFI, (www.ofi.hu): Érettségi - újraolvasva

Papp Z. Attila, szociológus, tudományos munkatárs, MTA Kisebbségkutató Intézet (www.mtaki.hu): Határon túli magyar oktatási támogatások

Kozma Tamás, egyetemi tanár, DE, OFI (http://www.edu-online.eu/kozmatamas): A Mérleg – ötödször.

 

Műhely és Mérleg(http://oktatas.uni.hu/20100408.htm)

Április 8-án, csütörtökön délután 14 és 19 óra között az Oktatásszociológiai Szakosztály (http://www.oktatas.uni.hu) az OPKM vendégeként az Educatio folyóirat szakmai műhelyének szán egy konferenciát. A „műhely” előadásai kapcsolódnak az Educatio megjelenő, Mérleg 2006-2010 számához.

Helyszín: OPKM, Könyves Kálmán krt. 40.(http://opkm.hu), második emeleti konferenciaterem

 

Program:

14.00 Nagy Péter Tibor (tudományos tanácsadó, OPKM): Bevezető

 

14.10. Bajomi Iván (egyetemi adjunktus, ELTE TÁTK OITK): Lehet-e fontolva haladni az oktatásügyben?

14.30 Vita

14.50 Csákó Mihály (egyetemi docens, WJLF): Ötször négyéves mérleg a tizenévesek és a demokrácia viszonyáról

15.10 Vita

15.30 Szünet

15.40 Fehérvári Anikó (tudományos főmunkatárs, OFI): Nyelvtanulás középfokon

16.00 Vita

16.20 Forray R Katalin (egyetemi tanár PTE): Hátrányos helyzet vagy kulturális kisebbség?

16.40. Vita

17.00 Szünet

17.10  Hrubos Ildikó (egyetemi tanár, CE): Bál a Hofburgban

17.30 Vita

17.50 Polónyi István  (egyetemi  tanár, DE): Hoztak is, meg nem is

18.10 Vita

18.30 Hunyady György (egyetemi tanár, ELTE PPK): A Mérlegről

 

A konferencia ingyenes, előzetes regisztrációt nem igényel!

 

"A munkásság és a parasztság kulturális helyzete Magyarországon” (http://oktatas.uni.hu/20100409.htm)

Emlékkonferencia a Magyar Pedagógiai Társaság (http://www.pedagogia-online.hu/mpt) és az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztály (http://oktatas.uni.hu) rendezésében a száz éve született Földes Ferenc tiszteletére

A konferencia vendéglátója a WJLF  (http://wesley.hu)

 

A konferencia időpontja: 2010. április 9. péntek délután 14 óra

 

A konferencia helyszíne: WJLF, Bp VIII Dankó u 11, Kline terem

közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Elnököl: Trencsényi László (egyetemi docens)

 

Program:

14.00 Megnyitó

14.10 Karády Viktor, egyetemi tanár : Középiskolai diákrekrutáció Földes korában 

14.30 T Kiss Tamás, főiskolai tanár: A két világháború közti iskolán kívüli népművelés új intézménye és innovatív eszköze: a rádió?!

14.50 Vita

15.30 szünet

15.40 Beszélgetés Ferge Zsuzsával (az MTA tagjával) : Kutatások a munkásság és parasztság  gyermekeinek tanulási esélyeiről az 1960-as években

16.00 Csákó Mihály, egyetemi docens: Kutatások szakmacsoportokról, illetve a szakmunkás iskolákról az 1970-es és 1980-as években

16.20 Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár : Mobilitáskutatási dilemmák 

16.40 Vita

18.00 Zárszó

 

A konferencia ingyenes, előzetes regisztrációt nem igényel!

 

 

"A történész és a politikus - az alkotó és a pusztító" -125 éve született Hóman Bálint (http://oktatas.uni.hu/20100416.htm).

 

A konferencia időpontja: 2010. április 16. péntek

A konferencia helyszíne: WJLF, Budapest, VIII. Dankó u. 11. Kline terem, 

javasolt közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

A konferencia szervezői: MTT ( http://www.tortenelmitarsulat.hu ), MSZT  OSZ, ( http://oktatas.uni.hu ) WJLF ( http://www.wesley.hu/wesley/foiskola/szakok_tanulmanyi_egysegek/teologia_lelkesz_szak/ )

 

 A konferencia programja:

9.00 Köszöntő

9.10. Megnyitó (Pók Attila, CSc, tudományos főmunkatárs www.tortenelmitarsulat.hu )

 

Történetírás

9.30. Draskóczy István, CSc, hab. docens (http://tortenelemszak.elte.hu/intezet/kkukett/kkukett.html): Hóman Bálint, a középkortörténész.

9.50 Erős Vilmos, PhD, egyetemi docens (http://delfin.unideb.hu/~history/): Hóman Bálint és a historiográfia

10.10 Vita

10.55 Szünet

 

VKM

11.00 P. Szűcs Julianna, CSc egyetemi tanár (http://epitesz.pmmk.pte.hu/fooldal): Hóman Bálint, a művészetpolitikus

11.20. Nagy Péter Tibor, DSc, egyetemi tanár (http://wesley.hu): Hóman Bálint, a  közoktatáspolitikus

11.40 vita

 

12.25 ebédszünet . Ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében

 

Nagypolitika

13.15 Sipos Péter, DSc, egyetemi tanár (http://www.tti.hu): Hóman Bálint, a pártpolitikus

13.35 Vargyai Gyula, DSC, egyetemi tanár (http://tortenelemszak.elte.hu): Hóman Bálint parlamentben

13.55 vita

 

14.40 Előre bejelentett* hozzászólások, vélemények

 

* Önálló, az előadások vitájától független maximum 5 perces hozzászólási igényt kérjük legkésőbb az ebédszünet végéig a rendezőknek jelezni.

A konferencia látogatása ingyenes előzetes regisztrációt nem igényel.

 

Oktatásszociológiai kutatások a 2000-es években

 

Az MSZT OSZ (http://oktatas.uni.hu) - A WJLF (http://wesley.hu) vendégeként - vitanapot szervez folytatandó az "Oktatásszociológiai kutatások a 2000-s években" című sorozatát.

 

Időpont: 2010. május 7. péntek 9 óra

Helyszín: WJLF VIII Dankó u 11, Kline terem

közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Program:

9.00 Megnyitó (Lukács Péter, WJLF Pedagógiai BA vezetője)

1. szekció: Elnök: Lukács Péter, főiskolai tanár WJLF

9  óra 5 perc: Knausz Imre ME intézetigazgató : Műveltség és demokrácia

Opponens: Vajda Zsuzsa, ME egyetemi tanár

 

ajánlott olvasmány: http://www.knauszi.hu/content/muveltseg_es_demokracia

11.05 szünet

 

2. szekció: Elnök Lukács Péter, főiskolai tanár WJLF 

11 óra 20 perc: Vajda Zsuzsa ME egyetemi tanár: Az integráció az oktatásban

Opponens: Nahalka István, oktatáskutató, ELTE

13 óra 20 perc Ebédszünet. Ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében.

 

14 óra

3. szekció: Elnök Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár, WJLF

Erőss Gábor (MTA SZKI tudományos munkatárs– Kende Anna KGRE egyetemi adjunktus):  SNI és „problémás” gyerekek. Tudomány és oktatáspolitika.

Opponens Janky Béla BME, egyetemi docens

 

16 óra szünet

 

4. szekció:  Elnök Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár, WJLF

16 óra 15 Fényes Hajnalka (DE, egyetemi adjunktus): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása?

Opponens Hrubos Ildikó, BCE, egyetemi tanár

 

18 óra 15 Zárszó Csákó Mihály, egyetemi docens, WJLF

 

 Felhívjuk a figyelmét az alábbi konferenciára:

Tisztelt Kollégák! 

Az OTKA által támogatott „A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD)” kutatásunk zárókonferenciájára 2010. május 14-én, pénteken egy napos rendezvény keretében a debreceni DAB Székházban kerül sor. Ezúton tisztelettel meghívjuk a rendezvényre, amelynek keretében poszterbemutatásra és szekcióelőadások tartására is lehetőség nyílik négy témában. A konferencia anyagaiból zárókötet készül, ezért a poszterbemutatót/szekcióelőadást tartókat kérjük, hogy a rendezvény idejére előadásuk írásos anyagát is készítsék el. 

Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket!  

Prof. Dr. Kozma Tamás    Dr. Juhász Erika

Kutatásvezető      a szervezőbizottság vezetője

Jelentkezni április 15-ig lehet a jelentkezési lap és poszterbemutató/szekcióelőadás esetén max. 1000 karakteres absztrakt beküldésével. 

 

 

Jelentkezési lap visszaküldhető április 15-ig:

Postán: dr. Juhász Erika, 4010 Debrecen, Pf: 17.

Faxon: 06-52/512-954

E-mailen: doktoregyesulet@gmail.com 

A konferenciával kapcsolatos dokumentumok megtekinthetők és letölthetők a következő linken: http://terd.unideb.hu/index.php?o=1004

Felhívjuk a figyelmét az alábbi konferenciára:

FIRST ANNOUNCEMENT FOR THE CONFERENCE

Social Ecology of School Success:  

 

Implications for Policy and Practice

Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, 13-15 May 2010 

 

 

The Faculty of Sociology and Social Work 

 

Babes Bolyai University 

 

Cluj, Romania 

School of Social Work University of North Carolina at Chapel Hill 

 

USA

Sociology of Education Research Network,

European Sociological Association 

We invite researchers and practitioners to submit titles and abstracts for the following workshops:

·         Partnerships for building school success
·         Peers and schooling
·         Parenting school children
·         Improving school attendance
·         Mental health and school success
·         Tracking school success
·         Scaffolding school success
·         Minorities matter
·         School management for success
·         Gendering school success
·         Evaluating success in and out of school
·         From vulnerability to promising students
·         Evidence based school interventions
·         Equal chances in education
·         Special or mainstream education
 

 

 

 

Conference Committee

Maria Roth, PhD, UBB, Ro

Gary Bowen, PhD, UNC, US

Piotr Mikiewicz, PhD, ULS W, Po

Ann Buchanan, PhD, Oxford Univeristy, UK

Jack Richman, PhD, UNC, US

Teodor Paul Haragus, PhD, UBB, Ro

Natasha Bowen, PhD, UNC, US 

Conference Secretariat

Diana Damean, researcher, UBB, Ro

Iovu Mihai, PhD student, UBB, Ro

Ina Porumb, PhD student, UBB, Ro 

Conference email address

school.success@yahoo.com 

You are kindly invited to submit abstracts on topics related to the Conference themes using the registration form available on the http://socasis.ubbcluj.ro/successcolar/submission.html webpage.

Deadline for Abstract Submission: February 15, 2009

Conference taxes: 150 euro (for early registration). 2 lunches, 2 dinners, and coffee breaks included. At request, we offer assistance with accommodation (prices vary between 25 and 100 euro).

 

 

 Vallásszociológiai konferencia - 2010

 

Az SZTE BTK Vallástudományi Tanszék : http://www.vallastudomany.hu/tanszek és a Wesley Egyház- és  Vallásszociológiai Kutatóközpont :http://www.wesley.hu/wesley/foiskola/szakok_tanulmanyi_egysegek/teologia_lelkesz_szak/wesz/

2010. május 20-21-én (csütörtökön és pénteken) Budapesten vallásszociológiai konferenciát rendez.

 

A 2010-es vallásszociológiai konferenciát Horváth Zsuzsa (1950-1994,  60 éve született, s hat éve fiatalon elhunyt vallásszociológus kollégánk) emlékének szenteljük, ezért arra kértük előadóinkat témáikat a kisebb vallási közösségekre, egyházakra koncentrálják.

 

Helyszín:

WJLF VIII Dankó u 11. Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Program:

 

Május 20 csütörtök                                       

10.00   Iványi Gábor   rektor WJLF  Megnyitó

10.10   Csákó Mihály egyetemi docens WJLF  "Horváth Zsuzsa: Ember és módszer”

1. szekció  Elnököl Máthé Tóth András                         

10.30   Balogh Edina  (hallgató  WJLF): Nazarénusok 1945-1977

            Iványi Gábor (c. egyetemi tanár WJLF): A nazarénusok törvényes elismerésének története

            Fazekas Csaba (egyetemi docens Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet): "Kisegyházak és rendszerváltás, 1989-1990.

"

12.30   ebédszünet - ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében  

                                

2. szekció Elnököl Majsai Tamás                                  

13.30   Máté Tóth András  (egyetemi tanár SZTE Vallástudományi Tanszék): Egyházfogalom a vallásszociológiában - Joachim Wach

            Nagy Gábor Dániel (szociológus SZTE Vallástudományi Tanszék): A vallási közösségek tipologizálásának új útjai: a közjó problematikája

            Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár WJLF, ELTE TÁTK OITK): Egyéb. Egy fiktív aggregátum

15.30   szünet

                        

3. szekció Elnököl Nagy Péter Tibor                             

15.40   Csapody Tamás (egyetemi adjunktus Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet): Kisegyházak munkaszolgálatosai Borban (1943-1944)

            Majsai Tamás (egyetemi tanár WJLF): Jehovisták és metodisták a horogkereszt árnyékában

            Tengely Adrienn (főiskolai adjunktus Eszterházy Károly Főiskola): Az unitárius egyház és az őszirózsás forradalom

17.40   tartalék vitaidő                                  

18.00 Kapcsolódó rendezvény (lásd lejjebb)

                                               

Május 21 péntek                                           

4. szekció Elnököl Máthé Tóth András                         

10.00   Kamarás István (egyetemi tanár Pannon Egyetem Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar Antropológia és Etika tanszék):A "Keresztények" második évtizede

            Máté József (Phd hallgató ELTE PPK): A Hit Gyülekezete

            Rajki Zoltán (főiskolai docens Adventista Teológiai Főiskola): A klasszikus szabadegyházak a rendszerváltozás után a statisztika tükrében

12.00   ebédszünet - ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében.

                                   

5. szekció Elnököl Majsai Tamás                                  

13.00   Annagret Dirksen (Bad Camberg / Németország): Vallásszabadság Magyarországon – alkotmánytörténelmi és valláspolitikai fejlemények a húszadik században kisegyházak példája alapján

            Kiss Dénes (tanársegéd Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Kar): Kisközösségi vallásosság

            Török Péter (habilitált egyetemi docens SE Mentálhigiéné Intézet): Kisegyházi kutatások - kétszer két év tapasztalatai

15.00   szünet                        

15.10   Kutatásmódszertani kerekasztal és ennek témájához kapcsolódó plenáris vita - elnököl Máthé Tóth András                           

17.30   tartalék vitaidő Elnököl Nagy Péter Tiibor                

            Zárszó  Máthé Tóth András               

 18.00 Kapcsolódó rendezvény (lásd lejjebb)

 

 

2010. május 20. csütörtök 18 óra „Oktatási egyenlőtlenségek és a felekezetek. Adatbázis Erdélyről, 1910” Educational Inequalities and denominations. Database for Transylavania, 1910 - című Karády Viktor és Nagy Péter Tibor által összeállított statisztikai kézikönyv bemutatása. A kézikönyv az "Educational Inequalities and denominations" című sorozat harmadik kötete. A sorozat előző két kötete a "Western Slovakia és North-Western Hungary" ill. az  "Eastern Slovakia és North-Eastern Hungary"  alcímet viselte. A kötetek alapvető forrásul szolgálnak az 1910 körüli magyar társadalomtörténet iránt érdeklődöknek, illetve mindazoknak, akiket Erdély és a Felvidék története, illetve Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék története, valamintMiskolc története érdekel. Sorozaton kívül jelent meg az adatbázis Dunántúlt bemutató kötete, mely a közelmúltban került az internetre: http://www.mek.oszk.hu/07900/07976/index.phtml

Felhívjuk a figyelmét az alábbi rendezvényre.

2010. május 21. péntek 18 óra „Vallásos szocializáció a pártállam időszakában  - kutatási beszámoló”

Évekkel ezelőtt megkezdődött “tudományos leletmentés” gyanánt egy olyan visszaemlékezéseken alapuló vallásszociológiai adatgyűjtés, melynek célja, hogy minél több standard adat maradjon fenn a pártállam korának vallásos neveltetéséről, a szülők templomjárási szokásairól stb. A kutatás első szakaszában az 1930 előtt születettek körében folyt – a Horthy korszak vallásos neveltetésére vonatkozó leletmentő munka. A kutatás jelenlegi szakaszában a figyelem elsősorban az 1940 előtt születettekre terjed ki, de a résztvevőknek lehetőségük van az 1950 előtt születettekre vonatkozó adatgyűjtésre is. Együttműködő intézmények: Wesley vallásszociológiai központ, ELTE OITK, Temka alapítvány. Résztvevők: Nagy Péter Tibor kutatásvezető, Bendzsák Csaba, Hegedüs Árpádné, Gergelyné Buri Tímea, Kacsmarik Tímea, Kicsiné Balogh Margit, Kiss Norbert, Márkus Judit, Paulovics Katalin, Szilvássy Zoltán, Tőkészki Borbála, Bereczky Géza, Zakócs Katalin, Müller Gabriella, Horváth Ernőné, Balogh Edina, Dombováriné Gálosi Mária, Demeter Judit, Szirtes Edit, Lukács Barna, Sziva Ibolya, Zakócs Katalin

 

 

 

 

 150 éve született Fináczy Ernő

 


 

életművét és tevékenységét elemzendő az

 

MTA neveléstörténeti albizottsága

 

http://www.nevelestudomany.hu/albizottsagok/nevelestorteneti_albizottsa.html, a

 

WJLF Pedagógia szakja

 

http://www.wesley.hu/wesley/foiskola/szakok_tanulmanyi_egysegek/pedagogia_szak/és

 

 az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya http://oktatas.uni.hu közös

 

konferenciát tart.

 


 

Időpont: 2010 május 28 péntek.

 


 

Helyszín: WJLF, Bp VIII Dankó u 11, Kline terem.

 


 

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 


 

Program

 


 


 


 

Elnököl Lukács Péter (CSc)

 


 

10.00 Megnyitó

 


 

10.10. Németh András (DSc) Fináczy Ernő a neveléstudós és neveléstörténész a

 

nemzetközi tudományfejlődés és recepció tükrében

 


 

10. 30. Ambrusné Kéri Katalin (CSc) Fináczy Ernő és a nőnevelés történetének

 

kutatása

 


 

10.50 vita

 


 

11.30 Szünet

 


 

11,40 Mészáros László: (PhD-hallgató): Fináczy Ernő és az ókortudomány

 


 

12.00 Heider Csilla: (PhD hallgató) : A középkori nevelés, a 20.századi

 

professzor és Bologna kapcsolata -

 


 

12.20 vita

 


 

13.00 ebédszünet, ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében

 


 

14.00 Ugrai János: (Phd) Fináczy a Ratio koráról

 


 

14. 20 Orosz Gábor (CSc) - Bicsák Zsanett Ágnes (PhD hallgató): Fináczy Ernő

 

és Prohászka Lajos kapcsolata

 


 

14.40 vita

 


 

15.20 Nagy Péter Tibor (DSc): Zárszó

 


 


 


 

Kapcsolódó esemény:

 


 

15.30. A Hellebrant-projekt munkabeszámolója. Az OPKM és a WJLF közös

 

projektje a Hellebrant féle pedagógiai - bibliográfia feldolgozására.

 

Kutatásvezető Biró Zsuzsanna Hanna és Nagy Péter Tibor. A résztvevő

 

hallgatók listáját lásd: http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/9209

 


 

„Erőszak az iskolában és az iskola körül” 

 

A közelmúltban hét független kutatás foglalkozott az iskolai erőszak témájával. Az konferencia az eredményeket és a kutatási módszereket egyaránt bemutatja.

 

Koordinátor Sáska Géza

A rendezvényt az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya szervezi.

 

Vendéglátó az OPKM

Helyszín: OPKM, 1089 Budapest

 

Könyves Kálmán krt. 40.

 

Időpont: 2010 junius 3 csütörtök 14.00

Program

Paksi Borbála: Az iskolai agresszió előfordulása és intézményi percepciója – egy kutatás módszertani tapasztalatai

 

Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, Viselkedéskutató Központ

Gyurkó Szilvia: Iskolai erőszak a kriminológiában

 

Országos Kriminológiai Intézet

Lannert Judit: A fogalomértelmezésre és módszertanra ható tényezők egy kutatás tükrében TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt.

Mayer József: Iskolai agresszivitás, Budapest 2008-2009

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Demeter Endre – Lakatos Zsombor, szociológus, DIPA Egyesület

 

“Iskolai veszélyek” – az oktatási jogok biztosának vizsgálata

Az Oktatáskutatási könyvviták sorozat 45-46. részeként (korábbiakat lásd:oktatas.uni.hu, archivum fül) 2010. június 10-én 14 órakor

 

Boreczky Ágnes (szerk.) Cigányokról-másképpen, ill. Váriné Szilágyi Ibolya: A jogtudatról-alulnézetben - Tizenévesek jogtudata és jogi

 

érzékenysége c könyveit vesszük napirendre. Felkért opponensek  Csákó Mihály, Szuhay Péter. Helyszín: ELTE PPK

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Educatio folyóirat Fiatalok c tematikus száma Bocsi Veronika, Fábri István, Fehérvári Anikó, Horkai Anita, Imre Anna, Murányi István, Nagy Péter Tibor, Somlai Péter, Szemerszki Mariann, Tibori Tímea, Veroszta Zsuzsanna írásaival  (még papíralapú megjelenése előtt) már hozzáférhető a http://edu-online.eu/hu/educatio.php honlapon.

A konferenciát bemutató videó:

 

http://npt2000.homeip.net/konferencia/junius17/JUN171resz.AVI

 

http://npt2000.homeip.net/konferencia/junius17/JUN172resz.AVI

Az MTA Szociológiai Kutató Intézete és az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya

Ifjúságszociológiai konferencia – 2010

címen rendezendő eseménye kapcsolódik az Educatio “Fiatalok” c számának megjelenéséhez

Helyszín: Jakobinus terem, MTA Társadalomkutató Központ

 

1014 Budapest Országház u. 28-30.

Idő: 14.00 h

Várható előadók:

 

Bauer Béla főiskolai docens, főosztályvezető ( ELTE PPK, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet) Elfelejtett nemzedék

Nagy Péter Tibor egyetemi tanár (OFI OPKM, WJLF, ELTE-TÁTK OITK) Vannak e fiatalok? A vallásszociológia, mint eszköz.

Somlai Péter egyetemi tanár, ELTE TÁTK. Fiatalok a változó időben

Takács Judit tudományos főmunkatárs (MTA SzKI)Az LMBT fiatalok helyzete Magyarországon

Tibori Tímea kultúrakutató, MTA Szociológiai Kutatóintézet mb. igazgató A megváltozott időfelhasználás okai a közelmúlt ifjúságkutatási adatainak tükrében

Veroszta Zsuzsa szociológus (Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft) felsőoktatás szociális aspektusai a hallgatói értékrendszerekben

Könyvbemutató: V Karady – P.T Nagy: Educational inequalities and denominations. Database for Transdanubia, 1910

A dunántúli iskolázottság-történet új – minden korábbinál részletesebb – forráskiadványa jelent meg (egy néhány példányos zárt terjesztésű papírverzió után második, bővített kiadásként könnyen hozzáférhető digitális kiadásban)

http://www.mek.oszk.hu/07900/07976/07976.pdf

Az esemény az alábbi rendezvényhez illeszkedik

Szervezők:

Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága

Kodolányi János Főiskola

Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

Antropológiai és Etikai tanszék

Tudományos Programbizottság:

Prof. Dr. Donáth Péter

Dr. habil. Géczi János egy.docens

Prof. Dr. Nagy Péter Tibor

Prof. Dr. Németh András

Prof. Dr. Szabolcs Éva

MEGHÍVÓ

Rítusok – ritualizáció – kultuszok

Az MTA Pedagógiai Bizottság, Neveléstörténeti Albizottság éves konferenciája

2010. június 25-27.

Kodolányi János Főiskola

8000 Székesfehérvár Fürdő u. 1.

Program

Június 25. Péntek

16.00 Megnyitó. Dr. Szabó Péter rektor

16.30 Csányi Vilmos: Rítus, ritualizáció,

kultuszok etológiai nézőpontból

17.30 Vita

30. Vacsora

Június 26. Szombat

8.00 Reggeli 9.00 Kéri Katalin: Kultuszok és rítusok a 16. századi azték nevelésügyben 9.30 Pukánszky Béla: A kultikus gyermek ideáljának megjelenése a századforduló magyar pedagógiai szakirodalmában 10.00 Donáth Péter: Ellentmondó, változó kánonok szorításában 10.30 Konzultáció 11.00 Kávészünet 11.30 Sáska Géza: Szakrális rítusok laicizálása 12.00 Németh András: A pedagógiai „ellenkultúrák” mint átmeneti rítusok 12.30 Pornói Imre: A „NÉP” kultusza Magyarországon az 1930-as, 40-es években 13.00 Konzultáció 13.30 Ebéd 15.30 Nagy Péter Tibor: A tudományos szféra befogadási rituáléja a húszadik századi Magyarországon 16. Golnhofer Erzsébet-Szabolcs Éva: Főbb rituális attitűdök iskolai emlékekben – egy 1940-es évek végén keletkezett ankét elemzése 16.30. Géczi János: Az iskoláztatás szertartásainak megjelenítése a hazai szaksajtóban. Ikonográfiai változatok. 1950 – 1990. 17.00 Konzultáció

17.30 Könyvbemutató: V Karady – P.T Nagy: Educational inequalities and denominations. Database for Transdanubia, 1910

 

http://www.mek.oszk.hu/07900/07976/07976.pdf

18.00 Közös program

Június 27. Vasárnap

8.00 Reggeli 9. Németh Regina: Az életreform Mozgalmak rituális elemei 9.20 Darvai Tibor: Úttörőéleti rítusok a nevelésügyi sajtó képein. 1950-1990. 9.40 Bányász-Németh Tilda: A Kodály kultusz metamorfózisa 10.00. Konzultáció 10.25 Kávészünet 40. Kovács Henrik: A tánc rituáléja és a Néptánc oktatásának rituális elemei 11. Kaposi József: Az érettségi mint a felnőtté avatás rituáléja

11.20 Konzultáció

11.35 Zárszó: Németh András

az albizottság elnöke

12.00 Ebéd

Az 1943-s vidéki telefonkönyv, mint történetszociológiai forrás – műhelykonferencia egy történeti forrás feldolgozásáról.

Helyszín a TEMKA Alapítvány székhelye: 1027 Margit krt. 64/a II. em. 3. 23-as csengő

Az esemény felelős szervezője: Nagy Péter Tibor

Évekkel ezelőtt megkezdődött “tudományos leletmentés” gyanánt egy olyan visszaemlékezéseken alapuló vallásszociológiai adatgyűjtés, melynek célja, hogy minél több standard adat maradjon fenn a pártállam korának vallásos neveltetéséről, a szülők templomjárási szokásairól stb. A kutatás első szakaszában az 1930 előtt születettek körében folyt – a Horthy korszak vallásos neveltetésére vonatkozó leletmentő munka. A kutatás jelenlegi szakaszában a figyelem elsősorban az 1940 előtt születettekre terjed ki, de a résztvevőknek lehetőségük van az 1950 előtt születettekre vonatkozó adatgyűjtésre is. A kérdezés elsősorban ma élő 70 feletti diplomásokat vesz célba, ezzel biztosítható ugyanis, hogy gyermekkori közegüket tekintve a legsokszínűbb közeget mutathasson be a kutatás. A kutatás szívesen fogad speciális csoportok iránt érdeklődő munkatársakat is. (Ilyen speciális részkutatásunk az Abaújkér környékén élőkre vonatkozó kutatás és a Nazarénusokra vonatkozó kutatás). Együttműködő intézmények: Wesley vallásszociológiai központ, ELTE OITK, Temka alapítvány. Résztvevők: Nagy Péter Tibor kutatásvezető, Balogh Edina, Bendzsák Csaba, Bereczky Géza, Demeter Judit, Dombováriné Gálosi Mária, Gergelyné Buri Tímea, Hegedüs Árpádné, Horváth Ernőné, Kacsmarik Tímea, Kicsiné Balogh Margit, Kiss Norbert, Lukács Barna, Márkus Judit, Müller Gabriella, Paulovics Katalin, Szilvássy Zoltán, Szirtes Edit, Sziva Ibolya, Tőkészki Borbála, Zakócs Katalin.

A Schöpflin Aladár szerkesztésében megjelent négykötetes “Magyar szinművészeti lexikon 1929 1931” digitalizálásának, adatbázisba szervezésének munkálatai a Wesley egyház és vallásszociológiai kutatóközpont munkájának keretében, dr B Kádár Zsuzsanna vezetésével folynak. A munkamegbeszélésre várjuk a szinházrajongókat és a szinháztörténet szakembereit.

 

A digitalizálás mellett hosszú távú cél egy olyan adatbázis építése is, mely minden ma létező adattárnál jobban kutathatóvá , kereshetővé tenné a a régi magyar színművészet történetét a történeti,művészetszociológiai érdeklődők számára is. Mintaként a következő digitális kiadvány szolgál:

 

http://mek.oszk.hu/04000/04093/

Wesley János Lelkészképző Főiskola

 

Kline terem

 

szeptember 24 13.h.

 

http://oktatas/dankoutca.htm

A projekt jelen állapotát lásd:

 

http://npt2000.homeip.net/szinmuv/szinlex.htm

A magyar elit publikációs aktivitása 1850 – 1950 – kutatás műhelymegbeszélése. Kutatásvezetők: Biró Zsuzsanna Hanna,PhD jelölt – Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, titkár: Bendzsák Csaba, Révész Péter.

„Szabad egyház szabad államban”

Emlékülés a 200 éve született Camillo Benso di Cavour tiszteletére

Rendezők:

 

Wesley Egyház-és Vallásszociológiai Kutatóközpont

 

Debreceni Egyetem Olasz Tanszék

Időpont: 2010 szeptember 24. 16.00 h.

 

Helyszín: WJLF Kline terem,

Bp. VIII. Dankó utca 11, Kék kapu, hátsó lépcsőház

Megközelítés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Program

Iványi Gábor (rektor, WJLF): Megnyitó

Madarász Imre ( a DE Olasz Tanszék vezetője): Cavour és Mazzini vallásról, egyházról, vallásszabadságról a Risorgimento eszmei kontextusában"

 

Pete László (egyetemi adjunktus, DE Olasz Tanszék) : Cavour és az egyház

Vita

Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár, WJLF) Zárszó

MEGHÍVÓ

 

Az MTA oktatásszociológiai albizottsága és a Magyar Szociológiai Társaság elnöksége könyvbemutatót rendez 2010. Október 13-án 17 órakor:

 

Nagy Péter Tibor: Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon

 

Új Mandátum, Budapest, 2010

 

A könyvet bemutatja: Somlai Péter, egyetemi tanár, ELTE TÁTK

 

Helyszín: Pallas Páholy

 

1054 Budapest, Alkotmány utca 15.

 

http://www.pallaspaholy.hu

 

A könyvről lásd:

 

http://www.ujmandatum.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=26&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=58

MEGHÍVÓ

 

Felsőoktatás és foglalkoztathatóság

 

Műhelykonferencia

 

a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya közös rendezésében

 

2010. október 21. Helyszín: BCE - Budapest, Fővám tér 8. III. előadó

 

A műhelykonferencia témája

 

A felsőoktatás tömegessé (már-már általánossá) válása kapcsán rendkívül heterogén lett a hallgatók összetétele (előképzettség, motiváció, társadalmi háttér szempontjából), közben pedig - a gazdaság és a technika látványos fejlődése következtében - sokféle és gyorsan változó arculatot öltött a munkaerőpiac is. Ehhez járult egy kevésbé ismert jelenség, a tudományok diverzifikálódása, ami az egyetemi tanszékek, képzési programok burjánzásához vezetett. A három vonulat egymástól lényegében függetlenül mozgott, aminek egyik gyakorlati következménye a felsőoktatásban végzett hallgatók foglalkoztathatóságának egyre élesebben jelentkező problémája. Az 1999-ben megkezdett európai felsőoktatási reform céljai között kezdettől fogva kiemelt helyet kapott a gazdasági versenyképesség növelésének támogatása a megfelelően képzett munkaerő kibocsátása által, mindazonáltal a reform egyik legkevésbé sikerült eleme a munkaerő-piaci kapcsolódás. A sikertelenség okai összetettek: magának a célnak nem világos megfogalmazása, a képzési program típusok funkciójának tisztázatlansága, merev kezelése, a munkaerő-piaci szereplők kompetenciájának félreértelmezése, a szélesebb társadalmi összefüggések figyelmen kívül hagyása, a téma elégtelen kommunikációja az érdekhordozók körében stb. A kivezető utakat sokan és sokféleképpen keresik (kiemelt szerepet kap a képesítési keretrendszerek ügye, a képzések szakmai tartalmát összegező ún. Tuning program, hatékony statisztikai adatgyűjtés, a diplomás pályakövetési rendszer elterjesztése, intézményi hallgatói szolgáltatások a karrier tervezésben, álláskeresésben).

 

A műhelykonferencián kerül sor az Educatio folyóirat Felsőoktatás és foglalkoztathatóság tematikus számának (2010/3. szám) bemutatására. Az előadók a tematikus szám tanulmányainak szerzői. A konferenciát a TÁMOP 4.2.1.B-09/1 /KMR-2010-005 program támogatja.

 

Előzetes regisztráció

 

A műhelykonferencián a részvétel ingyenes. Kérjük viszont, hogy mindazok, akik az eseményen részt kívánnak venni, legkésőbb október 15-ig adják meg nevüket, intézményük elnevezését és az ott betöltött pozíciójukat az nfkk@uni-corvinus.hu e-mail címen.

 

Program

 

10:00 - 10:05 Megnyitó - Mészáros Tamás (BCE, rektor)

 

I.    Szekció: A változó diplomás munkaerőpiac

 

Levezető elnök: Nagy Péter Tibor (OFI/WJLF)

 

10.05 - 10.25 Varga Júlia (BCE): A felsőfokú végzettségűek aránya, a felsőfokú végzettség munkaerő¬piaci értéke a 2000-es években

 

10.25 - 10.45 Polónyi István (DE): Foglalkoztathatóság, túlképzés, Bologna. Avagy baj-e, ha elemző közgazdász vezeti a hatos villamost?

 

10.45 - 11.05 Tóth István János (MTA-KI): Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 11.05 - 11.25 Berde Éva (BCE): Óvatosan a diplomás pályakövetés elvárásaival!

 

11.25 - 12.00 Vita

 

12:00 - 12:30 Szendvics ebéd

 

II.    Szekció: A foglalkoztathatóság felsőoktatási és társadalmi összefüggései

 

Levezető elnök: Csákó Mihály (WJLF/ELTE)

 

12.30 - 12.50 Veroszta Zsuzsanna (Educatio Kft): A diplomás foglalkoztatáshoz kötődő hallgatói elvárások

 

12.50 - 13.10 Dávid János (ELTE): Foglalkoztathatóság és felsőoktatás: a megvalósítás feszültségpontjai

 

13.10 - 13.30 Nagy Péter Tibor (OFI): A felsőfokú végzettségűek státuszinkonzisztenciája 13.30 - 13.50 Derényi András (OFI): A felsőoktatás és a foglalkoztathatóság kapcsolatának értelmezései

 

13.50 - 14.10 Hrubos Ildikó (BCE): A foglalkoztathatóság kérdése az Európai Felsőoktatási Térségben 14.10 - 14.40 Vita 14.40 - 15.00 Kávészünet

 

15.00 - 16:30 Kerekasztal beszélgetés

 

Moderátor: Berács József (BCE)

 

Résztvevők:

 

Fodor István (az Ericsson Magyarország előző elnöke), Kardon Béla (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Tudománypolitikai Főosztályvezető), László Géza (az Externet Nyrt Igazgatóságának elnöke), Tulassay Tivadar (Magyar Rektori Konferencia, társelnök)

 

16.30 Zárszó - Hrubos Ildikó (BCE)

 

A meghívót lásd pdfben is:

 

http://oktatas.uni.hu/20101021.pdf

MEGHÍVÓ

Könyvvitasorozatunk (eddigieket lásd http://oktatas.uni.hu/konyvvitasorozat.htm ) következő darabja (2010. október 22.):

 

Pók Attila: A haladás hitele - Progresszió, bűnbakok, összeesküvők

 

Akadémiai Kiadó, 2010

 

A könyvről lásd:

 

http://bookline.hu/product/home.action?id=95069&type=22&_v=Pok_Attila_A_haladas_hitele_Progresszio_bunbakok_osszeeskuvok

 

Felkért opponens:

 

Hajdu Tibor, az MTA doktora

 

Helyszín: WJLF VIII Dankó u 11. Kline terem

 

    Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

A Magyar Szociológiai Társaság 2010. november 5-7. között tartja éves kongresszusát „Konfliktus és társadalmi innováció” címmel.

 

A rendezvényről bővebben lásd:

 

http://szociologia.hu

A kongresszus színhelye: WJLF http://wesley.hu/

 

 

A prozopográfiai módszer az oktatástörténetírásban

 

Elnök:

 

Nagy Péter Tibor

 

Opponens:

 

Karády Viktor

Az esemény “Új törekvések és lehetőségek

 

a 21. századi neveléstudományokban. X. Országos Neveléstudományi Konferencia” c. MTA rendezvény része

 

http://www.edu.u-szeged.hu/onk2010/

2010. november 6. (szombat)

 

9-10.30

 

Hotel Benczúr(1068 Budapest, Benczúr utca

 

35.)

 

MOZAIK TEREM

A prozopográfiai módszer az oktatástörténet-írásban

 

(Nagy Péter Tibor)

 

Az idegen nyelvi orientáció társadalmi összefüggései –

 

történetszociológiai elemzés a bölcsésztanárok körében (1895–

 

1945) (Biró Zsuzsanna Hanna)

 

Tanulmányi időfaktorok és tanulmányi eredményesség

 

összefüggései – a pécsi bölcsészkar példája (Fekete Szabolcs)

 

A Kemény Zsigmond Gimnázium tanári karának

 

prozopográfiai vizsgálata (1891–1951) (Bara Zsuzsanna)

A prozopográfiai módszer az oktatástörténetírásban

A szimpózium feladata a prozopográfiai módszer, mint az oktatástörténetírás új eszközének bemutatása. A kifejezést – Stone 1971-s elméleti alapvetése után – széleskörűen használják, elsősorban a modernitás előtti korok tömeges életrajzi feldolgozására, mind az elitekhez tartozók, mind a „hétköznapi emberek” világának leírására. Az elitszociológiaival és oktatásszociológiával kombinálódva hozadéka jelentős a modern korra vonatkozó neveléstörténet számára is. A szimpózium-elnök és kutatásvezető által tartandó bevezető előadás bemutatja a prozopográfiai módszer alapvető különbözőségét úgy a történeti oktatásszociológiai módszerektől, mind a neveléstörténetírás egyéb módszereitől. A „személyesített adatbázis” használata egyesíti a kvalitatív és kvantitatív módszerek sajátosságait, sőt integrálhatóvá teszi a történeti-, oktatásszociológiai és intézménytörténeti, vagy akár az oktatásföldrajzi szemléletű neveléstörténeti kutatások – hagyományosan elkülönülten létező –eredményeit. A prozopográfiai módszert OTKA kutatásunkban (Tanárok Magyarországon 1900-1950) alkalmaztuk. Az eredményeket a szimpóziumon három esettanulmány segítségével mutatjuk be. Az egyik esettanulmány szakválasztásuk alapján válogatja le a tanárok egy részét, kidomborítva azokat a speciális tolóerőket, melyek az érintett csoportokat az adott szak választására késztettek. A másik esettanulmány az egyik tanárképző egyetem példáján mutatja be, hogy pusztán az időfaktorok elemzésével hogyan mérhető a tanulmányi kiválóság, hogyan relativizálódnak a középiskolai évekből hozott kiválósági mutatók. A harmadik esettanulmány egyetlen középiskola tanár-rekrutációját mutatja be igen hosszú időtávon. A szimpózium nem titkolt célja, hogy népszerűsítse a “dinamikus” adatbázisok használatát, s csatlakozásra csábítson fiatal, vagy kevésbé fiatal, de az új módszerek iránt nyitott kutatókat is.

Nagy Péter Tibor

A prozopográfiai módszer az oktatástörténetírásban

Az oktatástörténetben használt empirikus történetszociológiai módszerek a korábbiakban két alapvető típushoz tartoztak. Az egyik típus a vizsgált korszakban felvett, eleve aggregált oktatásügyi statisztikai anyagok, iskolázott népességekre vonatkozó népszámlálási anyagok elemzésével foglalkozott, a másik típus konkrét, kiválasztott intézmények diákösszetételét a mai közvéleménykutatások normáinak megfelelően, elkülönült, egyszeri felvételként, személyi beazonosítás nélkül végezte.

A prozopográfiai elemzés – kombinálva a kvalitatív és kvantitatív elemeket – az adatbázisba rögzített, standardizált eredeti forrást (ami lehet beiratkozási anyakönyv, diplomakönyv stb.) nyitottként kezeli, újabb és újabb egymástól független forrásokból egészíti ki a személysoros adatbankot. Ez a fajta adatbank azután életút részletek tömeges elemzését teszi lehetővé, hiszen ideális esetben az elsős középiskolás beiratkozók szocio-demogáfiai tulajdonságait és tanulmányi kiválóságát „követéses vizsgálattal” tanulmányozhatjuk, azaz rájuk pillanthatunk nyolcadikos középiskolás korukban, egyetemi beiratkozásukkor, egyetemi tanulmányaik közben, diplomázásukkor, doktorálásukkor, értelmiségi karrierpályájuk egyes állomásain, társadalmi hálózatokba illeszkedésükkor, értelmiségi kreativitásuk (publikációs tevékenységük) közben, sőt halálukkor, utóéletükben is.

Természetesen ilyen gigantikus adatbázis még nem áll rendelkezésre az iskolázott elitek teljes vertikumára, s egy teljes történelmi időszakra – de az már elmondható, hogy pl. a húszadik század első felének tanárai vonatkozásában – messze túllépve minden korábbi elemzés, köztünk saját elemzéseink érvényességi körét – immár életutak több pontjának összekötése vált lehetségessé.

Biró Zsuzsanna Hanna

Az idegen nyelvi orientáció társadalmi összefüggései – történetszociológiai elemzés a bölcsésztanárok körében (1895-1945)

A hazai oktatástörténeti kutatások egyik – nemzetközi színtéren is – elismert ága a különböző értelmiségi csoportok (orvosok, jogászok, tanárok, mérnökök stb.) társadalmi összetételét, tanulmányútját, karrierpályáját feltáró történetszociológiai, prozopografikus vizsgálatok. Az elmúlt években a magyarországi bölcsészkarok anyakönyvi ill. vizsgakönyvi adataira támaszkodva néhány tanulmány már megjelent a két világháború között bölcsésztanári és/vagy bölcsészdoktori végzettséget szerzett népesség szociokulturális hátteréről, tanulmányi stratégiáiról, valamint részvételéről a szakmai közéletben. Jelen előadás e kutatások újabb eredményeit mutatja be.

A kollektív biográfiai elemzések kiterjesztése kétirányú volt: egyrészt egy hosszabb korszakot fogott át, visszanyúlva a dualizmus korának azon szakaszára, melyben a nők bölcsészeti tanulmányai előtt adminisztratív-jogi akadályok már nem voltak; másrészt a VKM által 7-10 évente kiadott középiskolai zsebkönyvek alapján a bölcsészdiplomások azon körére is kiterjedt, akik ténylegesen a közoktatás szolgálatába álltak.

Az előadás e kétféle bölcsésztanári népességen belül (bölcsésztanári végzettségű ill. gyakorló középiskolai tanár) elsősorban az idegen nyelvi szakot választók társadalmi hátterével foglalkozik. Az alapvető tolótényezők mellett, mint a család társadalmi státusza vagy vallási-etnikai hovatartozása, olyan új indikátorok bemutatására kerül sor, melyek a nyelvi orientáció társadalmi és gazdasági összefüggéseit finomabb eszközökkel képes mérni (kontextuális hatások elemzése származtatott változók segítségével). Ilyen származtatott változók lehetnek pl. az adott személy születési vagy lakóhelyének ipartevékenységét, kulturális vagy szociális intézményekkel való ellátottságát, multilingvális vagy multikonfesszionális jellegét kifejező adatok.

A prozogpográfiai kutatások területén tehát két továbblépési lehetőséget látunk: a személyi beazonosítást követően a különböző forrásokból származó adatok összekapcsolását (lásd a bölcsészdiplomások és a gyakorló tanárok adatainak egy adatbázisban való elemzését), illetve a kontextuális hatások vizsgálatát a korabeli (járási vagy településszintű) statisztikák felhasználásával.

Fekete Szabolcs

Tanulmányi időfaktorok és tanulmányi eredményesség összefüggései – a pécsi bölcsészkar példája

A neveléstudományi szakirodalomban számos olyan elemzést találunk, amelyek célja összefüggések keresése az iskolakezdési kor valamint a diák későbbi tanulmányi teljesítménye között. Ezek a kutatások elsősorban a diákok szellemi és emocionális érettségét vizsgálják kisgyermek korban. Jóval kevesebb példát találhatunk azonban olyan kutatásokra, amelyek, bár életkorhoz köthető tényezők és a diák tanulmányi teljesítménye közötti összefüggéseket vizsgálják, de nem gyermekkorban, hanem a diák késő középiskolás vagy egyetemre való belépésének korában, amikor a kisgyermekkorra jellemző meghatározó tényezők jelentősége nagyrészt eltűnt.

A vizsgálat az Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-Nyelv- és Történettudományi Kar teljes rekrutációs mintáján (1921-1940) arra keresi a választ, hogy kimutatható-e összefüggés a hallgatók társadalmi háttere, tanulmányi előmenetelük időbelisége, valamint akadémia teljesítményük között, tehát előírt időponthoz időben közelebb letett vizsgák átlagban jobb eredménnyel zárultak, praktikusan minél korábbi életkorban fejezte be a hallgató a vizsgáit, azt annál jobb eredménnyel tette.

Számos vizsgálatot elvégzése után kimutatható, hogy az érettségi idején betöltött életkorok átlaga, valamint a tanulmányi eredményesség közötti összefüggés nem csak az érettségi vizsgára érvényes, hanem az is, hogy a minél később érettségit szerzett populációnak nem csupán az érettségi eredménye lesz gyengébb, hanem ez a gyengébb tanulmányi teljesítmény az egyetemi előmenetel alatt is megmarad. Tovább az is egyértelműen bebizonyosodott, hogy a vizsgakötelezettségek előrehaladtával (érettségi vizsga, alapvizsga, szakvizsga illetve pedagógia képesítő vizsga) a középiskolában még jutalmazott előnyök egy semleges környezetben elvesznek. Már majdnem az első egyetemi vizsga (alapvizsga) esetében kiegyenlítődik a később szignifikánsan a doktorátust szerzők előnyére változó vizsgaeredmények minősége.

Bara Zsuzsa

A Kemény Zsigmond Gimnázium tanári karának prozopográfiai vizsgálata (1891-1951)

A hazai neveléstörténeti szakirodalom – elsősorban az iskolatörténet területén – jellemzően az oktatási intézménytípusok történetével, egyes kiemelkedő tanáregyéniségek tevékenységét megrajzoló kutatások monografikus megjelenítésével foglalkozott.

Az utóbbi években új kutatási módszerként – az egyetemi anyakönyvek, törzskönyvek, szigorlati jegyzőkönyvek adataira támaszkodva – történetszociológiai, prozopográfiai vizsgálatok jelentek meg a különböző értelmiségi csoportok – témánk szempontjából elsődlegesen az egyetemek diákságának (köztük a leendő középiskolai tanároknak) – társadalmi összetételéről, feltárva tanulmányútjukat, társadalmi mobilitásukat, felekezeti hátterüket, karrierjüket.

Előadásomban a fenti eredmények felhasználásával egy adott budapesti középiskola tanári karának bemutatására vállalkozom. Munkámban az életút adatokból nyert struktúrák kerültek megvilágításba, a vizsgálat inkább struktúra-elemzés, mint hagyományos értelemben vett iskolatörténet. Megközelítésem így elsősorban történetszociológiai jellegű, egy bizonyos társadalmi csoport (középiskolai tanárok) meghatározott körének (a budapesti VI. ker. reáliskola, mely az oktatáspolitikai törvényi változások következtében Kemény Zsigmond Gimnázium néven vált ismertté) mikrotörténetét kívánja bizonyos szempontok (független változók) alapján vizsgálni adott időintervallum, az iskola fennállásának (1891 és 1951 közötti) időszakában.

A vizsgálatban a tantestület tagjai személysoros felvételben jelennek meg. Független változóként pedig azok a kategóriák, melyeket a populációnak a vizsgálatba bevont minden egyes tagja esetében megvizsgáltunk. Ezek a következők: név, esetleges névváltoztatások, ennek időpontja / születési adatok: hely, idő /szülők neve, foglalkozása, esetleges nemesi származása; vallás, vallásváltoztatás, annak időpontja / iskolázottság: közép- és felsőfokú tanulmányok: helyszíne, időtartama. A középiskolák fenntartói, az első és a további diplomák megszerzése / doktori disszertáció: témája, megszerzésének helye, időpontja / munkahelyek, azok változtatása / munkahelyi pozíció alakulása /nyelvismeret / publikációk: szakmai vagy egyéb, magyar vagy idegen nyelven; cikkek vagy önálló kötetek /adattárakban való megjelenésük.

Mindezek – túl azon, hogy reprezentálják az adott iskola tantestületét, az adott társadalmi csoport – jelen esetben a VI. kerületi reáliskola 1891 és 1951 közötti tanárpopulációja – társadalmi hasznosságát, a szellemi életben megjeleníthető értékeit – reprezentálják egyben – reményeink szerint – az adott kor budapesti középiskolai tanárpopulációjának értékeit is.

Társadalmi konfliktusok és az oktatási rendszer. Generálja, elszenvedi, gyógyítja

címmel rendezvényt tart az

 

MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya – szervező és levezető elnök: Nagy Péter Tibor)

Pontos időbeosztásról a http://szociologia.hu -ról lehet értesülni

1) Sáska Géza (EKF, ELTE): Az iskolai erőszak: tények, hitek, politikák

 

2) Homoki Andrea (SZIE): A közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladata a társadalmi egyenl_tlenségek

 

mérséklésében. A gyermekvédelmi felelősök munkavégzéséhez kapcsolódó dilemmák, avagy a szakmaközi

 

konfliktusok megjelenése egy Dél-alföldi kisváros intézményeiben folytatott kutatás eredményeinek tükrében

 

3) Bíró Zsuzsanna Hanna (CEU, WJLF): Szabad bölcsészet és szabályozott középiskolai alkalmazás (1900-1945)

 

4) Hrubos Ildikó (BCE): A „Bologna Piramis” csúcsa – közelr_l

 

5) Ábrahám Katalin (DE)– T_zsér Zoltán (DE): Alap-és mesterképzésben tanuló hallgatók részvétele a

 

feln_ttképzésben

 

6) Szentesi Balázs (PTE): Intézményesített kívülállás – „szubkulturális szolgáltatások” egy budapesti alternatív

 

gimnáziumban

 

7) Gábrity Molnár Irén (Újvidéki Egyetem): A vajdasági magyarok és szerbek iskolavégzettségi szintje és

 

továbbtanulási hajlandósága

 

8) Héra Gábor (Kurt Lewin Alapítvány, BME) – Széger Katalin (Kurt Lewin Alapítvány): El_ítéletesség és

 

kompetenciák

 

9) Makovi Kinga (Columbia University) – Néray Bálint (BCE): Szeretve, vagy elismerve lenni?

 

10) Csaba Zoltán (BCE) – Pál Judit (BCE): Iskolai konfliktusok vizsgálata network megközelítésben

 

11) Vörös András (BCE) – Boda Zsófia (BCE): A népszer_ség és a népszer_tlenség egyéni- és csoportszint_

 

meghatározói

2010. november 11-én 17 órakor kerül sor a Pszichoanalízis és kulturális emlékezet c. Erős Ferenc könyv vitája.

 

Opponens: Pléh Csaba

 

A könyvről lásd:

 

http://www.imagoegyesulet.hu/tartalom.php?kategoria=5&azonosito=41

Felkért opponens:

 

Pléh Csaba, az MTA tagja

Helyszín: WJLF VIII Dankó u 11. Kline terem

 

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

http://wesley.hu/

Iványi Tibor emlékkonferencia

 

A WJLF Theológus és Lelkész Szak a társszakok – a Szociális Munka Szak, a Pedagógia Szak, a Környezettan Szak – közreműködésével emlékkonferenciát szervez az egy éve elhunyt Iványi Tibor professzor úr emlékére.

A konferencia előadói Iványi Tiborral kapcsolatos személyes élményeiket elevenítik fel, vagy tudományos, szakmai, művészeti alkotásaik egy részletének rövid bemutatásával tisztelegnek néhai tanártársuk és a főiskolát fenntartó egyház, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnökének életműve előtt.

 A konferencia egyben a WJLF-en működő szakok oktatóinak széleskörű szakmai seregszemléje is lesz, amelynek keretében a főiskola iránt érdeklődők minden korábbinál reprezentatívabb keresztmetszetben ismerhetik meg az intézmény arculatát és szellemiségét.  

A konferenciára november 17-én és 18-án kerül sor.

A konferencia november 17-i első napja egyszersmind a a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházelnök-beiktató közgyűlési alkalma is. Az ünnepi rendezvény során – kapcsolódva a konferencia eseményeihez – a közgyűlés istentisztelet keretében külön is megemlékezik Iványi Tibor alapító egyházelnökről, aki több mint három évtizeden át töltötte be e tisztséget, felavatják a síremlékét és leleplezik a főiskolán elhelyezendő emléktábláját.

A fenntartó egyház szívesen látja rendezvénysorozatán és az ahhoz kapcsolódó szeretetvendégségen a konferencia előadóit és hallgatóságát.

A konferencia pontos programja megtekinthető lesz itt: 

http://npt2000.homeip.net/nov17nov18.htm 

Egyelőre két alapvető tájékoztatással tudunk szolgálni:

 

a) a konferencia és a MET ünnepi küzgyűlés egységes szerkezetű vázlatos napirendje;

b) a konferencia előadásainak listája.

 

Helyszín: WJLF, Bp., VIII., Dankó u 11., Kline terem

 

 

November 17-én:

 

8: 00: megnyitó

8: 10: előadások

8: 55: kérdések és vita

9: 30: szünet

9: 40: előadások

10: 25: kérdések és vita

10: 55: szünet

11: 00: emléktáblaavatás az udvaron

11: 30: Iványi Gábor egyházelnöki beiktatása a díszteremben

13: 00: ebéd

14: 20: síremlékavatás a Fiumei úti temetőben (a megemlékezők a Dankó utcából induló buszokkal juthatnak ki a helyszínre és vissza is)

16: 10: előadások

16: 55: kérdések és vita

17: 30: szünet

17: 40: előadások

18: 25: kérdések és vita

19: 00: szünet

19: 10: előadások

 

 

November 18-án:

 

8: 00: megnyitó

8: 10: előadások

8: 55: kérdések és vita

9: 30: szünet

9: 40: előadások

10: 25: kérdések és vita

10: 50: szünet

11: 00: előadások

11: 45: kérdések és vita

12: 15: ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében

13: 10: előadások

13: 55: kérdések vita

14: 30: szünet

14: 40: előadások

15: 25: kérdések és vita

15: 50: szünet

16: 00: előadások

16: 45: kérdések és vita

17: 10: szünet

17: 20: előadások

18: 05: kérdések és vita

18: 25: szünet

18: 55: előadások

19: 50: kérdések és vita

 

 

 

A konferencia előadásai

 

Bánlaky Pál CSc, főiskolai tanár: A falu iskolája (Gemzse)

Bárdos-Féltoronyi Miklós, főiskolai magántanár: A béke – ma... vagy holnap?

Biró Zsuzsanna Hanna, PhD jelölt: Női bölcsész karrierpályák a húszadik század első felében

Borbély-Pecze Mariann, tanársegéd: A Tudományos Diákkör működése a WJLF-en

Borbély-Pecze Tibor Bors PhD, szakmai tanácsadó: Életút támogató pályaorientáció – LLG

Czövek Tamás PhD, főiskolai tanár: A Genezis Babilon ellen

Csákó Mihály CSc, egyetemi docens: A szakmaöröklés kérdése Magyarországon

Fazekas Csaba PhD, egyetemi docens: Iványi Tibor az Országos Vallásügyi Tanács ülésein, 1989-1990

Forrai Judit CSc, egyetemi docens: Van-e új üzenete globalizált világunkban a szerelemnek és a szexualitásnak?

Gábor György PhD, egyetemi tanár: A fundamentalizmus fenomenológiája

Galambos József CSc, főiskolai tanár: A környezet dinamikus állapotváltozása

Gombocz Eszter PhD, főiskolai előadó: A gyermekkor helyszíneinek szerepe az elhallgatott múlt előhívásában

Göncz Zoltán, zeneszerző: "Quarendo invenietis" - Bach Musikalisches Opferének szakrális kódjairól

Granasztói Szilvia drs, főiskolai adjunktus: A csuhés-angyal életre kel. Emlékezés Iványi Tiborra

Gurmai Éva PhD jelölt, főiskolai előadó: Erkel Ferenc útja a nemzeti opera megteremtésééig

Hárs György Péter PhD, főiskolai docens: A "bal lator"

Horváth ZsuzsaNNA, tudományos főmunkatárs: Intertextuális utalások rockzenei szövegekben

Hubai Péter CSc, tanszékvezető főiskolai tanár: Az Élet Könyve

Kabai Imre, főiskolai tanár és Krisztián Viktor, kutatási asszisztens: A Diplomás Pályakövető Rendszer – Kihívások és lehetőségek

Katona Árpád, újságíró: A civil biztonság

KÁLMÁN JÁNOS, dr főiskolai docens: Embermentés Magyarországon az ország német megszállása után

Kelemen Elemér CSc, professor emeritus: A dualizmuskori magyar oktatáspolitika nemzetiségi vonatkozásai

Lukács PÉter CSc, tanszékvezető főiskolai tanár: "Bologna" és a pedagógusképzés

Majsai Tamás, tanszékvezető egyetemi tanár: IT – az egyházon kívüli

Mihály Ildikó, főiskolai oktató: Paradigmaváltás; az iskolai környezetvédelemtől a fenntartható fejlődés pedagógiájáig

Nagy Péter Tibor DSc, egyetemi tanár: A fiatalság és a vallás

Nemes Judit, oktatási igazgató-helyettes: József Attila és a szociális munka

Radácsy László PhD jelölt, főiskolai adjunktus: Egy sztereotípia nyomában

Sáska Géza CSc, tudományos főmunkatárs: Laikusság és szakralitás az oktatásban

Singer Magdolna c. főiskolai docens: "Fává nőni". Az élet második felének feladatai

Szabó Ildikó drs, főiskolai tanársegéd: Az igehirdetés mint az Ige hirdetése. In memoriam Iványi Tibor

Tőrösné Fehér Ildikó, klinikai gyermek szakpszichológus: Mi állhat a fiatalkori lelki betegségek hátterében?

Trencsényi László CSc, egyetemi docens: Progresszió és restauráció a magyarországi egyházi iskolák legújabbkori pedagógiájában

Udvarvölgyi Zsolt PhD, tudományos munkatárs: Egy nyilas képviselő embermentő tevékenysége? Meskó Zoltán a vészkorszakban

Vattamány Gyula PhD, főiskolai docens: "Hogy Isten legyen minden mindenben..."A menny felparcellázása az 1 Énokh óta, és kisérlet ennek eszkhatológikus felszámolására Pálnál

Zombai Tamás, PhD hallgató: Iskola a politika árnyékában (1946-1956)

Wesley Schola: Gyöngyösi Levente Csodálatos országban c. kantátájának néhány részlete, Németh Zsuzsanna vezényletével, Horváth Márton Levente (orgona) előadásában

A programhoz időben is csatlakozó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség ünnepi közgyűlése, melynek teljes napirendje szintén ezen a linken keresztül látható.

MEGHÍVÓ

A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya meghívja Önt és a téma iránt érdeklődő minden kedves kollégát a

Polónyi István által szerkesztett

Az akadémiai szféra és az innováció. A hazai felsőoktatás és a gazdasági fejlődés

című könyv (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2010) bemutatójára és vitájára.

A szerző-szerkesztő mellett Kotsis Ágnes és Nagy Ildikó, Orosz Ágnes és Kovács Olivér, Szabó Tibor, valamint Szabóné Kiss Erzsébet egy-egy fejezettel vett részt a könyv megírásában.

A vita az oktatasszociológiai szakosztály könyvvitasorozatának (oktatas.uni.hu) 50. része.

Időpont: 2010. december 2. 14 óra

 

Helyszín: BCE – Budapest, Fővám tér 8. E 2001 Tanácsterem

Felkért opponensek: Makó Csaba (MTA Szociológiai Kutatóintézet), Setényi János (Expanzió Humán Tanácsadó Kft.) és Szabó Katalin (Budapesti Corvinus Egyetem)

Az opponensek, a szerkesztő és a szerzők gondolatainak elhangzása után kötetlen eszmecsere folyik a könyvben érintett témákról.

Hrubos Ildikó

 

(BCE-NFKK)

 

társigazgató

Nagy Péter Tibor

 

(Magyar Szociológiai Társaság

 

Oktatásszociológiai Szakosztály)

 

elnök

A könyvről:

A könyv a felsőoktatási kutatás és a gazdaság közötti kapcsolatokat elemző kutatás eredményeit foglalja össze. Címe az akadémiai szférára utal, amely alatt a felsőoktatási és a közfinanszírozású kutatóhelyek együttesét szokás érteni. Ezen belül elsősorban a felsőoktatásra koncentrál az elemzés, de kitér a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyeire is. Azt próbálja körbejárni, hogy a hazai akadémiai szféra innovációs teljesítménye miért marad el messze az elvárhatótól.

 

Fontos megállapítása, hogy az államszocialista rendszer bukásának egyik alapvető oka az innováció-képtelenség volt, amely nem egyszerűen csak az állami tulajdon dominanciájára és a magántulajdon hiányára, ill. csökevényes jelenlétére (s így az innovációt hajtó egyéni érdekeltség hiányára) vezethető vissza. Ezt egyértelműen bizonyítja az a tény, hogy az államszocialista országok innováció-képtelensége a rendszerváltást követően is megmaradt, s máig tapasztalható. Az innováció-képtelenség oka ugyanis az intézményrendszer sajátosságaiból is adódott, s ezen intézményrendszer számos eleme a rendszerváltást követően máig megmaradt. Ráadásul ezeket a sajátosságokat értéknek, sőt esetenként nemzeti értéknek kiáltja ki a szféra.

 

Vajon a reformot csak a válság, az egyre égetőbb, és magyarázhatatlan gazdasági és tudományos lemaradással való szembesülés válthatja ki? Vajon elég nagy-e már a baj?

(Támop-4.2 1/B-09/1/KMR-2010-0005 4. K+F+I alprojekt)

2010. januárjában kerül sor Örök visszatérés? Társadalom az információs korban (szerzők: Csepeli György és Prazsák Gergő) c. könyv vitájára.

 

A kötetről lásd: http://www.orokvisszateres.hu/

Opponens: Z. Karvalics László

 

A Szegedi Tudományegyetem Könyvtár-és Humán Információtudományi Tanszékének vezetője

Helyszín: WJLF VIII Dankó u 11.

 

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

http://wesley.hu/

Felhívjuk a figyelmét az alábbi konferenciára:

„CAMPUS-LÉT” A DEBRECENI EGYETEMEN:

CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK

Műhelykonferencia

 

Időpont: 2010. december 3. péntek (9-től 18 óráig)

Helyszín: Debrecen, DAB székház fszt. „A” terem

 

Felhívás előadásra:

„A Campus-lét” OTKA kutatás előadók jelentkezését várja. Az előadóktól jelentkezősükhöz témakör-megjelölést és előadáscímet várunk, absztrakt nem szükséges. Az egyes előadások tervezett időtartama 15, de maximum 20 perc, és power point-os vetítési lehetőséget biztosítunk. A jelentkezéseket  2010 október 31-ig várjuk, az alábbi email címre: campuslet@gmail.com

A konferencián való részvétel ingyenes.

A részletes programot az előadók jelentkezése alapján állítjuk össze, így a konferencia napi rendjéről november folyamán küldünk értesítést az előadóknak és az érdeklődőknek egyaránt!

A konferencia témája:

A konferencia arra keresi a választ, hogy mi jellemzi a debreceni egyetemi hallgatók kortársi szocializációját. Az egyetemista státusz sajátos életforma, amelyet a tanulmányok mellett a „campus-lét”, a későbbi életpályát is befolyásoló csoporttagságok kialakulása és a kortárs csoportok intenzív jelenléte határoz meg. Megvitatandó kérdés az is, hogy a kortárscsoportok a maguk sajátos értékvilágával milyen nyomot hagynak az állampolgári és a szakmai magatartásokon.

A konferencián az egyetemi hallgatók körében végzett online kérdőíves vizsgálatunk első eredményeit, az öt munkacsoport által készített elméleti háttértanulmányokat és a kvalitatív módszerekkel végzett terepmunkák (interjúk, résztvevő megfigyelések, fókuszcsoportos beszélgetések) első tapasztalatait mutatjuk be. Az előadásokat vita követi. A konferencia nyitott mindenki számára, akit érdekelnek a felsőoktatásban végbemenő folyamatok, és aki kíváncsi arra, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói hogy látják egyetemi és egyetemen kívüli életüket.

Témakörök:

1. Az egyetemista csoportok kialakulásának társadalmi, demográfiai és kulturális tényezői

2. Csoportszerveződések és csoportidentitások

3. Cselekvések cselekvési minták

4. Jelek, jelentések, szimbólumok, terek

5. Értékek


 

A konferencia kutatási háttere:

 

A Campus-lét” a Debreceni Egyetemen: Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák című kutatás (OTKA 81858) 2010 februárjában kezdődött és 2012. december 31-ig tart. A kutatásban a DE Szociológia és Szociálpolitikai Tanszékének oktatói és hallgatói, a CHERD Felsőoktatási Kutató Központ munkatársai és a Neveléstudományi Doktori Program hallgatói vesznek részt. A kutatás Prof. Dr. Szabó Ildikó vezetésével zajlik.

A kutatás újszerűsége, hogy a hallgatók részére lehetőséget ad saját csoportkultúrájuk vizsgálatára, és ezzel segíti a résztvevő kutatók és oktatók munkáját is.

A kutatásról és a konferenciáról bővebben lásd a kutatás honlapját: http://campuslet.unideb.hu, illetve a konferenciáról bővebb információk kérhetők Nyüsti Szilviától (campuslet@gmail.com).

 

A konferencia szervezői:

DAB Szociológiai Szakbizottság

DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Ifjúságszociológiai Műhely

MSZT Nagyalföldi Szakosztály

CHERD Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ

 

A konferencia fővédnöke:

Prof. Dr. Jávor András, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese