2011- évi rendezvények

 

MEGHÍVÓ

Beszámoló a Magyar Zsidó Lexikon (1929) digitális újrakiadásának, adatbázisszerű továbbfejlesztésének munkálatairól 2011. január hetedikén 15 órától.

A munkálatok a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont (WESZ, 1086 Budapest Dankó u. 11.) munkájának keretében folynak.

 

A digitalizáció és adatbázisépítés mellett a program kapcsolódik egy nagyszabású szociológiai ernyőkutatáshoz, mely a 19-20 századi iskolázott magyarországi elitek történetszociológiai, ezen belül vallás és felekezetspecifikus feldolgozását tűzi ki célul.

Az eredmények láthatóak:

http://mek.oszk.hu/04000/04093/

A projekthez csatlakozni itt lehetséges:

 

http://npt2000.homeip.net/interaktiv/

 http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10349

 

MEGHÍVÓ

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztály könyvvitasorozatának keretében – lásd oktatas.uni.hu, a vallásszociológiai szakosztállyal közös rendezvényként – kerül sor (51. vitaként) a

Vallásosság - Habitus - Ízlés c kötet vitájára.

Szerző: Kamarás István, OJD szociológus

 

Opponens: Bögre Zsuzsa, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A könyvről lásd:

http://books.hu/vallasossag_habitus_izles-3#oldal2

http://www.inco.hu/inco12/transzc/cikk1h.htm

Időpont: 2011. január 7. 16 óra

 

Helyszin: WJLF, VIII Dankó u 11

 

megközelítés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

MEGHÍVÓ

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztályának könyvvitasorozata (lásd: http://oktatas.uni.hu ) 53. ülése Ladányi János könyvéről szól

2011. január 13-án, csütörtökön 16 órától.

Címe: A burkolt szelekciótól a nyílt diszkriminációig

 

http://www.polc.hu/konyv/a_burkolt_szelekciotol_a_nyilt_diszkriminacioig/703086/

opponens:

 

Hrubos Ildikó, professor emerita, BCE

Ezt követően 19 órakor Ladányi János újabb könyvének bemutatója

Egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika

 

http://bookline.hu/product/home!execute.action?id=97007&type=22&v=Ladanyi_Janos_Egyenlotlensegek_redisztribucioszocialpolitika#popup:popup1000

opponens:

 

Iványi Gábor, rektor, WJLF

Helyszín:

 

Wesley János Lelkészképző Főiskola

 

Kline terem

 

Bp. VIII. Dankó u. 11.

Megközelítés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

            http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/11790

 

MEGHÍVÓ

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya könyvvitasorozatának (korábbiakat lásd oktatas.uni.hu ) 54. ülése 2011. január 19-én:

Németh András és Biró Zsuzsanna Hanna (szerk): „A magyar neveléstudomány a 20. század második felében”

(Gondolat Kiadó, 2010) c. kötet

http://www.gondolatkiado.hu/subpages/main.php?page=katalog&tkk=2&limit=43

http://www.gondolatkiado.hu/images/newbook/nemeth_nevelestud.JPG

opponensek:

Csapó Benő, egyetemi tanár

Hrubos Ildikó, professor emerita 

Időpont:

2011 január 19 16 h

Helyszín:

ELTE PPK tanácsterem

1075 Kazinczy u 23-27

 http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/11748

 

 

MEGHÍVÓ

Könyvvitasorozatunk (eddigieket lásd http://oktatas.uni.hu/konyvvitasorozat.htm ) következő darabja 2011. január 25-én 17 órakor

(WJLF VIII Dankó u 11. Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm)

Csepeli György és Prazsák Gergő : Örök visszatérés? Társadalom az információs korban

A kötetről lásd: http://www.orokvisszateres.hu/

Opponens: Z. Karvalics László

A Szegedi Tudományegyetem Könyvtár-és Humán Információtudományi Tanszékének vezetője

 http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/11161

 
 

 

 
 

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya 

“Oktatás és politikaformálás”


 

címmel konferenciát rendez az ELTE Társadalomtudományi Karon

Helyszín: 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A. 7 emelet, kari tanácsterem

Időpont 2011 február 25 10.00 – 17.00

A konferencia kapcsolódik az Educatio folyóirat azonos című számához

1 szekció Elnököl Csákó Mihály egyetemi docens

10.00  Bajomi Iván (szociológus, ELTE Társadalomtudományi Kar) : A közpolitika-barkácsolás szereplői és színterei

 

10. 20 Kozma Tamás: (Prof Emer DE / OFI) Rejtőzködők és leleplezők: a korai hazai oktatáspolitika-kutatások

 

10. 40 Radó Péter (oktatáspolitikai elemző, Expanzió) : Oktatásirányítás és oktatáspolitika a Balkánon

 

11. 00 Mártonfi György (oktatáskutató, OFI, ): Egy modernizációs folyamat kérdőjelei: a TISZK-ek

 

11.20  vita

 

12.30 ebédszünet

2. szekció Elnököl Lukács Péter főiskolai tanár

 

13.10 Berényi Eszter (szociológus): A mérési iskoláktól az iskolák megméréséig

 

13.30  Neumann Eszter (tudományos segédmts,ELTE-TÁTK)  : Az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal: ki miben tudós

 

13.50 Erőss Gábor – Kende Anna (egyetemi oktató, KRE Pszichológiai Intézet): Sajátos nevelési igény: közpolitikák, tudományok, gyakorlatok

 

14. 10 Felkért hozzászóló Halász Gábor (egyetemi tanár, ELTE-OFI) 

 

14.30 vita

 

16.50 Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár, zárszó

A programot lásd:

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/12323

Meghívó

Külföldiek az oktatásban

 

Műhelykonferencia

 

a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatási Központja és

 

a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya közös rendezésében

 

2011. június 30.

Helyszín: BCE – Budapest, Fővám tér 8. III. előadó

 

 

 

A műhelykonferencia témája

 

Az Educatio folyóirat hagyományosan tematikus számokat jelentet meg. A műhelykonferencián kerül sor a „Külföldiek” tematikus szám (2011/2. szám) bemutatására és megvitatására. A kötet a külföldi emberek, kultúrák, szokások magyarországi befogadásának, beilleszkedésének kérdését és az ország gazdaságára, társadalmára gyakorolt hatását elemzi, járja körül – meghatározóan az oktatás illetve az oktatáspolitika aspektusából, a témát nemzetközi kontextusba helyezve. Az előadók a tematikus szám tanulmányainak szerzői közül kerülnek ki.

 

Előzetes regisztráció

 

A műhelykonferencián a részvétel ingyenes. Kérjük viszont, hogy mindazok, akik az eseményen részt kívánnak venni, legkésőbb június 27-ig adják meg nevüket, intézményük elnevezését és az ott betöltött pozíciójukat az nfkk@uni-corvinus.hu e-mail címen.

 

Program

 

13.00 – 13.10    Megnyitó – Mészáros Tamás rektor (Budapesti Corvinus Egyetem)

 

13.10 – 14.30    I. Szekció: Külföldiek és fogadtatásuk

Levezető elnök: Sík Endre (Eötvös Loránd Tudományegyetem/TÁRKI Társadalomkutatási Intézet)

 

13.10 – 13.30    Polónyi István: A külföldi tőke és munkaerő hatása (Debreceni Egyetem)

13.30 – 13.50    Melegh Attila: A globalizáció és migráció Magyarországon (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet)

13.50 – 14.10    Csákó Mihály: Idegenellenesség iskoláskorban (Wesley János Lelkészképző Főiskola)

 

14.10 – 14.30    Vita

 

14.30 – 15.00    Kávészünet

 

15.00 – 16.30    II. Szekció: Külföldi hallgatók és tanulók

Levezető elnök: Polónyi István (Debreceni Tudományegyetem)

 

15.00 – 15.20    Hrubos Ildikó: Örök felsőoktatási érték – változó hangsúlyokkal (Budapesti Corvinus Egyetem)

15.20 – 15.40    Berács József – Malota Erzsébet: Nemzetközi hallgatók – magyar fogadtatás (Budapesti Corvinus Egyetem)

15.40 – 16.00    Vámos Ágnes: Migránsok iskolái (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

 

16.00 – 16.30    Vita

 

16.30 Zárszó – Hrubos Ildikó (Budapesti Corvinus Egyetem) 

 Felhívjuk a figyelmét

 

Tisztelt Kolléganő/Kolléga!

Tisztelettel meghívjuk a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolája Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjának 2011. június 29-i konferenciájára. A konferencia címe: „

Útközben – kutatás, képzés, tudomány a Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programban”. A konferencia helyszíne: az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Székháza.

A konferencia célja kettős. Egyrészt be szeretnénk mutatni az immár 18 éves múltra visszatekintő Doktori Programunk eddigi főbb

eredményeit. Másrészt párbeszédet kezdeményezünk az országban működő neveléstudományi doktori képzések és tágabban a bölcsész tudományterülethez kötődő doktori képzések között a kutatás és képzés viszonyáról. Eszmecserét szeretnénk kezdeményezni a neveléstudományi doktori képzés helyéről és lehetőségeiről a doktori képzések rendszerében, valamint arról, hogy a neveléstudomány hogyan értelmezi diszciplináris határait és az interdiszciplináris együttműködések lehetőségeit.

A konferencián a neveléstudományokhoz kötődő egykori és jelenlegi doktoranduszok, egykor és jelenleg habilitálók, törzstagok, témavezetők és oktatók számára lehetőséget kívánunk teremteni poszterbemutatók tartására Doktori Programunk négy alprogramjához kapcsolódóan. A poszterbemutatókat angol nyelven várjuk. A publikálásra alkalmas formában (2011. július 30-ig) beérkező írások közül a lektori vélemények alapján az arra érdemeseket az ősz folyamán

külföldi kiadású, angol nyelvű, lektorált kötetben megjelentetjük.

Reméljük, programunk felkeltette érdeklődését, és csatlakozik ehhez a szakmai munkához!

A konferencia részletes programját és a jelentkezési lapot az alábbi linkre kattintva találja meg: ni.unideb.hu/konferenciak. Várjuk Debrecenben június 29-én!

Tisztelettel és üdvözlettel:

Debrecen, 2011. május 6.

Prof. Dr. Szabó Ildikó

a Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program vezetője, egyetemi tanár

 

Dr. habil. Pusztai Gabriella

a Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program koordinátora, egyetemi docens

 

Dr. Juhász Erika

a Szervezőbizottság vezetője, főiskolai docens

 

Letölthető dokumentumok:

 

Jelentkezési lap

 

A konferencia programja

 

 
 

Oktatásszociológiai konferencia – Ferge Zsuzsa 80. születésnapjára

Rendezők: MTA oktatásszociológiai albizottsága – MSZT oktatásszociológiai szakosztálya

Vendéglátó:
Wesley János Lelkészképző Főiskola
Bp. VIII. Dankó u 11. Fszt, Kline terem

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/13410

2011.09.05 hétfő

10:00.Iványi Gábor (WJLF rektor) : Köszöntő

Elnököl Nagy Péter Tibor, ( MSZT oktatásszociológiai
szakosztálya elnöke
10:15.Csákó Mihály (CSc WJLF, ELTE TáTK egyetemi docens) : Adalékok
alacsony képzettségű családok gyerekeinek szocializációjához
10:30.Forray R. Katalin (DSC PTE egyetemi tanár) : Cigányok a felsőoktatásban
10:45.Hrubos Ildikó (CSc BCE egyetemi tanár) : Az
esélyegyenlőtlenségek új színterei a felsőoktatásban
11:00.vita

12:15.Ebéd : (Ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében)

Elnököl Csákó Mihály, MTA oktatásszociológiai albizottsága elnök
13:30.Karády Viktor (MTA külső tagja, CEU egyetemi tanár) : A ‘német túliskolázás’ mértéke a dualista kor elitképzésének tükrében
13:45.Kozma Tamás (DSc OFI, DE tud tanácsadó, prof emer) : Az
oktatáskutatás kezdetei Magyarországon
14:00.Lukács Péter (CSC WJLF, ELTE OITK egyetemi tanár) : Morális
pánik, vagy hecckampány? A “tanárverések” ügye
14:15.Nagy Péter Tibor (DSc WJLF/ OFI egyetemi tanár) : A foglalkozási
és iskolázási mobilitás mérése
14:30.vita
15:30.szünet

Elnököl Lukács Péter ( WJLF Pedagógia BA vezetője)
15:45.Polónyi István (CSc DE egyetemi tanár) : Felsőoktatás és gazdaság?
16:00.Sáska Géza (CSc ELTE OITK tud főm.) : A pedagógusok tudásképzete
és az iskolarendszer szerkezete
16:15.Szabó Ildikó (DSc DE egyetemi tanár) : Társadalmi jelenségek
értelmezése az iskolában
16:30.Tibor Ágnes (CSc ÓE egyetemi docens) : Gyakorlatalapú
vállalkozásalapítási kurzus az Óbudai Egyetem Keleti Károly
Gazdálkodási karán
16:45.vita

17:45.Zárszó

A konferencia ingyenes. Regisztrációt nem igényel.

A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont immár rendszeres éves vallásszociológiai konferenciáját 2011-ben az MSZT Vallásszociológiai Szakosztályával közösen rendezi meg

Időpont: 2011 szeptember 14 és 15 (szerda-csütörtök)
A konferencia helyszíne:  a WJLF Kline Terme, Budapest VIII Dankó u 11.

 Megközelítési lehetőségek: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

A konferencia témája "A magyar vallásszociológia fél évszázada".

A konferenciát Tomka Miklós emlékének ajánljuk, aki idén lenne 70 éves.

A konferencia programja:

Szeptember 14 - szerda
10:00 Iványi Gábor (,WJLF,rektor): Megnyitó
10:10 Kamarás István OJD (DSc,Pannon Egyetem,ny. egyetemi docens): Vallásszociológusi első évtizedem
10:30 Gáspár Gabriella (dr. habil,PTE  BTK,szociológus, egyetemi docens): A kulturális elit és egyházi elit a XIX.század elején
10:50 Vita
11:50 Szünet  
12:00 Karády Viktor (MTA tagja,CEU,egyetemi tanár): A történelmi szekularizáció folyamatainak mérési lehetőségei a honi felekezeti statisztikákban 1919 előtt és után.
12:20 Nagy Péter Tibor (DSc,WJLF/OFI,egyetemi tanár): A vallásos nevelés  vallásos szocializáció mérhetősége 1930-1960
12:40 Vita
13:40 Ebédszünet. Ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében (,,):
15:00 Máté-Tóth András (PhD,SZTE,egyetemi tanár): Schütz Antal Vallása
15:20 Molnár Sándor  (,,református lelkipásztor és történész): Enyedi Andor püspök visszaemlékezései
15:40 Nagy J. Endre (DSc,SE,szociológus, egyetemi tanár): Egy pre-dialógus vonásai
16:00 Vita  
Szeptember 15 - csütörtök
10:00 Rajki Zoltán (PhD,Pannon Egyetem,egyetemi docens): Hetednapi Adventista Egyház társadalmi összetételének változása 1966 és 2005 között
10:20 Wildmann János (PhD,WJLF,egyetemi docens): Vallás és politikai beállítottság
10:40 Vita
11:40 Szünet  
12:00 Halmos Károly (dr. habil,ELTE BTK,egyetemi adjunktus): A hajdani felekezeti kontribúció és a mai az 1%-os adófelajánlás
12:20 Korpics Márta (PhD,PTE ,egyetemi adjunktus): A valláskutatás perspektívái: kommunikációs modellek a valláskutatásban
12:40 Vita
13:40 Ebédszünet. Ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében
15:00 Vallásszociológiai könyvek bemutatója
15:20 Horváthné Balogh Edina (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség,Theológus): Kardos László munkái
15:40 Mohay Tamás (CSc,ELTE BTK,néprajzkutató, habilitált docens): Visszatekintés Tomka Miklós vallásszociológiai „műhelyére”
16:00 Vita

Az esetleges változások miatt kérjük, kisérjék nyomon a http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/13211

A konferencia ingyenes, regisztrációt nem igényel.

Meghívó

FELHÍVJUK A FIGYELMET

Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő konferencia Karády Viktor 75. születésnapjára

Három napos, két helyszínes konferencia december14-én szerdán, és 15-én csütörtökön: helyszín: WJLF, Budapest, VIII. kerület Dankó út 11. Kline terem.
közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm
Helyszín 16-án: CEU, Budapest V. Nádor u 11

Szerda: 9.00. Rektori megnyitó – Iványi Gábor (rektor, WJLF)
 9.15. A.Gergely András (CSc/PhD – MTA PTI / ELTE TÁTK – tudományos főmunkatárs, egyetemi előadó) : Karády és Mauss – Antropológia és tudományprogram
9.30. Babits Antal (DRS, Scheiber-díjas vallásbölcselő – WJLFMTA – OR-ZSE Zsid. Vallástud. Kut.cs. Tudományos munkatárs, egyetemi oktató) : A szellemi hídépítő – az “Útmutatás” mestere
9.45. Biró Zsuzsanna Hanna (PhD jelölt – WJLF/ ELTE – megb oktató, kutató) : Zsidók a bölcsészkaron, a tanárképzésben és a tanári pályán (1895-1945)
10.00. Vita
10.45. Szünet
11.00. Csákó Mihály (CSc – WJLF/ELTE – egyetemi docens) : Budapesti serdülők a zsidókról, 1990-2010
11.15. Molnár Judit (CSc – SzTE Politológiai Tanszék – egyetemi docens) : “Egy kiállítás képei” – A “Jogfosztástól népirtásig” című állandó holokauszt kiállítás története 2004-2011
11.30. Zsigmond Anna (CSc – ELTE – egyetemi docens) : A zsidó magyar értelmiség szerepe Palesztinában és a nagyvilágban.
11.45. Fenyves Katalin (PhD – BKF – főiskolai docens) : A magyar zsidó nő – a felekezeti sajtó nőképe a 19-20. század fordulóján
12.00. Vita
13.00. Ebédszünet, ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében
14.00. Forrai Judit (CSc – SOTE/WJLF – egyetemi tanár) : Májmunidész szexuális tanácsadása
14.15. Gadó János (MA – Szombat folyóirat – Szerkesztő) : Az egyenlőtlen fejlődés újratermelődése 1948 után a Közel-Keleten
14.30. Gerő András (DSc – ELTE, CEU – egyetemi tanár) : A nő és zsidóellenesség metszéspontja – Otto Weininger
14.45. Kovács M. Mária (CSc – CEU – egyetemi tanár) : A numerus clausus törvény 1928-as módosításáról
15.00. Vita
16.00. Szünet
16.15. Hernádi Miklós (DSc – MTA – ) : Csak diszkréten! – Magyar zsidó kommunisták a holokausztról 1944-1974 Tézisek
16.30. Gadó György (nyugdíjas) : Megjegyzések a “Csak diszkréten” című előadáshoz
16.45. Miskolczy Ambrus (DSc – ELTE – egyetemi tanár) : A Sebastian-szindróma (Hozzászólás a minapi román-zsidó identitásvitákhoz)
17.00. Kőbányai János (PhD – Múlt és jövő – ) : Karády Viktor zsidó iskolaszociológiai munkái továbbgondolása
17.15. Vita


Csütörtök: 9.15. Karsai László (CSc/PhD – SZTE BTK – egyetemi tanár): A Szálasi-rendszer zsidópolitikája
9.30. Kende Péter (MTA külső Tagja – CNRS-Párizs – ancien dir. de recherche): A zsidó-magyar viszony mai állásáról
9.45. Pók Attila (CSc – MTA TTI – tudományos főmunkatárs): Miről szólna a magyar Historikerstreit?
10.00. Vita
10.45. Szünet
11.00. Köves Slomó ( Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség – vezető rabbi): Nagymihályi rabbikonferencia
11.15. Laczó Ferenc (PhD – FSU-Jena – tudományos munkatárs): A magyar zsidó kettős identitás formái – Tudományos szövegek identitásdiskurzusairól
11.30. Nagy Péter Tibor (DSc – WJLFOFI – egyetemi tanár): Zsidó elit, 1929 – A Magyar Zsidó Lexikon, mint a kortárs zsidóság önképe
11.45. Schweitzer József/ Schweitzer Gábor (PhD,PhD – Az Országos Rabbiképző Intézet ny. főig. ; MTA Jogtudományi Intézete – egyetemi tanár; tud.főmunkatárs) : Az Országos Rabbiegyesület megalakulása és működése a 19-20. sz. fordulóján
12.00. Vita
13.00. Ebédszünet, ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében
14.00. Pécsi-Pollner Katalin (Holokauszt Emlékközpont, OR-ZSE – irodalomtörténész,  programvezető): Duplán kisebbségben – zsidó nők  a magyar irodalomban, a holokauszt előtt és után
14.15. Kelemen Katalin (Szim Salom – Rabbi): A modernitás hatása a zsidó liturgiában
14.30. Prepuk Anikó (PhD – DE – egyetemi docens): Kísérletek a zsidók felekezeti jogainak szélesítésére az emancipáció után (1867-1892)
14.45. Toronyi Zsuzsa (Magyar Zsidó Múzeum, WJLF – tud. munkatárs): Önazonosítás – tárgyakban. Muzeológiai szempontok és zsidó identitás
15.00. Vita
16.00. Szünet
16.15. Ujvári Hedvig (PhD – PPKE, BTK – egyetemi adjunktus): Zsidó Újságírók és a magyarországi német nyelvű hírlapok irodalomközvetítő szerepe a 19. században
16.30. Voigt Vilmos (DSc – ELTE BTK – nyugalmazott egyetemi tanár): Zsidó magyar folkloristák
16.45. Vita


FIGYELEM A KONFERENCIA PÉNTEKEN A NÁDOR UTCÁBAN FOLYTATÓDIK
Péntek 9.15. Zima András (PhD jelölt – Orzse – oktató): “Mit követel tőlünk a jelen?” – Szekularizálódás, individuális vallásosság, nemzetvallás és zsidó hagyomány a budapesti modernizáló zsidó lapokban a 20. század első felében
9.30. Bányai Viktória (PhD – MTAKI – tud. főmunkatárs): Zsidó oktatásügy Kárpátalján a 20. század első felében
9.45. Fazekas Csaba (PhD – ME – egyetemi docens): Újabb adatok Prohászka Ottokár politikai nézeteihez, 1920-1927
10.00. Vita
10.45. Szünet
11.00. Gidó Attila (PhD – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Kolozsvár – kutató): Zsidó iskolázottság és pályaválasztás a két világháború közötti Kolozsváron
11.15. Hajdu Tibor (DSc – MTA TTI – ny. tudományos tanácsadó): A tisztikar helye a polgárosuló Magyarország társadalmában 1867-1944
11.30. Kiss Endre (DSc. – NyME, OR-ZSE – egyetemi tanár): Hermann Cohen és Alexander Bernát
11.45. Kovács András (Dsc, – CEU, MTA ENKI – egyetemi tanár): Szekuláris értékválasztás és zsidó identitás
12.00. Vita
13.00. Ebéd
14.00. Kovács Mónika (PhD-ELTE PPK – egyetemi docens): Kollektív emlékezet, társadalmi identitás és a holokauszt oktatása
14.15. Michael L. Miller (CEU – Associate Professor): Budapestről Brünnig: A numerus clausus száműzöttei Csehszlovakiaban,1920-1938
14.30. Haraszti György (PHD-MTA TTI, OR-ZSE – egyetemi tanár, tudományos tanácsadó): A magyarországi zsidó névadási (és névváltoztatási) szokások
14.45. Vita
15.30. Nagy Péter Tibor : A rendezők zárszava

A konferencia ingyenes, regisztrációt nem igényel.

Az MSZT kongresszus részeként rendezzük az Educatio folyóirat
következő számának vitáját

Kisebbségi magyarok. Az Educatio folyóirat vitája
2011: nov. 12. szombat, 15.30 - 18.00
Helyszín: Miskolci Egyetem C/2. épület XXXV. el_adó
Vitaindító el_adások:
Kiss Tamás (NKI): Iskolázottság és demográfiai trendek a Kárpát-medencében
Salat Levente (BBTE): Kisebbségi oktatás nemzetközi színtéren, az EU-ban
Ferenc Viktória (PTE): Nyelvi jogok, nyelvpolitika a kisebbségi fels_oktatásban
Takács Zoltán (MTT): Kisebbségi fels_oktatás és regionalitás
Morvai Tünde (WJLF): Hiánytól a többletig. A szlovákiai magyar
pedagógusképzés fejlődéstörténete
Papp Z. Attila (ME - MTA NKI): A kisebbségi oktatás értelmezési lehetőségei

 
 

Az ONK kongresszus részeként rendezzük az Educatio folyóirat következő
számának vitáját

 

Szakképzés és munkapiac szimpózium

 

Elnök: Fehérvári Anikó

 

Opponens: Györgyi Zoltán 2011 november 5,

 

ELTE, 1097 Ecseri út 3  B/306. terem

 

Hiányszakmákat tanuló végzős roma és nem roma

 

szakiskolások

 

Mártonfi György

 

A szakképző intézmények átalakulása

 

Híves Tamás, Forray R. Katalin

 

Fiatal szakmunkások pályakövetése

 

Tomasz Gábor

 

A középiskolázottság és a foglalkozások presztízse

 

Nagy Péter Tibor