2013-as rendezvények

 

Meghívó

Holló Péter: Háttér: állambiztonsági dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből (Budapest, 2011) c. kötetének

vitája – az MSZT oktatásszociológiai szakosztály vitasorozatába (http://oktatas.uni.hu) illeszkedik. A vitát a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai

Kutatóközpont (WESZ) http://wesley.hu/szervezet/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatokozpont-wesz szervezi. A vita felkért hozzászólója Fazekas Csaba.

Elnököl: Nagy Péter Tibor

2013. január 23. szerda 16-20 h

Helyszín VIII Dankó u. 11. Kline terem

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/16985

Meghívó

Rajki Zoltán - Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig (Budapest, 2012) c. kötetének

vitája – az MSZT oktatásszociológiai szakosztály vitasorozatába (http://oktatas.uni.hu) illeszkedik. A vitát a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai

Kutatóközpont (WESZ) http://wesley.hu/szervezet/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatokozpont-wesz szervezi. A vita felkért hozzászólója Fazekas Csaba

Elnököl: Nagy Péter Tibor

2013. január 23. szerda, 16-20 h

Helyszín VIII Dankó u. 11. Kline terem

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/16986

Meghívó

Sáska Géza “Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát! A XX. századi egyenlőségpárti és antikapitalista pedagógiákról” (Budapest, Gondolat Kiadó, 2012) című

könyvének (http://www.libri.hu/konyv/uj-tarsadalomhoz-uj-embert-es-uj-pedagogiat.html) vitája.

Szervező: ELTE OITK ( http://oitk.tatk.elte.hu/ )

Felkért bíráló: Kovács András (CEU)

Helyszín ELTE TÁTK Kari tanácsterem Bp., XI. Pázmány Péter sétány 1/a.

Időpont: 2013. január 28. hétfő, 16-20 h

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/17079

Meghívó

Nagy Péter Tibor: Oktatás – történet - szociológia (Budapest, Gondolat Kiadó, 2012) című

könyvének (http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/books/NPT_Oktatas_nyomdanak.pdf

ill. http://www.libri.hu/konyv/oktatastortenet-szociologia.html)

vitája. Szervező: ELTE OITK ( http://oitk.tatk.elte.hu/ )

Felkért bíráló: Csákó Mihály (ELTE-WJLF), Ugrai János (ME)

Helyszín: ELTE TÁTK Kari tanácsterem, Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/a.

Időpont: 2013. január 28. hétfő, 16-20 h

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/17080

Meghívó

Vallás a keresztény társadalom után. Ezzel a címmel tartotta Tomka Miklós utolsó előadását – s ezzel a címmel szervezett az MSZT Vallásszociológiai

Szakosztálya emlékkonferenciát a nem sokkal ezen előadás után elhunyt tudós tiszteletére. A tanítványok és kollégák tanulmányaiból Földvári Mónika és

Nagy Gábor Dániel szerkesztett tanulmánykötetet. A kötetről – az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya vitasorozatába (http://oktatas.uni.hu )

illeszkedően – a vallásszociológiai szakosztállyal közös vitát tart a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont.

(http://www.wesley.hu/szervezet/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatokozpont-wesz)

A vita bevezetőjét Szigeti Jenő tartja.

Elnököl: Nagy Péter Tibor

Színhely: WJLF, VIII. Dankó u 11., Kline terem

Közlekedés: oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Időpont: 2013. január 31. csütörtök, 16-20 h

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/16983

Meghívó

Barna Gábor (szerk): Ethnographic atlases: regions, borders, interferences  (Budapest, 2012), illetve

Vallások, határok, kölcsönhatások (Budapest, 2011) c. köteteinek

vitája - az MSZT oktatásszociológiai szakosztály vitasorozatába (http://oktatas.uni.hu) illeszkedik.

A vitát a  Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont (WESZ) (http://wesley.hu/szervezet/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatokozpont-wesz)

szervezi.

A vita felkért hozzászólója  A. Gergely András

Elnököl: Nagy Péter Tibor

2013. január 31. csütörtök, 16-20 h

Helyszín VIII Dankó u. 11. Kline terem

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/16984

Meghívó

Török Péter: És (a)mikor destruktívak?: az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai

helyzete  (Budapest 2011)  c. kötetének vitája – az MSZT oktatásszociológiai szakosztály vitasorozatába (http://oktatas.uni.hu) illeszkedik.

A vitát a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont (WESZ) (http://wesley.hu/szervezet/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatokozpont-wesz) szervezi.

A vita felkért hozzászólója Rajki Zoltán.

Elnököl Nagy Péter Tibor

Időpont: 2013. február 19. kedd, 16-20 h

Helyszín: VIII. Dankó u. 11. Kline terem

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/17081

 

TUDÁSELOSZTÁS – TUDÁSMONOPÓLIUMOK

Műhelykonferencia a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Szociológia és Társadalompolitika Intézete, valamint a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya közös rendezésében

2013. május 30. (csütörtök)

Helyszín: BCE – Budapest, Fővám tér 8. III. emelet 3005. terem

13.00 – 13.10 Megnyitó: Berács József (Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, ügyvezető igazgató)

13.10 – 14.40 I. szekció
Levezető elnök: Nagy Péter Tibor (Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály, elnök)

13.10 – 13.25 Z. Karvalics László (Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens): Tudáskormányzás a felsőoktatásban. Kutatói kérdések
13.25 – 13.40 Setényi János (Expanzió Humán Tanácsadó Kft., igazgató, címzetes egyetemi tanár): A tanulás jövője
13.40 – 13.55 Szabó Katalin (Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár): A tudásmonopólium eróziója

13.55 – 14.40 Vita

14.40 – 14.50 Szünet

14.50 – 16.50 II. szekció
Levezető elnök: Czakó Ágnes (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet, mb. igazgató)

14.50 – 15.05 Kozma Tamás (Debreceni Egyetem, professor emeritus): Repozitórium – és akik körülállják
15.05 – 15.20 Kokas Károly (Szegedi Tudományegyetem Egyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár, főigazgató-helyettes): Könyvtárak a Rubiconnál. A tudományos szakirodalmi információellátás új könyvtári paradigmái
15.20 – 15.35 Tomasz Gábor (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, tudományos munkatárs): Új könyvkiadási modellek
15.35 – 15.50 Hrubos Ildikó (Budapesti Corvinus Egyetem, professor emerita): Az informatikai forradalom hatása az akadémiai professzióra

15.50 – 16.50 Vita

16.50 Zárszó: Hrubos Ildikó

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/17400

Meghívó

Az MTA neveléstörténeti albizottsága könyvvitát rendez

Nagy Péter Tibor: A növekvő állam árnyékában. Oktatás, Politika 1867-1945 c. kötetéről.

Felkért opponens: Donáth Péter, egyetemi tanár az MTA doktora.

Időpont: 2013.06.14. péntek 12. óra

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest Kazinczy u. 23-27., Tanácsterem, első emelet

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/17529

A rendezvény az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya könyvvitasorozatába illeszkedik:http://oktatas.uni.hu

 

Meghívó

 

Etnikai és felekezeti egyenlőtlenségek és konfliktusok a közép-európai elitekben

Időpont: 2013.06.14. péntek 16 óra

Helyszín: Central European University – CEU, 1051 Budapest, Nádor utca 9-11.

Karády Viktor: Ethnic and denominational inequalities and conflicts in elites and elite training in modern Central-Europe = Inégalités et conflits ethniques et religieux dans les élites et leur formation en Europe Centrale moderne / című könyvéről beszél Szabó Ildikó, egyetemi tanár

A könyvvita az Oktatásszociológiai szakosztály http://oktatas.uni.hu rendezvénysorozatába illeszkedik

eredeti kiadvány: Ethnic and denominational inequalities and conflicts in elites and elite training in modern Central-Europe / Karády Viktor
Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola, Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont, 2012
(Szociológiai dolgozatok, ISSN 2063-6733 ; 4.)
URL: http://mek.oszk.hu/10900/10980

A rendezvény az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya könyvvitasorozatába illeszkedik:http://oktatas.uni.hu

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/17527

Meghívó

 

Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon

Időpont: 2013.06.14. péntek 16 óra
Helyszín: Central European University – CEU, 1051 Budapest, Nádor utca 9-11.

Mazsu János egyetemi docens beszél

Karády Viktor és Nagy Péter Tibor:
Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon

c kötetéről a CEU-n.

http://mek.oszk.hu/10900/10983

Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola, Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont, 2012
(Szociológiai dolgozatok, ISSN 2063-6733 ; 5.)

A rendezvény az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya könyvvitasorozatába illeszkedik:http://oktatas.uni.hu

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/17403

Meghívó

 

Egészség és oktatás

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai szakosztálya ( http://oktatas.uni.hu ) és az ELTE TÁTK Oktatás és ifjúságkutató és továbbképző központ ( http://oitk.tatk.elte.hu/ ) Egészség és oktatás témában műhelykonferenciát rendez. A konferencia kapcsolódik az Educatio ( http://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php ) folyóirat közelesen megjelenő, hasonló témájú számához, melynek Polónyi István a szerkesztője.

2013.06.27, csütörtök
ELTE Lágymányos, Északi Tömb, Pázmány Péter sétány 1
0.100B Cseh-Szombathy terem

13.00 Megnyitó Csákó Mihály (egyetemi docens, ELTE TÁTK OITK)
Elnököl: Polónyi István (egyetemi tanár, ELTE TÁTK OITK)
13.05 Nagy Balázs (tudományos munkatárs, ELTE TÁTK) – Orosz Éva ( egyetemi tanár, ELTE TÁTK) : Egészség és gazdaság
13.25 Forray R Katalint (egyetemi tanár, PTE BTK) : Cigány egészség, cigány betegség – Mitől betegebbek?
13.45 Sáska Gézát (tudományos főmunkatárs, ELTE TÁTK ) : A betegítő iskola
14. 05 Vita
15. 05 Szünet

Elnököl Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár, MSZT Oktatásszociológiai szakosztály)
15.25 Költő András (kutató OGYEI) -Zsiros Emese (kutató, OGYEI) : A magyar iskoláskorú fiatalok mentális egészségének alakulása 2002-2010 között
15.45 Ádány Róza, (egyetemi tanár, DE OEC) – Bíró Éva, (egyetemi tanársegéd, DE OEC), – Kósa Karolina (egyetemi docens DE OEC) -Veresné Balajti Ilona (egyetemi docens, DE OEC): Tanárjelöltek egészségi állapotának jellemzése és egészségszemlélete
16.05 Vita
16.45 Polónyi István (egyetemi tanár, DE KTK) : Zárszó

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/17528

 

Meghívó

Mérleg. Konferencia a 2010-2014-es ciklus oktatásügyéről
 
Az Educatio http://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php folyóirat 1994 óta minden kormányzati ciklus végén
az Educatio szokásos tematikus számainak terjedelmében megjelentet egy folyóiratszámot, mely összefoglalóan
vagy esettanulmányszerűen, de az elmúlt négy év oktatásügyi történéseire vagy folyamataira reflektál.
Ilyen szám megjelenését tervezzük 2014 elején is.  Az elmúlt években az is szokásunkká vált,
hogy a szám szerkesztője (jelen esetben Kozma Tamás) s a felkért tanulmányirók (ez esetben Arató Ferenc,
Bazsa György, Chrappán Magdolna, Gerő Márton, Kováts Gergely, Kozma Tamás, Mártonfi György,
Péteri Gábor, Pusztai Gabriella, Susánszky Pál) műhelykonferencián vitatják meg egymással és szakmai
közönségükkel a születőben lévő tanulmányokat.
Erre a műhelykonferenciára az ELTE Oktatás- és Ifjuságszociológiai Központjával http://oitk.tatk.elte.hu/ és
az MSZT oktatásszociológiai szakosztályával http://oktatas.uni.hu közös szervezésben kerül sor az
ELTE TÁTK Pázmány Péter Sétányon lévő épületében, a VII emeleti
tanácsteremben,

2013 október 10-én csütörtökön 10 óra és  18 óra között.

A konferencia látogatása ingyenes, regisztrációt nem igényel.

Az addig pontosításra kerülő programot lásd:

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/17742

Felhívjuk a figyelmet

Zsidóság – tradicionalitás és modernitás
Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja
alkalmából

Szerkesztette:
Biró Zsuzsanna Hanna
Nagy Péter Tibor

A kötet bemutatója 2013 szeptember 23-án, hétfőn 18 órakor lesz a Kline teremben.
Budapest, WJLF, VIII. kerület, Dankó u 11.

Megközelítés:
http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Megnyitó:
Iványi Gábor rektor

A kötetet bemutatja:
Lukács Péter egyetemi tanár

Az orgonánál
Göncz Zoltán, zeneszerző

A részleteket lásd:

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/17741

 

Meghívó

 

Az ELTE TÁTK Oktatás- és Ifjúságkutató és Továbbképző Központ

tudományos könyvvitát szervez két könyvről.

A vita időpontja: 2013. november 18. 16:00–19:00
A vita helyszíne: ELTE TáTK Tanári Klub (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A.)

A vita elnöke Csákó Mihály, CSc


1. Téma: Bölcsészek és tanárok a 19-20. században
Szerző: Biró Zsuzsanna Hanna, Phd - Nagy Péter Tibor, DSc
Opponens: Karády Viktor, az MTA külső tagja   
A mű elérhető: http://mek.oszk.hu/10900/10993
   
2. Téma: Allogén elitek a modern magyar nemzetállamban
Szerző: Karády Viktor  az MTA külső tagja
Opponens: Hajdú Tibor, DSc
A mű elérhető: http://mek.oszk.hu/11200/11265/

A kötetek a WJLF Szociológiai dolgozatok c sorozatában jelentek meg.

Ugyanitt jelent meg:

Karády Viktor - Nagy Péter Tibor: Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon, http://mek.oszk.hu/10900/10983

Fekete Szabolcs: A pécsi egyetem bölcsészdiplomásainak rekrutációja, 1921-1940    
http://mek.oszk.hu/10900/10992

Nagy Péter Tibor: Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa, http://mek.oszk.hu/09600/09628

Karády Viktor : Ethnic and denominational inequalities and conflicts in elites and elite training in modern Central-Europe, http://mek.oszk.hu/10900/10980

Nagy Péter Tibor - Troján Anna : Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis, http://mek.oszk.hu/11800/11857