2016-os rendezvények

 

MEGHÍVÓ

 

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya (http://oktatas.uni.hu ) – évtizedes hagyományának megfelelően – konferenciákat szervez,  melyek kapcsolódnak az Educatio (R) folyóirat (http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1551 ) tematikus számaihoz. A 2016/1-es tematikus szám Fehérvári  Anikó szerkesztésében jelenik meg.

A konferencia ideiglenes programja

2016. január 14., csütörtök 10-17 óra

Helyszín:

ELTE PPK Kazinczy utca, földszint

 

10. 00 Megnyitó

Első szekció: A szakképzés

Elnököl: Fehérvári Anikó, PhD

Csákó Mihály /CSC/ szociológus / WJLF/ A szakképzés az európai egységfolyamatban

Mártonfi György / oktatáskutató / OFI / A szakképzés intézményrendszerének átalakulásai

Polónyi István / egyetemi tanár / DE BTK / Javuló prioritás, romló kondíciók, avagy a hazai szakképzés finanszírozása

Lénárd Sándor / habil. docens / ELTE PPK Neveléstudományi Intézet / Kompetencia mérés a szakképzésben

 

13. 00 Ebédszünet

 

13.30 Második szekció: A szakképzettség

 

Elnököl: Nagy Péter Tibor, DSc

Borbély-Pecze Tibor Bors / PhD /  c. főiskolai docens SZTE, ZSKF, szakmai tanácsadó NGM / Pályaorientáció és szakképzés - Tévutak és lehetőségek

Fehérvári Anikó / egyetemi docens / ELTE, OFI / Fiatal szakmunkások a munkaerőpiacon

Tomasz Gábor / tudományos munkatárs / OFI / Mire jó a szakmunkás-bizonyítvány?

Lakatos Miklós / Szakmai főtanácsadó / Központi Statisztikai Hivatal / Képzettség és foglalkozás

Zárszó

 

A húsz perces előadásokhoz húsz perces vitaidő tartozik.

 

 

MEGHÍVÓ

Könyvvitasorozatunk keretében (http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm ) együttműködve az MSZT vallásszociológiai szakosztályával napirednre tűzzük Pusztai Gabriella Pathways to Success in Higher Education Rethinking the Social Capital Theory in the Light of Institutional Diversity c könyvét.

http://www.peterlang.com/download/datasheet/86390/datasheet_266426.pdf

Students are influenced by their peer networks instead of the invisible hand of meritocracy. This statement by David Riesman is still true today. The volume analyses how students make use of social connections and the expanding opportunities offered by contemporary tertiary education. The results show that the resources provided by higher education institutions may be termed social capital, adding a new dimension to literature related to students and the institutional environment

 

A könyvvita időpontja:

2016, január 29. 14 óra

Helyszín: Budapest, WJLF, VIII., Dankó utca 11., Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Program:

14.00 Nagy Péter Tibor MTA doktora: Megnyitó

14.05. Pusztai Gabriella, MTA doktora: A felsőoktatási sikerhez vezető utak

14.25. Hegedűs Rita (PhD): Vélemény Pusztai Gabriella könyvéről

14.45. Vita

 

MEGHÍVÓ

 

Könyvvitasorozatunk (http:/oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm ) keretében napirendre tűzzük Ladányi János „Önpusztító nemzeti habitus” című könyvét

http://bookline.hu/product/home.action?_v=Ladanyi_Janos_Onpusztito_nemzeti_habitus&id=279393&type=22

Tartalomjegyzék: I. Szisztematikus önpusztítás és önsorsrontás; 1. Néhány epidemiológiai adat; 2. Nemzetkarakterológiai érvelések és bonmot-k; 3. Durkheim az öngyilkosságokat meghatározó társadalmi feltételekről; 4. Kísérlet a durkheimi öngyilkosság-fogalom kiterjesztésére; 5. Tartósan köztes helyzet; 6. Nemzeti habitus; II. Zsákutcás fejlődés; 1. Komp-ország az Európai Unióban; 2. „Magyar modell”; 3. Megtorpanás; 4. Szociális deficit; 5. Elszalasztott történelmi esély; III. A lokális tradíció ereje; 1. A miskolci gettó-ügy a rendszerváltás hajnalán; 2. Az etnikai konfliktusok gyakorisága és intenzitása; 3. Újabb miskolci gettó-ügy a „fülkeforradalom” hajnalán; 4. Önsorsrontó cselekedetek egymást erősítő láncolata; 5. A lokális tradíció; IV. „Komp-ország megindult DÜHÖSEN Kelet felé” újra.

A könyvvita időpontja:

2016, január 29. 17 óra

Helyszín: Budapest, WJLF, VIII., Dankó utca 11., Kline terem

 

Program:

 

17.00 Iványi Gábor: rektori köszöntő

17.05. Ladányi János, MTA doktora: Önpusztató nemzeti habitus

17.25. Csepeli György (MTA doktora): Vélemény Ladányi János könyvéről

17.45. Szelényi Iván (MTA tagja): Vélemény Ladányi János könyvéről

18.05. Vita

 

MEGHÍVÓ

CSEPELI 70

A Magyar Szociológiai Társaság és a Wesley János Lelkészképző Főiskola tudományos konferenciája Csepeli György születésnapjára

2016.  február 20-án, szombaton
a Wesley János Lelkészképző Főiskolán
Budapest, VIII., Dankó utca 11. Fszt Kline terem
          
 Közlekedés:
http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm


A részvétel ingyenes, regisztrációra nincs szükség.

Minden 20 perces előadás után a vitára 20 perc áll rendelkezésre.

        

9.00 Iványi Gábor rektor, megnyitó

 

9.10 első blokk Elnököl: Nagy Péter Tibor

Wessely Anna: Magyar szociológia

Csákó Mihály: A nemzeti érzés és a szélsőjobb korai nyomai után kutatva

10.30 Szünet

10.50.második blokk Elnököl: Tibori Tímea

Hunyady György: A nemzet, amint összeköt, elválaszt és összeköt

Kozma Tamás:  Az oktatáskutatás kezdetei - Csepelivel

 
12.10 Ebédszünet, ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében

 

13.10 Harmadik blokk Elnököl (előre láthatóan) Wessely Anna

Neményi Mária: "Just a lonely boy"
Erős Ferenc: "Hány cédula az élet?" Szociálpszichológia és személyes történelem

 

14.30 szünet

 

14.50 Negyedik blokk Elnököl (előre láthatóan) Vitányi Iván

Lányi Gusztáv: A „big data” szociálpszichológiájáról
Pléh Csaba: Kategorizació, sztereotípia, előítélet
Sík Endre: (szerzőtársak: ?Angyal Emese Éva -  Szeitl Blanka) A pirézeknek annyi...

16.50 Wessely Anna MSZT elnöke Zárszó

 

Az esetleges változásokat lásd: https://archive.org/details/Csepeli70

https://www.facebook.com/events/1675657516026594/

 

MEGHÍVÓ

Hátrány – Iskola – Egyetem
(a Miskolci Tanárképző Intézet és az MSZT
oktatásszociológiai szakosztálya konferenciája Budapesten a WJLF
vendégeként)

Mit tehet az egyetem az esélyteremtő közoktatás érdekében?
Válaszok és kérdések Miskolcról

2016. március 10.

Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Dankó u 11,
Kline terem

Közlekedés:http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

A miskolci tanárképzés hagyományosan érzékenyen reagál
környezetének szociokulturális sajátosságaira, és azokra az igényekre, amelyek az ebben a
helyzetben működő közoktatási intézményektől és pedagógusoktól érkeznek egy jobb,
élhetőbb, gyermekközpontúbb, sikeresebb nevelés érdekében. Talán nem túlzás azt állítani, a kicsiny
miskolci pedagógiai műhely szisztematikus építkezésében eljutott odáig, hogy eredményeit, kételyeit és
kérdéseit egyaránt érdemes legyen megvitatnia a főváros hasonlóan sajátos összetételű
mikrokörnyezetében működő, szociális érzékenységéről híres főiskolájának tudományos közegében.
Párbeszédre törekszünk. Amely sokoldalú és színes is lehet – a programra ellátogatók
érdeklődésének függvényében.

Ideiglenes programtervezet

Köszöntő a házigazdák részéről – Nagy Péter Tibor

Kényszerek–lehetőségek: a miskolci tanárképzés kitörési
pontjai – Ugrai János

Hálózatépítés, gyakorlatközösség, iskolai
szervezetfejlesztés tanárképzők segítségével – Ádám Anetta

Közösség – szolgálat: tanárjelöltek felkészítése a közösségi
szolgálatra – Karlowits-Juhász Orchidea

Az egyetem lehetséges szerepe egy közoktatási innováció
terjesztésében – K. Nagy Emese

Együtthaladó. Tartalomalapú magyarnyelv-oktatás migráns és
korlátozott nyelvi kódú tanulói csoportok körében – Rostás Édua

Technológia és mentalitás. Az innováció két paradigmája –
Knausz Imre

Felkért hozzászólók: Csákó Mihály, Horváth Zsuzsa, Ladányi
János,

Szabad vita

 

 

MEGHÍVÓ

 

Előzetes program az MSZT oktatásszociológiai szakosztály

(http://oktatas.uni.hu) évi 6-7 konferenciájából négyet egy-egy Educatio (R)
szám köré rendezünk. Így most "Tanuló városok-tanuló közösségek" címmel lesz egy
konferenciánk.
Az előadás lehet
a. az Educatioba írt tanulmány összefoglalója vagy
b. az Educatioba írt tanulmány valamely izgalmas részletének kifejtése
vagy
c. az Educatioba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat
megvilágító, olyan vitaindító, amely a végső szöveg elkészítésében is segít
vagy
d. az Educatioba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végül is
kimaradt/kimaradó elem

A konferenciák azon az elven működnek, hogy a 15 perces előadásokhoz 15
perces vitaidő tartozik.


A program

március 24. csütörtök

10.30 megnyitó
10.40-12.10.3 előadás és vitája
12.10-13.10 ebédszünet
13.10-14.40 3. előadás és vitája
14.40-14.50 szünet
14.50-16.20 3 előadás és vitája
16.20-16.30 Zárszó

A konferenciára a Bánki Donát Kar vendégeként kerítünk sort.

Az épület a Népszínház utca és a Blaha Lujza tér sarkán van.

http://www.bgk.uni-obuda.hu

Remélt előadók, remélt fő témák:

Németh Balázs
A tanuló városok fejlesztésének globális és lokális perspektívái.

Kozma Tamás
A művelődés mint térformáló erő

Forray R Katalin
Művelődési városközpontoktól a tanuló közösségekig

Gál Zoltán
Egyetemek és a város

Juhász Erika - Szabó József
Kulturális tanulás: a tanulás új dimenziója

Engler Ágnes - Márkus Edina
A formális és nem formális tanulás térségi vetületei

Benke Magdolna
A tanuló közösségek és a szakképzés

Teperics Károly - Márton Sándor - Czimre Klára
A tanuló városok és régiók társadalmi beágyazottsága

 

 

MEGHÍVÓ

Április 7-én 14, illetve 16 órai kezdettel két szakkönyv vitájára kerül sor.


Bocsi Veronika: A felsőoktatás értékmetszetei (opponens: Veroszta Zsuzsanna)
a kötet olvasható:
https://www.academia.edu/13898348/A_fels%C5%91oktat%C3%A1s_%C3%A9rt%C3%A9kmetszetei


Mikecz László: A Nyíregyháza környéki bokortanyák helyzete az 1750-es évekbeli újjátelepítéstől napjainkig (opponens Nagy Endre)

A rendezvény helyszíne: Budapest, VIII., WJLF, Dankó utca 11. Kline terem

 

 

MEGHÍVÓ

A TáTK Oktatás- és Ifjúságkutató Központja és az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya 2016. június 16-án konferenciát tart a szakkollégiumok és az elitképzés témakörében.

Időpont: 2016. június 16., 14 órától

Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), Kari Tanácsterem 0.100C

 

A konferencia egy hamarosan megjelenő Educatio (R) számhoz kapcsolódik.

 

Program

 

14.00 Csákó Mihály (ELTE TáTK OITK, WJLF, egyetemi docens): Megnyitó

 

14.05 Forray Katalin (PTE BTK, egyetemi tanár): Tehetséggondozás a felsőoktatásban

 

14.35 Karády Viktor (CEU, WJLF, egyetemi tanár): A diáktámogatások szociológiai aspektusai a dualizmus idején

 

15.05 Nagy Péter Tibor (ELTE TÁTK OITK,WJLF, egyetemi tanár): A hátrányos helyzetűek és az elitfelsőoktatás

 

15.35 szünet

 

15.45 Szendrő Péter (OTDT elnök) - Cziráki Szabina (OTDT titkár) : Kiugrási lehetőség tehetségeseknek: TDK

 

16.15 Chikán Attila (Rajk László Szakkollégium, elnök) - Ilyés Márton (Rajk László Szakkollégium,igazgató): A Rajk László Szakkollégium nevelési modellje

 

16.45 Mandel Kinga (ELTE, PPK, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, adjunktus): Oktatói és hallgatói támogatások a csíkszeredai Sapientia EMTE-n az elmúlt években

 

17.15 Ceglédi Tímea (CHERD-Hungary, doktorjelölt) - Szemes Ágnes - Tóbi István - Harsányi Szabolcs Gergő (Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ): A szakkollégiumi felvételi eljárás társadalmi törésvonalai, különös tekintettel a hátrányaik ellenére sikeres, reziliens hallgatókra

 

17.45 Galántai László (PTE PhD hallgató): Rendszerszerű pályák. A sikeres egyetemi felvételi szocializációs előzményei a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégiumában

 

18.15 Forray R Katalin (Az Educatio® tematikus szám szerkesztője): Zárszó

 

MEGHÍVÓ

 

A magyar szociológia helyzete


a European Research Council megbízásából folyik egy
tudományszociológiai projekt, mely a társadalomtudományok és bölcsészettudományok nemzetköziesülésének feltárására hivatott. (Hazai kutatásvezetők: Karády Viktor, Nagy Péter Tibor. http://interco-ssh.eu/en/ )

E projekt keretében 2016 szeptember 6-án a Magyar
Szociológiai Társaság tanácskozást rendez a hazai szociológia helyzetéről,
nemzetköziesülésének állásáról. A szociológia kiemelkedő társadalmi,
akadémiai, egyetemi vezető személyiségeit kérjük arra, hogy 30 perces
plenáris előadásokban osszák meg véleményüket, személyes és
intézményes tapasztalataikat.

Helyszín: WJLF VIII Dankó u 9-11, Kline terem

Időpont:
2016 szeptember 6

Az előadások fél órásak melyeket fél órás vita követ

A program augusztus végéig kerül véglegesítésre

2016 szeptember 6, kedd

10. 00 Megnyitó
10.15 1 szekció
12.15. Ebédszünet
13.00 2. szekció
15.00 Szünet
15.15 3. szekció
17.15 zárszó


Az előadások sorrendje a következő (a végleges sorrend szeptember 1-ig alakul ki)


10.15. Rudas Tamás (MTA Társadalomkutató központ vezetője): Enervált szociológia
10.45 vita
11.15 Csákó Mihály (az ELTE Szociológiai Intézete egykori igazgatója): Hangsúlyok a magyar szociológiában 1945-1990
11.45 vita
12.15 ebédszünet
13.00 Lengyel György (Corvinus szociológiai doktori iskola vezetője): A gazdaságszociológiai kutatások helyzete
13.30 vita
14. 00 Kovách Imre (MTA szociológiai bizottság elnöke) Problémák és álproblémák
14.30 vita
15 00 szünet
15.15 Szelényi Iván (MTA tagja) A Kelet-Európával (s különösképpen Magyarországgal) foglalkozó kutatások virágzása és hanyatlása az Egyesült Államokban
15.45 vita
16.15 Wessely Anna (az MSZT elnöke): A közkeletű kép a magyar szociológiáról
16.45 vita
17.15 zárszó

 

MEGHÍVÓ

 

A zsidó vicc világképe

Időpont: 2016. szeptember 15., csütörtök 17 óra

Helyszín: Orzse

  1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.

Kiss Endre, egyetemi tanár: Megnyitó

A Gergely András, c egyetemi tanár:Vélemény a könyvről

Hernádi Miklós, tudományos tanácsadó: a szerző válasza

Vita

Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár: Zárszó

 

A közmondásoknak kitüntetett szerepük van egy-egy nép világképének kialakításában. A viccek
(adomák, trufák stb.) csak akkor pályázhatnak ilyen szerepre, ha maguk is
közmondásossá válnak: ha olyannyira meghonosodnak (kedveltté, bevetté válnak)
jellemző erejük, relevanciájuk, pregnáns humoruk stb. folytán, hogy emlegetésük
mindennapossá válik. Felettébb ritka az olyan kutatás, amely a közmondások
életvezetési tanácsainak tartalmára, társadalmi meghonosodásuk logikájára is
rákérdez. Egy-egy nép vagy nyelv közmondás-korpuszában nagyon gyakoriak az
egymásnak élesen ellentmondó életvezetési tanácsokat hangoztató közmondások.
Végül is hogyan hihetné el valaki, hogy „mindent lehet, csak akarni kell”, ha
egyszer „ember tervez, Isten végez”? Ha egyszer „mindenhol jó, de legjobb
otthon”, akkor miért van az, hogy „a szomszéd kertje mindig zöldebb”? Ezt a
zavarba ejtő kettős látást a zsidó vicckultúra a jelek szerint úgy védi ki, s
teszi a maga világbölcseletét merőben egyértelművé, hogy kiküszöböli a
bizakodást, a reményt, és azt végtelenül nyújtózó rezignáltsággal, áttöretlen
pesszimizmussal helyettesíti. A zsidó vicckultúra világképében egyetlen
közmondásnak van kitüntetett helye: „Sohasem javulhatnak a dolgok” (,,Nie
kommt 'was besseres nach"). 

Hernádi Miklós elemző elő- és utószava közé gondosan kiválogatott és
tematikailag csoportosított viccgyűjteményt ékel, amely a zsidó viccfolklór
legjavát teszi közzé.

 

A kötet kiadója:  Gondolat Kiadói Kör Kft., Budapest 2014

 

 

MEGHÍVÓ

Jövőnk

 

Időpont: 2016. szeptember 29.

Helyszín: Budapest, BCE

 

Részlet a felkérő levélből:

 

Csaba László

Csepeli György

Ferge Zsuzsa

Forray R Katalin

Hadas Miklós

Karády Viktor

Lengyel László

Orsós Anna

Polónyi István

Sík Endre

 

...másfél évtizedes szokásunk, hogy az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztály (http://oktatas.uni.hu) évi 5-6 konferenciájából négyet egy-egy Educatio (R) szám köré rendezünk. Így most "Jövőnk" címmel lesz szeptember 29-n csütörtökön konferenciánk, s ide hívnám e levél címzettjeit - akiket Polónyi István már korábban szerzőnek kért fel - előadónak. (A konferenciát a Corvinus NFKK-val közösen rendezzük).

 

Az előadás lehet

a. az Educatio(R)-ba írt tanulmány összefoglalója vagy

b. az Educatio(R)-ba írt tanulmány valamely izgalmas részletének kifejtése vagy

c. az Educatio(R)-ba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat megvilágító, olyan vitaindító, amely (mármint a vita) a végső szöveg elkészítésében is segíti a szerzőt vagy

d. az Educatio(R)-ba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végül is kimaradt/kimaradó elem

 

A konferenciák azon az elven működnek, hogy a (tanulmányonként) 20 perces előadásokhoz 20 perces vitaidő tartozik.

Szeptember 29

Helyszín: BCE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló társadalomtudósokkal beszélgetünk, akik nemcsak elemzői hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállamhoz vezetőnek,  a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek.  E beszélgetések egyben születésnapi köszöntők, melyekben 75-80 év szubjektív és objektív emlékei idéződnek fel - közéletről, tudományról.

 

Időpont: 2016. október 6., 17 óra

Beszélgetés Ágh Attilával

 

Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Kline terem

Budapest VIII Dankó u 11.

(A rendezvénysorozat illeszkedik a magyar társadalomtudományok történetét feldolgozó európai kutatásba a http://interco-ssh.eu/en/, melyek hazai vezetői Karády Viktor és Nagy Péter Tibor)

MEGHÍVÓ

 

Meg nem gondolt gondolat

Időpont: 2016, október 13., csütörtök 17 óra

Helyszín: Budapest, WJLF, VIII,, Dankó utca 11., Kline terem

 

Program:

Iványi Gábor, rektor: Megnyitó

Csepeli György, egyetemi tanár: Meg nem gondolt gondolat

Karády Viktor, egyetemi tanár: Vélemény

Vita

Nagy Péter Tibor: Zárszó

A kötetet a Kossuth Kiadó 2016-ban jelentette meg.

 

Csepeli György új könyve a
mindennapi antiszemitizmusról szól, amelyet meg kellett írnia, mivel a
hallgatás is szólás lett volna. El kellett mondania, milyennek tartja ezt a
világot, mit helyesel, s mit vet el benne. Az antiszemitizmusban
felbonthatatlanul együtt gomolyog vallás, művelődés, politika, gazdaság,
társadalmi struktúra, ész és szenvedély. Mindig ugyanúgy, és mindig másképpen.

 

A történeti áttekintésen
túl a szerző hangsúlyosan foglalkozik a politikai antiszemitizmus és a magyar
nemzeti identitás viszonyával. A Trianon és a holokauszt traumája „zsidónak” és
„árjának” minősített magyart egyaránt ért, s e két egymást erősítő trauma mind
a mai napig mérgezi mindennapjainkat. A rendszerváltás nem oldotta békévé az
emlékezést. Az ellenkezője történt. Európában életre kelt az új
tekintélyelvűség, melynek már nem a család és az állam szent szövetsége, hanem
a bizonytalanság, a káosz, a bevándorlás rettenete lett az éltető ereje.

 

A modernitás véget
vetett az egyre tökéletesedő jövőbe vetett hitnek. Visszatért az egyéni
szabadságot és méltóságot nem ismerő, csoport-hovatartozás alapján mozgósuló
szeretet és gyűlölet ősi típusa. Ez a könyv talán segíthet abban, hogy
felismerjük, vajon mennyire tartja markában a múlt a jövőt.

 

Javasolt olvasnivaló: http://www.168ora.hu/csepeli-gyorgy-holokauszt-antiszemitizmus-trianon-nemzeti-tudat-146416.html

Magyar Tudomány Ünnepe 2016.

Dátum:

2016. november 17. 13:30


Wesley tudományos körkép