2017-es rendezvények

 

MEGHÍVÓ

2017-ben is megrendezzük a Wesley tudományos körképet. A kétnapos rendezvény célja, hogy együtt (és egymás számára is) látható legyen, hogy mit csinálnak az
"érdekkörünkbe tartozó" tudós emberek. Nemcsak azok, akik a WJLF alkalmazottai,
hanem mindazok, akik oktatnak, kutatnak a Wesley-n - vagy akik a közelmúltban
tették ezt, s kölcsönösen jó viszonyt ápolnak az intézménnyel. Mindig célunk,
hogy a tudományterületek képviselői minél inkább keveredjenek egymással.

Program

Helyszín: Budapest, VIII. Dankó utca 11. Kline terem

 

November 8.

9.00 Iványi Gábor megnyitó

9.10. Bánlaky Pál CSc Falvaink alakulása a kádári
konszolidációtól napjainkig (néhány kulcsmozzanat)

9. 50 Bárdos-Féltoronyi Miklós : louvani egyetem doktora EU
biztonsági és védelmi politikája Trump elnök feltünése óta

10. 30 Blandl Borbála PhD : Kant és a kacsacsőrű emlős, avagy
a kultúra paradoxona az Ítélőerő kritikájában

11. 10 Bukovics István DSc : A fenntarthatóságról kicsit
másként.

11.50 Csákó Mihály CSc : Középiskolások a demokráciáról
2017-ben

12.30 ebédszünet

13.30 Gedő Éva PhD : A hazugság mint filozófiai probléma

14.10 Biró Zsuzsanna Hanna PhD : Tanárok és tudósok
(1895-2010). Történetszociológiai kutatások a professziótörténet és a
tudománytörténet határán

14.50 Kádár Zsuzsa PhD : Kéthly Anna és az emlékezetpolitika

15. 30 Trencsényi László CSc :Új gondolkodások a
szociálpedagógia fogalma körül

November 9.

9.10 Horváth Zsuzsanna PhD :A magyar nyelvi
tananyagtartalmak státusza és alakulása az iskolázás 5-12. évfolyamán az
1980-as évektől napjainkig

9.50  Nagy Péter Tibor
DSc: Budapesti zsidók 1941-ben és 1945-ben. A történetszociológia lehetőségei

10.30  Kelemen Elemér
CSc: A Magyar Pedagógia Társaság 1967-es újjáalakulása

11.10 Lukács Péter CSc: Iskolarendszer-politika az utóbbi
években

11.50 Kun István Phd: A teológia és a természettudományok
viszonya a XXI. században 

12.30 Ebédszünet

13.30 Ladányi János DSc: Szegénység a mai magyar
társadalomban

14.10 Pétervári Kinga PhD: Hogy lehet(-e) őrizni az őrzőket

14.50  Kamarás István
OJD DSc: Ferencpápista egyházreform

15.30 Gombocz Eszter PhD: Olvasásszocializációs utak a
kisgyermekek korai fejlesztéséhez

 

 

MEGHÍVÓ

Ötven éves a hatnapos háború.
A WJLF konferenciája

A rendezvény a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 rendezvénysorozat része

A hatnapos háború ötvenedik évfordulóján - ami ebben az évben volt - számos megközelítés lehetséges. A hadtörténészek számára a stratégia, a taktika, a logisztika olyan elképesztő koncentrátumát jelenti, melyre a modern hadtörténetben nincs példa, hiszen ha akadnak is modern hadtörténetben elképesztő gyorsasággal és precizitással végrehajtott hadműveletek - ide szoktuk sorolni a D-Dayt, a Patton vagy Montgomery nevéhez köthető akciókat, teljesen egyedülálló jelenség, hogy egy egész térségre kiható komplett háború, egymással összemérhető erejű felek között, az egyik fél totális győzelmével kevesebb, mint egy hét alatt végbemenjen.

A konferenciát rendező Wesley János Lelkészképző Főiskola számára azonban nem ez az egyedülálló hadtörténeti jelenség a fontos, még csak nem is azok a világpolitikai fejlemények, melyek az 1967-es háború eredményeképpen bekövetkeztek, Számunkra a társadalmi reakciók a fontosak, ahogyan a hatvanhetes háború kihatott az izraeli társadalom közgondolkodására, kihatott a világ különböző pontjain élő zsidók gondolkozására, ahogyan úgy a Nyugat-Európában, mint Kelet Európában átalakította az Izraelről való gondolkodást, sőt tágabban a zsidókkal kapcsolatos sztereotípiákat is. Konferenciánkon részben tudományos elemzéseket kínálunk, részben kortársak visszaemlékezéseit hallgathatjuk meg.

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, VIII., Dankó utca 11., Kline terem, 2017. 11. 15 9.00 – 19.00

 

Program

 

14.00 Megnyitók 

14.20 Gadó János: 1967 és a „progresszívzsidógyülölet

14.40 Vita 

15.00 Isabella Ginor and Gideon Remez: The historical interpretations of the six-day war

15.20 Vita

15.40 Kovács András: A Kádár rendszer és a hatnapos háború

16.00 Vita

16.20 Schlesinger Hanna: A csodák hat napja és a zsidó identitás

16.40 Vita

17.00 Szünet

17.20 KEREKASZTALBESZÉLGETÉS kortársakkal

                      Emlékek a korabeli Magyarországról - Papp Gábor

                      Emlékek a korabeli Franciaországról - Karády Viktor

                      Emlékek a korabeli Németországról - André Libik

                      Emlékek a korabeli Izraelről - Nisszan Hirschman

18.50 Filmrészletek 1967-ből

 

 

MEGHÍVÓ

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Wesley János Lelkészképző Főiskola a Száz éves Pulitzer díj-ra emlékezve konferenciát tart a magyar sajtószabadságról.

 

Helyszín:

 

Budapest, WJLF, VIII., Dankó utca 11., Kline terem

2017. november 14 óra

 

Ideiglenes program:

 

14.00 Iványi Gábor: megnyitó

14.05 Előadások

(elnököl Nagy Péter Tibor)

Révész Sándor: A Pulitzer díj és a világszabadság

Hargittai Miklós: A Népszabadság történet

Tanács István: Emlékek a magyar sajtótörténetből

 

 

16.00 Kerekasztal

A sajtószabadság korlátozásáról és média tulajdoni viszonyairól 

 

Moderátor: Majtényi László

Résztvevők:

- Bayer Judit

- Hammer Ferenc

- Urbán Ágnes

 

 

MEGHÍVÓ

Szümposzion a zsidó-keresztény kapcsolattörténet új fejezetét nyitó 1947-es Seelisbergi Konferencia hetvenedik évfordulója alkalmával c. rendezvényre.

Időpont: 2017. november 26. 11.00

Helyszín: Budapest, WJLF, VIII., Dankó utca 11., Kline terem

A részletes program még nem ismert. A weblapot hamarosan frissítjük.

 

MEGHÍVÓ

Sáska Géza 70 éves
Oktatásszociológiai konferencia Sáska Géza hetvenedik születésnapjára
Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya, az ELTE OITK és a WJLF közös rendezvénye
Helyszín: Budapest, WJLF, Kline terem, VIII. kerület, Dankó utca 11.
Időpont: 2017. december 7.

​9.00 Megnyitó ​

9. 10. Fehérvári Anikó, PhD: Pedagógusok mesterfokon

9. 30. Vita

9. 50. Kozma Tamás, DSc : A vár és a város - Ferguson-adaptációk

10.10. Vita

10. 30. Kelemen Elemér CSc​: A Magyar Pedagógia Társaság 1967-es újjáalakulása 

10. 50. vita

11. 10. Forray R Katalin, DSc: A cigányság középosztályosodása

11.30. vita

11. 50. Horváth Zsuzsa, Phd: Egy Jókai-hős Esterházy Péter Kis Magyar Pornográfiájában

12. 10 Vita

12. 30. Hrubos Ildikó, CSc: Volt egyszer egy autonómia vitaBolognában

13. 50 Vita

13. 10. ebédszünet

13. 40. Polónyi István, CSc: A magyar felsőoktatás-politikaelmúlt 25 éve

14. 00. Vita

14. 20. ​Csákó Mihály, CSc: Diákelvárások demokrácia ügyben 

14.40 Vita

​1​5. 00. Lukács Péter, CSc: : A szelekciós politika változásai

15.20. Vita

15. 40. Bajomi Iván: Magyarország 1945 előtti szerepvállalása az oktatás nemzetközivé válásában

16.00 Vita

16. 20. Erőss Gábor Phd : Nemtudás, kiskapuk és surranópályák a közoktatás-kutatásban

16.40 Vita

17. 00. Nagy Péter Tibor, DSc: Az eltitkolhatatlan adat. A
2011-es népszámlálás és 2016-os mikrocenzus oktatásszociológiai tanulságai

17.20. Vita

17. 40. Setényi János, CSc: A köz oktatása – kulcsok a Sáska életmű kezeléséhez​

18.00. Vita

​18. 20. Németh András, DSc írásbeli hozzászólásának átadása

18. 21. Zárszó

 

 

MEGHÍVÓ

 

Nagy nemzetközi társadalomtudománytörténeti kutatásunk nem csak publikációkból és sokelőadós konferenciákból áll, hanem egy "Társadalomtudósok három rendszerváltás idején" című beszélgetéssorozatból is. 

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló társadalomtudósokkal beszélgetünk ​ - a Dankó utcában, a WJLF Kline termében​, akik nemcsak elemzői, hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállam belső átalakulásához vezetőnek, a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek. E beszélgetések egyben születésnapi köszöntők, melyekben 70-90 év szubjektív és objektív emlékei idéződnek fel. A beszélgetések egyik súlypontja a társadalomkutató értelmiségiek társadalmi szerepe történetének, másik súlypontja az ünnepelt tudományterületéhez legközelebb álló társadalomtudomány
történetének e három szakaszhoz kötődő elemzése.

Helyszín: Budapest, WJLF, Kline terem, VIII. kerület, Dankó utca 11.
Időpont: 2017. december 14. 17.00

 

 

MEGHÍVÓ

 Az interco-ssh európai projekthez kapcsolódva a magyar közgazdaságtudomány 1945 utáni történetéről is kutatásokat folytatunk. E kutatás magyar lábának irányítói Karády Viktor és Nagy Péter Tibor a WJLF-en. A kutatás keretében több tudományos tanácskozást szervezünk. Az első ezek közül a közgazdaságtudomány 1990 előtti történetével foglalkozott. Az újabb konferencia az 1985 és 2010 közötti évekre koncentrál, tehát a rendszerváltást közvetlenül megelőző évek tudományos fejleményeire és az azt követő két évtizedre.

Nem csak a tudományág TÖRTÉNETÉVEL foglalkozó ​tudósokat​ kerestünk meg, hanem olyan kollégákat, akik ezekben az évtizedekben megfelelő rálátással rendelkeztek a magyar közgazdaságtudomány​ témavilágára, vitáira, eredményeire vagy akár csak esettanulmányként elmondhatják "saját történetüket", hogyan alakult egy-egy tudományos téma sorsa, milyen viták, milyen erőviszonyok jellemezték a professzori kinevezéseket, nagydoktori védéseket vagy akadémikusválasztásokat, hogyan intézményesült a tudományág egyik másik csoportja stb.

A konferenciából videobook készül, hasonlóan más tudománytörténeti konferenciáinkhoz, melyek a néprajz, a jog, a filozófia, a politológia, az irodalomtudomány, a pszichológia stb 1990 előtti történetét tekintették át. A felkért személyek konkrét témaválasztása teljesen szabad.