2018-as rendezvények

 

 

MEGHÍVÓ

 

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló társadalomtudósokkal beszélgetünk - a Dankó utcában, a WJLF-en​, akik nemcsak elemzői, hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállam belső átalakulásához vezetőnek, a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek. E beszélgetések egyben születésnapi köszöntők, melyekben 70-90 év szubjektív és objektív emlékei idéződnek fel. A beszélgetések egyik súlypontja a társadalomkutató értelmiségiek társadalmi szerepe történetének, másik súlypontja az ünnepelt tudományterületéhez legközelebb álló társadalomtudomány, ez esetben a ​történettudomány​ történetének e három szakaszhoz kötődő elemzése.

​Helyszín: Budapest, WJLF, VIII. kerület, Dankó utca 11. Kline terem
Időpont: 2018. április 19., csütörtök 17 óra
Krausz Tamással B Kádár Zsuzsa és Nagy Péter Tibor beszélget

 

 

MEGHÍVÓ

Lukács Péter hetven éves. Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya egykori elnöke tiszteletére konferenciát szervezünk.

 

A konferencia időpontja: 2018. április 25-26.

 

A konferencia helyszíne: WJLF, VIII Dankó u 11.

   

Ideiglenes program:

április 25., szerda

 

8.30. Iványi Gábor rektori megnyitó

8.40. Setényi János / CSc /:Alkalmazások és mesterséges intelligencia az oktatás világában. Felfalja-e a kockázati tőke az iskolát? / három tárgyszó: digitális alkalmazások, mesterséges intelligencia, kockázati tőkealapok, hagyományos iskolai szervezet

9.20. Bánlaky Pál / CSc /:A PBA (problémaalapú tanulás) módszerének alkalmazása a szociális munkás képzésben / három tárgyszó : oktatásmódszertan

10.00. Biró Zsuzsanna Hanna / Phd /:Oktatásügyi diskurzusok a rendszerváltás után / három tárgyszó : diskurzuselemzés, tudományszociológia, oktatás

10.40. Csákó Mihály / CSc /:A politikai szocializáció változatai a szakképzésen belül / három tárgyszó : politikai szocializáció; szakképzés

11.20. Forray R. Katalin / DSc /:Területi eltérések, társadalmi különbségek

12.00. Nagy Péter Tibor / DSc /:Az eltitkolhatatlan adat / három tárgyszó : népszámlálás, mikrocenzus,oktatásszociológia

 

12.40.ebédszünet

 

13.20. Hrubos Ildikó / CSc /:Hányszor temették el a humboldti egyetemet? / három tárgyszó : expanzió, akadémiai szabadság, intézményi autonómia

14.00. Gombocz Eszter / PhD /:Zsidó iskolások (1920 -1949) Egy vándorkiállítás tapasztalatai Kulcsszavak : kortárs vezetés, identitás, empátia

14.40. Ladányi János / DSc /:A megszüntetve megőrzött "gyogyó" / három tárgyszó : értelmi fogyatékosok, kisegítő iskola, iskolai szegregáció

15.20. Majsai Tamás / CSc /:A Tanak és a keresztény valláspedagógia / 

16.00. Sáska Géza / CSc /:A képesség / kompetencia fogalma Arisztotelész és az OECD értelemzésében / három tárgyszó : a búzaszem az aratás képességét hordozza, munkaerőpiaci megfelelés, metafizikai gyökerek

16.40. Pétervári Kinga / PhD /:Tanító a változó időkben / három tárgyszó : Szókratész, per, értelmezés

17.20. Forrai Judit / DSC /:A szexualitás színe és fonákja. Fiatalok intézeten kívül és belül, itthon és külföldön / három tárgyszó : család nélküli fiatalok, nevelés, szexualitás

18.00 Semjén András / CSc /:A közoktatási centralizáció céljai és hatása / három tárgyszó : oktatásirányítás, oktatásszociológia, oktatásgazdaságtan

 

 

április 26., csütörtök

 

8.40. Kelemen Elemér / CSc /:"Demokratikus, hatékony, stabil közoktatást!". (Gondolatok a FIDESZ 1993-as oktatáspolitikai programjáról)

9.20. Mihály Ildikó: A hazai szakképzés jelenlegi helyzetének néhány sajátossága, avagy ki faragja a széklábakat Magyarországon

10.00. Bukovics István / DSc /:Kambodzsa mai szemmel / három tárgyszó : Angkor, ellentétek országa

10.40. Polónyi István / CSc /:Oktatáspolitikai kilátások / három tárgyszó : oktatáspolitika, közoktatás, felsőoktatás

11.20. Rajnai Nadinka / dr univ /:A Bálint csoport / három tárgyszó : a pedagógusok szakmai támogatása

12.00. Róbert Péter / CSc /:Intergenerációs iskolai mobilitás nemzetközi összehasonlításban / három tárgyszó : iskolai egyenlőtlenségek, társadalmi mobilitás, nemzetközi összehasonlítás

 

12.40. ebédszünet

13.20. Trencsényi László / PhD /:Egész nap - de hol - egy régi vita aktualitása / három tárgyszó : napközi - iskolátlanítás - totális iskola

14.00. Boreczky Ágnes / CSc /:Emancipáció és asszimiláció : egy új életpálya, a mozdulatművészet intézményesülése / három tárgyszó : emancipáció, asszimiláció, új, (ellen)kultúra

14.40. Kozma Tamás / DSc /:A nevelésszociológia új útjai / három tárgyszó : nevelésszociológia, tudománytörténet, pedagógia

15.20. Faludy Judit / PhD /:Határterületi nézőpontok : külső, belső, változó / 

16.00. Csepregi András / PhD /:Holokauszt-oktatás az evangélikus hitoktatásban / három tárgyszó : holokauszt, evangélikus egyház, hitoktatás

16.40. Kertai-Szabó Ildikó / PhD /:Amikor az irodalom és a teológia összeér - Gondolatok Ulickaja : "Daniel Stein, tolmács" c. műve kapcsán

17.20. Horváth Zsuzsanna / PhD /:Az iskolakritika nyelve - nézőpontok, nyelvváltozatok / három tárgyszó : iskolakritika, retorika, stílus

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló társadalomtudósokkal beszélgetünk - a Dankó utcában, a WJLF-en - akik nemcsak elemzői, hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállam belső átalakulásához vezetőnek, a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek. E beszélgetések egyben születésnapi köszöntők, melyekben 70-90 év szubjektív és objektív emlékei idéződnek fel. A beszélgetések egyik súlypontja a társadalomkutató értelmiségiek társadalmi szerepe történetének, másik súlypontja az ünnepelt tudományterületéhez legközelebb álló társadalomtudomány, ez esetben a szociológia történetének e három szakaszhoz kötődő elemzése.

Beszélgetőtársak:
Veroszta Zsuzsa, Nagy Péter Tibor

Helyszín: WJLF, VIII. kerület, Dankó út 11., Kline terem
Időpont: 2018. május 2. szerda 17 óra

 

MEGHÍVÓ

A konferencia időpontja: 201​8. április 9-10., szerda-csütörtök

 

Helyszíne: Budapest, VIII. kerület, Dankó út 11. WJLF, Kline terem

 

IDEIGLENES PROGRAM:

 

2018.05.09. szerda            

 

9.00 megnyitó        Iványi Gábor, rektor

 

9.20 Elekes Zsuzsanna ( DSc ) : TBZ-től az addiktológiáig – kutatások a priférián /Tárgyszavak: alkohol, öngyilkosság, kábítószer"  

 

10. 00Hrubos Ildikó ( CSc ) A felsőoktatás beépülése az oktatási rendszer egészébe / Tárgyszavak: expanzió, továbblépés, társadalmi szelekció  

 

10 . 40 . Csákó Mihály ( CSc ) : A szociológia egyetemi pozíciója /Tárgyszavak:  ELTE; tantervi struktúra;  intézet és kar  

 

11 . 20 . Z Karvalics László ( CSc ) :  Az információs társadalom és az Internet szociológiai és társadalomelméleti recepciója 1990 után /Tárgyszavak:  Információs társadalom, Internet,  

 

12 . 00 . Lányi Gusztáv (CSc) : Karácsony Sándor-kutatásaimról: tudásszociológiai (ön)reflexiók /Tárgyszavak:  ELTE, szociálpszichológia, Karácsony Sándor  

 

13 . 20 . ebédszünet   

 

14. 00 . Kovács Teréz ( DSc ) : A megszakított polgárosodás újraindítása, ahogy azt Szelényi Iván látta az 1980-as években /Tárgyszavak: félproletár, szocialista vállalkozó, tömeges kispolgárosodás.  

 

14 . 40 . Ladányi János ( DSc ) : Kutatások, eredmények, viták az ezredforduló magyar szociológiájában, /Tárgyszavak: szegénység, egyenlőtlenség, etnikai konfliktusok,  

 

15 . 20 . Lukács Péter ( CSc ) : Oktatásszociológia és oktatáspolitika. /Tárgyszavak: Oktatáskutató Intézet, rendszerváltó demokratikus pártok, oktatáspolitika  

 

16 . 00 . Pethő László ( PhD ) : Társadalmi változások hatása a felnőttképzés alakulására /Tárgyszavak: - tradicionális funkciók és változásaik- a szakképzésre orientált felnőttoktatás mérlege kritikája - preventiv funkciók meghonosodása és szükségessége, egészségmegőrzés, demográfiai kihívások)  

 

16 . 40 . Orosz Éva ( DSc ) : Az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek interpretációi az ezredfordulón /Tárgyszavak:  egészség-egyenlőtlenségek, az egészség társadalmi meghatározói, az egészségügyi rendszer hatása a népesség egészségi állapotára  

 

17 . 20 . Moksony Ferenc ( DSc ) : Magyar és amerikai szociológiai folyóiratokban megjelent publikációk összehasonlító vizsgálata /Tárgyszavak:   

 

18 . 00 . Péli Gábor ( MTA külső tagja ) : - A magyar szociológia nemzetközi publikációs megjelenésének a vizsgált időszak alatti alakulásáról /Tárgyszavak:   

 

2018.05.10. csütörtök    

 

08 .40. Biró A Zoltán ( PhD ) : Háztartáskutatások - vidéki térségben /Tárgyszavak: háztartások, székelyfödi térség  

 

9. 20 . Fehérvári Anikó ( PhD ) : Oktatási egyenlőtlenségek, hátránykompenzáció a magyar oktatásban /Tárgyszavak: egyenlőtlenségek, hátrányos helyzet, oktatáspolitika  

 

10. 00 . Kozma Tamás ( DSc ) : Nevelésszociológia a rendszerváltozás után /Tárgyszavak: nevelésszocicológia, oktatásszociológia, rendszerváltozás...  

 

10 . 40 . Somlai Péter ( DSc ) : Anti-szociológia /Tárgyszavak: professzionalizáció; globalizáció; poszt-modern  

 

11 . 20 . Tibori Tímea ( CSc ) : A Népművelési/Művelődéskutató Intézet fontosabb kutatási irányai /Tárgyszavak:   a kultúra, mint viszonyrendszer,  kreativitás - generativitás,  világkép- és közösségkutatások

 

12 . 00 . Szakadát István ( Phd ) : A magyar társadalomtudomány láthatósága IP-szemüvegen keresztül /Tárgyszavak:  játékelmélet, impaktfaktor, formális tudomány  

 

12 . 40 . ebédszünet

 

13 . 20 . Szalai Erzsébet ( DSc ) : A rendszerváltás nagy kérdései és a szociológia /Tárgyszavak: rendszerváltás, elitek mozgása, globalizáció  

 

14 . 00. Székely Iván ( CSc ) :  TK 1.0, 2.0, 3.0 - avagy egy intézmény tanulságos metamorfózisai /Tárgyszavak:  Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Magyar Közvéleménykutató Intézet, Blinken OSA Archívum  

 

14 . 40 . Tamás Pál ( DSc ) : Sokk nélkül: a magyar szociológia es a visszatérés a kelet-nyugati normalitásba /Tárgyszavak:   

 

15 . 20 . Nagy Péter Tibor ( DSc ) : Szociológiai könyvek és szerzőik 1985-2010 /Tárgyszavak: tudományszociológia, FSZEK, interdiszciplinaritás 

 

16 . 00. Utasi Ágnes ( DSc ) : Kapcsolatok és szolidaritás(hiány) /Tárgyszavak: integráció , közösség, szolidaritás  

 

16.40.  Sík Endre (DSc) : A társadalomtudomány alkalmi munkaerőpiaca az 1980-as években

Tárgyszavak: alkalmi munka, rendiség, hálózatok

 

17.20.  Murányi István (PhD): Igen, de nem szignifikáns: a másoddiplomás szociológus képzés (születés, élmény, remény és elmúlás)  / Tárgyszavak: képzés, diszciplina történet, másoddiploma, felsőoktatás, Budapest.

 

18.00  Varga Károly (Dsc) : A "burzsoá áltudományból"  "tűrt" majd "támogatott" diszciplína / Tárgyszavak: modernizáció, "középszintű" értékszociológia

 

18.40 Zárszó

 

 

 

MEGHÍVÓ

Az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya és a Wesley Neveléstudományi tanszéke könyvvitát szervez a szociálpedagógia értelmezési lehetőségeit feszegető tanulmánykötetről. Szerkesztette: Nagy Ádám
Opponensek: Kozma Tamás és Rostáné Riez Andrea
Helyszín: WJLF Kline terem

Időpont: 2018. május 11. 17.00

 

MEGHÍVÓ

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya
Oktatásszociológiai könyvvitanap címmel, illeszkedve 16 éve tartó könyvvitasorozatába  szakosztályülést tart 2018. május 30-án 10 órától a WJLF Kline termében.
A rendezvényen közelmúltban megjelent kötetek kerülnek megvitatásra.

10.00  Megnyitó

 

10.05 Ferge Zsuzsa Nem cserélek elveket : életút-beszélgetések

felkért opponens: Csepeli György

 

11.15 Füzy Beatrix A​  mentorálás pedagógiája​

felkért opponens:

 

12.25 ebédszünet

 

13.00 Mandel Kinga Kihívások : középpontban a székelyföldi oktatás kérdései : tanulmánykötet

felkért opponens: Nagy Péter Tibor

 

14.10 Polónyi István Emberi erőforrásaink 21. százada /

felkért opponens: Cserti Csapó Tibor

 

15.20 Radó Péter Az iskola jövője /

felkért opponens: Setényi János

 

​Egy-egy szakaszban a szerző húsz perces felvezetője után felkért opponens mond bírálatot a könyvről, majd a könyvről, az elhangzottakról, illetve a témáról szabad vita következik, melyre mindenkit szívesen várunk.

 

 

MEGHÍVÓ

Az Eszterházy Károly Egyetem, az MTA Neveléstörténeti Albizottsága és a Wesley János Lelkészképző Főiskola konferenciája

Százötven éves Eötvös népoktatási törvénye

időpont: 2018 szeptember 5-6

helyszín: WJLF, Kline terem, Budapest VIII Dankó u 11

közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

A konferencia ingyenes és regisztrációt nem igényel!

Az előadások húsz percesek, melyeket húsz perces vita követ. Az előadásokról és a hozzászólásokról videofelvétel és videobook készül.

 

Program

 

szeptember 5. szerda

14.00 Rektori megnyitó

Első szekció : elnököl Nagy Péter Tibor

14.10 Németh András ( D.Sc. ) A népiskolai törvény a korabeli nemzetközi recepciós hatások tükrében

14.50 Bényei Miklós ( D.Sc. ) Az 1843-44-es rendi országgyűlés kerületi választmányának törvényjavaslata

15.30 Kelemen Elemér ( Csc ) A népoktatási törvény három forrása és három alkotórésze

16.10 Szünet

16.20 Szabolcs Éva ( PhD habil. ) Tanítói vélekedések az iskoláról, a tanulóról a korabeli sajtó alapján 1868-1898

17.00 Bényei Péterné - Rébay Magdolna ( M.Sc., PhD habil. ) Az 1868. évi népiskolai törvény és a református egyház 

szeptember 6. csütörtök

Második szekció: elnököl Ugrai János

9.00 Donáth Péter ( D.Sc. ) Az első fél évszázad mérlege. Elemzések, viták, javaslatok a magyarországi elemi iskolai tanítóképzés helyzetéről, fejlesztésének lehetséges irányairól a népoktatási törvény 50. évfordulója körül

9.40. Nagy Péter Tibor ( D.Sc. ) Eötvös 1868-ának "láthatósága" - történetszociológai folyóiratelemzés

10 20 Pukánszky Béla ( D.Sc. ) A népoktatási törvény és a korabeli fogyatékosságügy

11.00 szünet

11.10 Az MTA Neveléstörténeti albizottság nyilvános ülése, elnököl Németh András

11.10 Folyó ügyek

2018-19 évi tervek, a Pedagógiatörténeti Szemle ( http://pedagogiatortenetiszemle.hu ) beszámolója, Sáska Géza beszámolója forráskiadási elképzelésről, Nagy Péter Tibor beszámolója az évfordulós logikájú konferenciaszervezésről , együttműködés az ISCHE-vel (http://www.ische.org), és a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti szakosztályával ( http://pedagogiai-tarsasag.hu ) .

11.45 Biró Zsuzsanna Hanna új albizottsági tag székfoglalója: "Utak a tudományos elitbe"

12.05 vita

 

12.25 ebédszünet

 

Harmadik szekció: Elnököl Németh András

13.05 Kéri Katalin ( D.Sc. ) Az 1868-as népoktatási törvény hatása a leánynevelésre

13.45 Ugrai János ( PhD ) A népoktatási törvény előzményei - a siker előfeltételei

14.25 Sasfi Csaba ( PhD ) Népoktatás és "hosszú tanulmányok"/továbbtanulás a dualizmusban

15.05 szünet

15.15 Karády Viktor ( MTA ) Az alfabetizációs program eredményei regionális és felekezeti összehasonlításban a dualista korban

15.55. Baska Gabriella - Hegedűs Judit ( PhD, PhD ) Tanítónői karriertörténetek a dualizmus korában

16.35 Zárszó

 

 

MEGHÍVÓ

Goldziher szalon

Az OR-ZSE és a WJLF könyvvita-sorozata a közelmúltban megjelent zsidó tárgyú könyvekről

Dr. Kiss Péter: Magyar zsidó orvosok c. életrajzi gyűjteményéről.

https://abovo.hu/drk-zsid-173/

Opponens: Forrai Judit egyetemi tanár, az MTA doktora

Házigazda Kiss Endre egyetemi tanár, az MTA doktora

Helyszín : OR-ZSE , Oktogonális terem 1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2

Időpont: 2018.09.17 hétfő 17 óra

 

MEGHÍVÓ

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület (FETE), és a BCE SzTI Társadalomstatisztikai Kutatóközpont (TKK) műhelyvitát rendez  A népszámlálási adatok kutatási célú hasznosíthatósága, valamint az iskolázottsági egyenlőtlenségek alakulása 2011-2016 között” címmel. Mindkét témakörhöz háttéranyagként szolgál Nagy Péter Tibor: „Az iskolázottsági egyenlőtlenségek és a 18 év alatti népesség a 2011-2016-os időszakban” címmel, az Educatio folyóiratban megjelent tanulmánya. https://akademiai.com/doi/pdf/ 10.1556/2063.26.2017.4.3 

A műhelyvitán különös hangsúllyal szerepel a KSH kutatószoba projekt, amely új lehetőséget nyit a külső kutatók számára azzal, hogy lehetővé teszi a hozzáférést – többek között – a 2001, 2011. évi népszámlálásokhoz és a 2016. évi mikrocenzushoz. Ez azt is jelenti, hogy – e témakörben - a műhelyvitát jelentős mértékben az ötletadás és az ötletgyűjtés jegyében szervezzük, abból a célból, hogy más kutatók is kedvet kapjanak szociológiai elemzések elvégzésére. Nagy Péter Tibor a tanulmányához szükséges adatfeldolgozásokat a KSH kutatószobájában végezte, ezért tapasztalatai mintegy követhető mintaként is szolgálnak.

A rendezvényen lehetőséget biztosítunk a szabad vitára, amelyre a „hivatalos” program befejezése után is lesz lehetőség, egy külön kisteremben.

Időpont: 2018. szeptember 18. 13.40 és 15.10 óra között

Helyszín: a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), C 105-ös terme

Vitavezető: Nagy Beáta (BCE)

Napirend

1.     Iskolázottsági egyenlőtlenségek alakulása 2011-2016 között

Vitaindító: Nagy Péter Tibor (ELTE TÁTK OITK – WJLF)

             Opponensek:  - Lannert Judit (T-Tudok Zrt.)

                                      - Harcsa István (FETE)

 

2.     Beszélgetés a népszámlálási adatállományok kutatási célú hasznosíthatóságáról: Nagy Péter Tibor, Harcsa István

A vitára minden érdeklődőt várunk.

 

 

MEGHÍVÓ

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya tudományos könyvvitanapot rendez.

Helyszín: WJLF, VIII Dankó u 11. Kline terem

 

Ideiglenes program 

Október 2. kedd

 

13.00 Megnyitó

13.10

A közoktatás indikátorrendszere, 2017 (szerk. Varga Júlia)

http://www.mtakti.hu/publikacio/publikacio-kategoria/indikator/

Opponens: Radó Péter

14.20

Endrődy-Nagy Orsolya: A reneszánsz gyermekképe: a gyermekkép reneszánsza 1455-1517 között Európában

opponens: Forrai Judit

15.30 szünet

15.40

Sasfi-Ugrai (szerk.): Iskola, művelődés, társadalom: az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei

Opponens: Keller Márkus

16.50

Takács Tamara: Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben

Opponens: Brezsnyánszky László

 

 

Október 3. szerda

8.30.

Vekerdy Tamás: Kisgyerekek, óvodások ...

Opponens: Lányi Marietta

09.40.

Donáth Péter : Kisemberek helytállása: tanítóképzés Baján a szerb megszállás alatt és nyomán, 1918-1923 /

http://mek.oszk.hu/18400/18401/

opponens Baska Gabriella

10.50 Támba Renátó: Gyermekkor a vásznakon: a dualizmus kori gyermekszemlélet az alföldi iskola festészetében /  

https://books.google.hu/books?id=oH8tDwAAQBAJ&pg=PT526&lpg=PT526&dq=gyermekkor+a+v%C3%A1sznakon&source=bl&ots=gDlYZas-ai&sig=mdV5yaF8Bz_S-cr5A6nhR6AKsKw&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwjK_PjXyOXcAhVHyaYKHU0oDAYQ6AEwCXoECAIQAQ#v=onepage&q=gyermekkor%20a%20v%C3%A1sznakon&f=false

Opponens : Géczi János

 

12.00 ebédszünet

 

12.40.

Endrődy-Nagy Orsolya – Fehérvári Anikó (szerk) Hera évkönyv

http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2014/02/HERA_Evkonyvek_V.pdf

Opponens:

Hrubos Ildikó

13.50 T. Kiss Tamás: Álmok-állomások. Vasutas Központi Képzőművészeti Szabadiskola.

http://fuga.org.hu/almok-allomasok-vasutas-kozponti-kepzomuveszeti-szabadiskola-t-kiss-tamas/

Opponens: Biró Zsuzsanna Hanna

15.00 Az állampolgár (dokumentumfilm) -  MSZT Faluszociológia-Vidékszociológia Szakosztály programja)

 

 

MEGHÍVÓ

 

Oktatásszociológiai könyvvitanap

 

Október 4. csütörtök 13.00

Nagy Ádám (szerk): Margón kívül. Magyar ifjúságkutatás 2016

Opponens: Lukács Péter

14.10

 Langerné Buchwald Judit : Ingázó diákok avagy Tanulási célú ingázás az osztrák-magyar határ mentén

Opponens: Kozma Tamás

15.20

Polónyi István Emberi erőforrásaink 21. százada

http://www.gondolatkiado.hu/emberi-er-forrasaink-21-szazada

Opponens:   Cserti Csapó Tibor

 

16.30 szünet

16.40

Buda András IKT és oktatás : együtt vagy egymás mellett? /

Opponens: Kozma Tamás

17.50

Polónyi István: Oktatási mozaik a 2010-es évekről 

http://www.gondolatkiado.hu/oktatasi-mozaik-a-2010-es-evekr-l

Opponens: Györgyi Zoltán

19.00 zárszó

 

MEGHÍVÓ

 

Téma- és paradigmaválasztási dilemmák a 21. századi filozófiában

 

Helyszín és időpont:

2018. október 16-18.

WJLF, Budapest

 

A konferencia programja az alábbi linken elérhető:

http://oktatas.uni.hu/20181016.pdf

 

 

MEGHÍVÓ

 

Oktatásszociológiai Szakosztályülés az MSZT-n

Helyszín és időpont: Szeged, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2018. október 18-20.

 

A konferencia részletes programja elérhető az alábbi linken:

http://www.szociologia.hu/dynamic/mszt_vandorgyules2018_programterv_reszletes1017_1.pdf

 

 

MEGHÍVÓ

 

„Bizalom” - műhelykonferencia a BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, az Educatio ® című folyóirat és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztályának rendezésében 

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Központi Könyvtár akvárium terme

Időpont: 2018. október 25. (csütörtök), 10.00-16.30 

Társrendező: Educatio (R) folyóirat és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya

 

A konferencia apropója

Másfél évtizedes szokásunk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály (http://oktatas.uni.hu) évi 6-7 konferenciájából négyet egy-egy Educatio® szám köré rendezünk. Több ízben működött ebben együtt a BCE NFKK és az MSZT OSZ.

Most "Bizalom" címmel tartunk konferenciát, amelynek előadóit a számot tematikusan kézben tartó Kováts Gergely és Fehérvári Anikó főszerkesztő már korábban tanulmány-szerzőnek kért fel. Az elhangzó előadás lehet

A konferencia témája

A bizalom központi szerepet tölt be a társadalmi cselekvők együttműködésében vagy annak hiányában. Az egyes társadalmakban vagy szervezetekben uralkodó bizalom szintjének különbözősége magyarázatul szolgálhat arra, hogy egy-egy policy-gyakorlat vagy menedzsment eszköz miért bizonyul működőképesnek egyes közegekben és miért eredményez kudarcot máshol. 

A bizalom azonban nem csak feltétele az együttműködésnek, hanem eredménye is. A bizalom így önmaga újratermelődésének lehet segítője. Ám míg a bizalom bizalmat szül, addig a bizalmatlanság bizalmatlanságot. Megtörhető-e a bizalmatlanság ördögi köre? A bizalom kérdése különösen fontos a posztszocialista régióban, amelyet nagyfokú bizalmatlanság jellemez. 

Vajon milyen hatással van a bizalom szintje az oktatáspolitika alakulására és az oktatási intézmények működésére? Az oktatáspolitikának van-e hatása és felelőssége a társadalmi bizalom alakulásában? Építhető-e bizalom társadalmi, ágazati és szervezeti szinten?

Felkért előadók és előadások

Az előadások 20 percesek, amelyeket 20 perc vita követ.

Felhívás

Emlékkonferencia a Kristályéjszaka 80. évfordulója alkalmával

1938. november 9-éről 10-ére virradó éjszaka Németországban és a náci állam által okkupált területeken brutális, minden korábbinál borzalmasabb zsidóellenes atrocitások, pogromok tomboltak. Zsidók százait gyilkolták meg vagy kergették az önkéntes halálba; ezer számra rongálták meg, gyújtották fel zsinagógáikat, imaházaikat; meggyalázták temetőiket, feldúlták otthonaikat, szétzúzták és kirabolták üzleteiket, és mintegy harmincezerre tehető azok száma, akiket koncentrációs táborokba hurcoltak.

A két nappal korábbi, Herschel Grynszpan által elkövetett párizsi merényletre hivatkozással céltudatosan kirobbantott, és az állampolitikai rangra emelt totális zsidóüldözés hangulati közegében tömegméretűvé eszkalálódó erőszakhullám (ún. „spontán kitörő népharag”) egyszersmind új fejezetet is nyitott a náci zsidóellenesség történetében: feltárultak a "végső megoldás"-hoz és a gázkamrákhoz vezető út iszonyú perspektívái.

A birodalom relatíve legépebb intézményhálózatával rendelkező keresztény egyházak hallgattak. Tagjaik és vezetőik többsége még csak nem is kifogásolta, sőt, jelentős részük kifejezetten helyeselte a történteket. Protestáns lelkészek a 455 évvel korábbi november 10-én született "német próféta", Martin Luther zsidóellenes szavainak igazságáról beszéltek; egyházvezetői nyilatkozatok dicsérték Hitler eme újabb, hazafias föllépését, és éltették a német népet sújtó zsidó gonoszsággal szembeni – jogos önvédelmi reakcióként beállított – állami agressziót.

Csak elvétve akadtak olyanok, akik – mint Julius von Jan vagy Helmut Gollwitzerprédikációikban a nyilvánosság előtt is evangéliumellenes merényletként bélyegezték meg a történeteket, és akik kinyújtották segítő kezeiket Izrael üldözött lányai és fiai felé.

A Kristályéjszaka 80. évfordulója alkalmával a WJLF Soá és Kereszténység Kutatóintézet november 11-én (vasárnap) 13 órai kezdettel emlékkonferenciát tart, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk az eseményhez kötődő tárgykörben előadni óhajtókat.

Köszönettel vesszük meghívásunk továbbadását, a személyes és az erre alkalmas közösségi webes oldalakon való közzétételét.

Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Kline terem (fsz.)

Cím: Budapest, VIII. ker., Dankó u.11. 

Előadói jelentkezés: wjlf1703@gmail.com

Meghívó

Társadalmi nemek és testértudományok

Magyar Tudomány Ünnepe

Időpont 2018.11.16 péntek és 2018.11.17 szombat

A konferencia meghirdetése:

"... konferenciát hirdetünk, melyre szabadon választott – de széles érdeklődésre számottartó – témában szívesen látjuk azokat, akik a “társadalmi nemek” tudományág képviselői és azokat is, akik más tudományágak – köztük az intézményünket jellemző bölcsészettudományok, segítő tudományok, társadalomtudományok, theológiai tudományok – képviselőiként foglalkoznak a nők, a nemi kisebbségek helyzetével.

„Társadalmi nemekről” szóló egyetemi szakok mindenütt a szabad világban vannak. De általában is igaz, hogy semmilyen – tudósközösségben elfogadott – tudományág létezését sem vonhatja kétségbe a kormányzat. De azt is hangsúlyoznunk kell, hogy ha – amiképp a tudományág bírálói állítják – a tudományág létét valamely ideológia indokolná, akkor ez az ideológia az lenne, hogy hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok (nők, LMBTQ csoportok, szegények, hajléktalanok, menekültek, vallási- és etnikai kisebbségek stb.) sorsa: kiemelten fontos, s több tudományág együttes alkalmazásával való tanulmányozásuk: legitim. A “társadalmi nemek” szak megszüntetése ezzel a felfogással helyezkedik szembe.

A WJLF a jövőben kész azon kutatások és tanulmányi irányok befogadására, melyeket hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok ügye iránti elkötelezettségük miatt nem látnak szívesen másutt.

 

Budapest, 2018, szeptember 3.

Iványi Gábor rektor

 

A konferencia ingyenes és regisztrációt nem igényel. A konferencia teremben 110 fő foglalhat helyet, helyfoglalás érkezési sorrendben.

 

Az előadásokról videofelvétel készül, melyek - hacsak az előadó nem emel ez ellen kifogást - az interneten megtekinthetők lesznek.

 

A program az alábbi linken megtekinthető:

 

http://oktatas.uni.hu/keret.cgi?/2018_11_16_17.htm

 

 

Meghívó

Száz éves a köztársaság

 

(WJLF, Budapest, Dankó utca 11., 2018. november 18. 18 óra)    

A Tudomány ünnepe keretében 2018. november 18-án este 18 órakor emlékülést tartunk a száz éve kikiáltott első magyar köztársaság tiszteletére.

Minden emlékezni vágyót szívesen látunk.

Ünnepi beszéd (Hajdu Tibor)

Hozzászólások (Eörsi László, Lendvai Ildikó, Pók Attila, Trencsényi László)

Koszorúzás a kiemelkedő 1918-as személyiség Hock János emléktáblájánál a Wesley udvarán.

 

Meghívó

Tudomány, kultúra és társadalom - Izrael hét évtizede

A WJLF Magyar Tudomány Ünnepi rendezvénye 

Időpont: 2018. november 21. szerda

Helyszín: Budapest, Dankó utca 11. Kline terem

 

Ideiglenes program 

08.00 Megnyitó

08.30 Győri János (egyetemi docens): Izraeli tehetséggondozás Tárgyszavak: Izrael, tehetséggondozás

09.20 Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár): Izraeli személyiségek és a magyar sajtó Tárgyszavak: sajtó, image, Izrael-kép

10.00 Balázs Gábor ( egyetemi docens ): A zsidó és a demokratikus elem ambivalens kapcsolata Izraelben- esettanulmány: A Nemzetállam törvény. Tárgyszavak: Vallás, politika, demokrácia, etnicizmus

10.50 szünet

11.10 Gadó János (szociológus, a Szombat szerkesztője ): Izrael (képének) története Tárgyszavak: Izrael, narratívák, anticionizmus…

12.00 Balogh Péter (egyetemi adjunktus): Konfliktusok hálójában – Sebezhetőség és a reziliencia kultúrája az izraeli társadalomban Tárgyszavak: terrorizmus, társadalmi integráció, reziliencia

12.50 Zsigmond Anna (egyetemi docens): A magyarországi Hasomer Hatzair mozgalom kezdete Tárgyszavak: Cionista mozgalom magyarországi kezdete 1926.  Hasomer Hatzair mozgalom Magyarországon. Zsidó ifjúsági táborok,

13.40 ebédszünet

14.20 Ujvári Hedvig (egyetemi docens): Theodor Herzl és a német kultúra paradigmája Tárgyszavak: asszimiláció, identitás, cionizmus

15.10 Róbert Péter (egyetemi docens): Izraeli magyar sajtó első évei Tárgyszavak: Magyarországi zsidó lapok, izraeli újságok, külföldi zsidó periodikák. 

16.00 Kárpáti Judit (egyetemi docens): A kulturális szinkretizmus megjelenése Ofra Haza művészetében Tárgyszavak: jemeni zsidó zenei tradíció, askenáz dominancia, modern izraeli női szerep

16.50 Koszorúzás a Szenes Hanna emléktáblánál, a WJLF udvarán

Az előadások 25 percesek, amelyeket 25 perc vita követ.

 

 

Meghívó

Wesley Tudomány Körkép

A Wesley Tudományos Tanácsa 2018-ban is megrendezi a Wesley tudományos körképet. A rendezvény célja, hogy együtt látható legyen, hogy mit csinálnak az „érdekkörünkbe tartozó” tudós emberek. Nemcsak azok, akik a WJLF alkalmazottai, hanem mindazok, akik oktatnak, kutatnak, tanulnak a Wesley-n – vagy akik a közelmúltban tették ezt, s kölcsönösen jó viszonyt ápolnak az intézménnyel. Mindig célunk, hogy a tudományterületek képviselői minél inkább keveredjenek egymással.

Helyszín: WJLF, Kline terem, VIII. Dankó u 11.

Időpont: 2018. november 18. és 29. (tehát nem két egymást követő nap!)

 

2018. november 18. vasárnap

10.30.  Megnyitó                                                                    

10.35.  Bakos Bettina (PhD hallgató):          Állatkertbiológiai kutatások jelentősége napjainkban            Tárgyszavak:   Állatkertbiológia; viselkedéskutatás; biodiverzitás védelme

11.15.  Baráth-Németh Krisztina       (hallgató):      Érdekességek a mikrobiológia világából       Tárgyszavak:            LEEUWENHOEK (bestiái), FLEMING (peniciline), WINOGRADSKY (oszlopa)

11.55.  Boreczky Katalin        (PhD absz):     Földanyánk? -Az Anyaföld-képzet és a nők helyzetének kapcsolatai a Kr.e. V.-IV századi görög irodalomban          Tárgyszavak:   földből születés, sárkányfog-vetemény, Théba, Athén

12.35.  ebédszünet                                                                  

13.20.  Kamarás István            (DSc): Katolikus egyházközségek a plébániai honlapok tükrében  Tárgyszavak:            egyházszociológia, egyházközség, vallási közösség

14.00.  Pétervári Kinga          (PhD):            Mikor lehet jó, ha nem tartjuk be a szerződéseket?  Tárgyszavak:            szerződés mint lehetőség, csőd, reorganizáció, hatékony vállalati tőke allokáció, vezető tisztségviselők felelőssége, hitelezők

14.40.  Nagy Péter Tibor        (DSc): A kritikai társadalomtudománytörténet kihívása      Tárgyszavak:            tudományszociológia, tudománytörténet, tudományelmélet

15.20.  szünet                                                              

15.40.  Zima István    (MSc):            Élménypedagógia a gyakorlatban      Tárgyszavak:   élménypedagógia, harcművészeti edzésen való alkalmazás, integrációs gyerektáborban való alkalmazás

16.20.  Majsai Tamás  (CSc): Az 1941-es deportálás históriai qualitása és a történelemrevizionista irányzat "újabb" dokumentumai          Tárgyszavak:   Soáh, historiográfia, emlékezetpolitika

17.00.  Papp Antal      (Phd):  IRIS /Industrial Safety and Life Cycle Engineering/-Európai Uniós kutatás tanulságai.       Tárgyszavak:   komplex vagy "Natech" katasztrófák,  GIS/GeoinformationSystem, modellezés mint a gyakorlati kutatás alapja

17.40. Szünet                                                              

                                                                         

***                                                                  

18.00. A magyar köztársaság 100 évfordulójának ünnepe

Hajdu Tibor előadása

Hozzászólások (Eörsi László, Lendvai Ildikó, Pók Attila, Trencsényi László, )

A kiemelkedő 1918-as személyiség Hock János emléktáblájának megkoszorúzása a WJLF udvarán  

***

2018. november 29. csütörtök

08.20 Verebics Petra  (PhD):            A szöveg kettős beágyazottsága -- Kultúratudományos szempontok a Zsolt 18//2Sám 22 értelmezéséhez     Tárgyszavak: variabilitás, katasztrófaelmélet, reprezentáció

09.00 Bárdos Féltoronyi Miklós        (dr oec)           Filoamerikanizmus és russzofobia Nyugat- és Köztes-Európában      Tárgyszavak : filoamerikanizmus, russzofobia, hozzáállások

09.40 Fekete Szabolcs            (PhD): A pécsi bölcsészhallgatók rekrutációs jellemzői a két világháború között            prozopográfia, egyetem, regionalitás

10.20   szünet

10.30. Bánlaky Pál     (CSc): És mit kezdjünk a cigányokkal?” (25 évvel ezelőtti konferencia címe; és vajon időszerű-e még a kérdés?)      Tárgyszavak:   cigányság, életviszonyok, kisebbségi politika

11.10. Kun István       (PhD):            A statisztika rejtett csodái      Tárgyszavak:   kevéssé ismert módszerek, paradoxonok, szemléleti problémák

11.50. Biró Zsuzsanna Hanna            (PhD):            Domináns szerzői csoportok a magyar neveléstudományi folyóiratokban a 20. század elején, közepén és végén          Tárgyszavak:   tudománytörténet, folyóiratelemzés, tudományos kommunikáció

12.30. ebédszünet                                                                   

13.10. Géczi Róbert   (PhD):            Az agrárkörnyezeti monitoring-rendszer kialakításának környezeti szempontjai     Tárgyszavak:   agrárkörnyezet, táj, környezetbiztonság

13.50. Gedő Éva         (PhD):            Mi a populizmus?       Tárgyszavak:   populizmus, politikai filozófia, diktatura

14.30. Szűcs László Gergely  (PhD):            Habermas populizmus-fogalma         Tárgyszavak:   populizmus, demokrácia, Habermas, kordiagnózis

 

15.10. szünet                                                              

15.20. Rezsabek Nándor        (hallgató):      A Meteoritkráter Expedíció környezettanos kutatásai a lengyelországi Morasko-krátermezőn            Tárgyszavak:   meteorit, meteoritkráter, környezetbiztonság

16.00. Thun Éva         (PhD):            A mai pedagóguskép megjelenítése az oktatás-szakmapolitika és a tanárképzés szakirodalmában Tárgyszavak:   ideáltipikus pedagóguskép, oktatáspolitika, pedagóguskutatás

16.40. Wildmann János          (Dr hab):        Kereszténység és illiberális demokrácia        Tárgyszavak:            egyházak, illiberális, demokrácia

17.20. szünet                                                              

17.30. Urbán Beatrice (hallgató):      Miért a keresztény kultúra kétezer éves szitokszava: a zsidó?            Tárgyszavak:   gyökereknél kettészakadt Jézus-követés, keresztény diktatúra, eretnekség, kultúrába épült antiszemitizmus

18.10. Hubai Péter      (CSc):  Keresztény MÁGIA (Fából vaskarika, avagy mégsem?)     Tárgyszavak:   vallás, mágia, varázsigék, techné

 

 

 

MEGHÍVÓ

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején:

Tamás Gáspár Miklós 70 éves

2018. december 1. 17 óra

WJLF, VIII Dankó 11. Kline terem 

A beszélgetéssorozat, videofelvétel sorozat illeszkedik egy európai tudománytörténeti kutatásba:

https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary

Korábbi beszélgetőpartnerek:

Ágh Attila, Csákó Mihály, Frank Tibor, Hajdu Tibor, Harmathy Attila, Hrubos Ildikó, Hunyady György, Kende Péter, Kovács András, Krausz Tamás, Losonczi Ágnes, Somlai Péter, Standeisky Éva, Szalai Erzsébet, Szelényi Iván, Trencsényi László

Következő rész:

Sík Endre

Meghívó

Egyház- és valláskutatási könyvvitanap  

2018. december 13-14, Budapest, WJLF, VIII. kerület, Dankó u 11. 

Az egyház- és valláskutatási könyvvitanapot azért kezdeményezte a WJLF alapítás alatt álló doktori iskolája, hogy

-        fórumot teremtsen, ahol az egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos tudományos kutatások legfontosabb eredményeit intézményi keretektől, világnézeti elkötelezettségtől és tudományági beágyazottságtól függetlenül vitathatják meg az érdeklődők

-        információáramlást teremtsen, amennyiben a résztvevőknél sokkal szélesebb kör (több ezer társadalomtudományok iránt érdeklődő  körlevél-címzett) értesül az egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos könyvek megjelenéséről

-        hangsúlyadási lehetőséget teremtsen (tekintettel arra, hogy a folyóiratokban történő megjelenés „súlyozza” az elkészülő rövidebb tudományos szövegeket, de a könyvnyi hosszúságuak relevanciájának megítélésére e pillanatban nincsen általánosan elfogadott módszer)

-        dokumentálja a diskurzusokat, tekintettel arra, hogy írásos tudományos vita Magyarországon e kutatási területen (sem) gyakorlat, viszont a videofelvétel, s annak internetes videobookban publikált formája a jövő számára is dokumentálja azt a szellemi erőteret amiben a könyvek megjelennek

Terveink szerint évente legfeljebb négy alkalommal minden alkalommal több könyv bevonásával szervezünk programot.

Program:

2018. 12. 13. 13 óra

Balogh Margit: Mindszenty József I (Kutatási kérdések az 1945 előtti pályával kapcsolatban) – felkért bíráló: Paksy Zoltán

Balogh Margit: Mindszenty József II (Kutatási kérdések az 1945 utáni pályával kapcsolatban) – felkért bíráló: Szabó Csaba

2018. 12. 14.13 óra

 

Szilvási József : Együttműködés, koordináció, konszenzuskeresés : ki kormányozza az egyházat? – felkért bíráló Szigeti Jenő

Ábrahám Vera: Szeged zsidó temetői – felkért bíráló: Bányai Viktória

A könyvvitanap során a szerzők 20 percet kapnak. Ez az előadás - az előadó szabad választása szerint - szólhat  a könyv legfontosabb téziseiről, szólhat arról, hogy a konkrét tudományos téma korábbi eredményeihez képest mi a könyv legfontosabb újdonsága, szólhat arról, hogy az előadó mely állítások vitáját tartaná a legfontosabbnak Ezt követően a felkért opponenseknek 20 perc áll rendelkezésükre bírálatuk elmondására, majd a közönség részvételével 40 perces eszmecserére kerül sor.

 

A következő Egyház- és valláskutatási könyvvitanapok – 2019. januárjában és júniusában – tervezett programja:

Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban: Bevezetés a muszlim-keresztény párbeszédbe

Bánkuti Gábor: A romániai jezsuiták a 20. században

Száraz Miklós György: Írd fel házad kapujára: a zsidó történelemről és hagyományról

Balogh Gábor: A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták Magyarországon

Kamarás István: Ferencpápista egyházreform Csereháton

Gianone András: Katolikus nagygyűlések Magyarországon