2019-as rendezvények

 

 

Gyászhír

Csákó Mihály
(1941-2019)

Hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Csákó Mihály.

Csákó Mihály a magyar szociológia kiemelkedő személyisége volt, az ELTE Szociológiai Intézet (a későbbi Társadalomtudományi Kar) igazgatójaként, a Magyar Szociológiai Társaság elnökeként is működött. A magyar oktatáskutatás meghatározó személyisége volt: alapította és hosszú éveken át vezette az ELTE TÁTK oktatásszociológiai szakirányt, az ELTE TÁTK Oktatás és Ifjuságszociológiai és Továbbképző Központot. Alapította és haláláig vezette az MTA oktatásszociológiai albizottságát, az Educatio® folyóirat szerkesztő bizottságának elnöke volt. Tudományos dolgozók szakszervezeti mozgalmának szervezőjeként az 1989/90-es rendszerváltás idején széles körben ismertté vált. Nemcsak kutatója volt a politikai szocializációnak, hanem a 2010 utáni autokratikus törekvésekkel szembeszálló független diákmozgalom kiemelkedő támogatója is volt. A rendszerváltás előtt a Bölcsészkaron, a Társadalomtudományi Intézetben,  KSH-ban dolgozott. Az 1990 utáni pályát meghatározó ELTE Társadalomtudományi Karáról nyugdíjba vonulva, élete utolsó évtizedét a WJLF pedagógiai tanszékének egyetemi docenseként töltötte.

Pályaképét lásd:

https://wesley.hu/szervezeti-egysegek/intezetek/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatointezet/csako-mihaly-egyetemi-docens/https://sites.google.com/site/mcsako/home http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/article_attachments/interju_08_04.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Felhívás

 

Téma- és elméletválasztási dilemmák századunk szociológiájában

 

2019. május 12-13-14.

Rendezők: MSZT, WJLF

Helyszín WJLF, VIII. Dankó út 11.

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Az elmúlt években egy európai kutatási program részeként Nagy Péter Tibor egyetemi tanár koordinálásával konferenciasorozat zajlott a bölcsész- és társadalomtudományok 1945 utáni történetéről, a tudományos élet legaktívabb formálóinak részvételével. (Ezeket, köztük a szociológiáról szóló, a szociológia idősebb és középnemzedékét meghívó konferenciák programját és videofelvételeit lásd itt: https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary ) A 2018/19-es akadémiai évben a sorozat az érintett tudományágak kortárs helyzetével foglalkozik. A konferencia-sorozat következő alkalmára kifejezetten a hazai szociológia fiatalabb generációjának aktív képviselőit várjuk előadóként: azokat, akik a 21. században szerezték tudományos fokozatukat. Leginkább ők azok, akik az elmúlt két évtizedben kezdték szociológusi pályafutásukat, akik választott témájukkal a 21. században jelentek meg a tudományos mezőben. (2019. őszén kerül majd sor egy immár valamennyi generációt előadóként szívesen látó, a szociológia helyzetét minden tekintetben áttekintő konferenciára.)

 

A mostani konferencia előadásai döntően három témakört érinthetnek:

1.              Szakszociológiai szempontból: milyen kihívások/nehézségek előtt áll az az elméleti megközelítés/kutatási téma, amellyel a kutató foglalkozik? Milyen szakmai dilemmákkal találkozik az adott elmélet ill. téma mellett elkötelezett kutató?

 

2.              Tudományszociológiai szempontból: mi jellemzi e szociológus-generáció helyzetét más generációkkal és más tudományágak képviselőivel szemben?

 

3. „Résztvevő-megfigyelői” reflexiók a 21. századi szociológiai műhelyek, intézetek, egyetemek, doktori iskolák helyzetéről. Az utóbbi témakörben teret engedünk olyan szubjektív élménybeszámolóknak is, amelyek jól érzékeltetik egy-egy intézmény vagy kutatóműhely helyzetét.

 

Nagy Péter Tibor, WJLF tudományos tanács elnöke

Wessely Anna, MSZT elnöke

 

A konferenciára jelentkezni 2018. november 1-ig a következő levél nagypetertibor@gmail.com címre küldésével lehet:

KÉREM A LEVÉL TÁRGYA AZ LEGYEN, HOGY

„jelentkezés a 2019 májusi konferenciára”

KÉREM A LEVÉLBEN NE MELLÉKLET LEGYEN, HANEM AZ ALÁBBI SOROK MAGÁBA A LEVÉLBE BEMÁSOLVA, KITÖLTVE:

 

Jelentkezés a májusi konferenciára.

Előadóként részt kívánok venni a „Téma- és elméletválasztási dilemmák a 21. századi szociológiában” című konferencián, mely 2019. május 12-13-14-én lesz Budapesten, a WJLF-en.

A konferencián 20 perces előadással kívánok részt venni, s tudomásul veszem, hogy ehhez 20 perces vitaidő tartozik.

A konferencia ingyenes, regisztrációt nem igényel, honoráriumot nem fizet.

1.      Név:       .....

2.      Ha van társelőadóm, akkor az ő neve (a társelőadónak is ki kell töltenie, el kell küldenie egy ilyen lapot, csak a félreértés elkerülése végett kérjük ide nevét!):       .....

3.      Tudományos fokozat: (Phd, CSc, Doctor Hab, DSc) :            .....

4.      Első tudományos fokozat megszerzésének éve:          .....

5.      Jelenlegi munkahely (nem kötelező megadni, viszont aki megadja csak betüszót adjon. Maximum két intézményt nevezzen meg):  .....

6.      Az előadás címe magyarul: (Névelőket nem számítva a cím 6 szónál hosszabb ne legyen):  .....

7.      Az előadás címe angolul:         .....

8.      Három tárgyszó  (absztraktot nem kérünk, három olyan tárgyszót viszont igen, ami azután a programban is megjelenhet):

8.1. tárgyszó   .....

8.2. tárgyszó   .....

8.3. tárgyszó   .....

9.      A három tárgyszó angolul:

9.1. tárgyszó   .....

9.2. tárgyszó   .....

9.3. tárgyszó   .....

10.   Ha lesz elég jelentkező rá, lesz angol nyelvű szekció is. Ha választania kell, milyen nyelven tartaná inkább az előadást: magyarul vagy angolul? .....

11.   Ha mindkét nyelven módja lenne megtartani az előadást, (ugyanezen konferencia két különböző szekciójában) kívánná-e megtenni?       .....

12.   Az előadásokból internetes videobook készül, hozzájárul-e, hogy előadása ott megjelenjen?     .....

13…E-mail címe:

14.   Kérem jelölje meg az „előadás”szó mellé tett csillaggal (*) azon időpontokat, amelyek SEMMIKÉPPEN NEM jók Önnek!

 

1. nap.

2019/05/12. szombat 08.10. előadás .....

2019/05/12. szombat 08.50. előadás .....

2019/05/12. szombat 09.30. előadás .....

2019/05/12. szombat 10.10. szünet

2019/05/12. szombat 10.20. előadás .....

2019/05/12. szombat 11.00. előadás .....

2019/05/12. szombat 11.40. előadás .....

2019/05/12. szombat 12.20. ebédszünet

2019/05/12. szombat 13.00. előadás .....

2019/05/12. szombat 13.40. előadás .....

2019/05/12. szombat 14.20. előadás .....

2019/05/12. szombat 15.00. szünet

2019/05/12. szombat 15.10. előadás .....

2019/05/12. szombat 15.50. előadás .....

2019/05/12. szombat 16.30. előadás .....

2019/05/12. szombat 17.10. szünet

2019/05/12. szombat 17.20. előadás .....

2019/05/12. szombat 18.00. előadás .....

2019/05/12. szombat 18.40. előadás .....

 

2. nap.

2019/05/13. vasárnap 08.10. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 08.50. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 09.30. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 10.10. szünet

2019/05/13. vasárnap 10.20. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 11.00. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 11.40. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 12.20. ebédszünet

2019/05/13. vasárnap 13.00. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 13.40. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 14.20. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 15.00. szünet

2019/05/13. vasárnap 15.10. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 15.50. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 16.30. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 17.10. szünet

2019/05/13. vasárnap 17.20. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 18.00. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 18.40. előadás .....

 

3.     nap

2019/05/14. hétfő 08.10. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 08.50. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 09.30. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 10.10. szünet

2019/05/14. hétfő 10.20. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 11.00. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 11.40. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 12.20. ebédszünet

2019/05/14. hétfő 13.00. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 13.40. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 14.20. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 15.00. szünet

2019/05/14. hétfő 15.10. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 15.50. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 16.30. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 17.10. szünet

2019/05/14. hétfő 17.20. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 18.00. előadás      .....

2019/05/14. hétfő 18.40. előadás      .....

 

14.   Előfordulhat, hogy olyan sok jelentkező van, hogy nem férünk bele három napba. Ebben, de csak ebben az esetben május 15-n is tart a konferenciánk. Kérjük tehát nyilatkozzon az „előadás”szó mellé tett csillaggal (*) jelölve, hogy az alábbiak közül SEMMIKÉPPEN NEM jó az időpont Önnek!

2019/05/15. kedd 08.10. előadás       .....

2019/05/15. kedd 08.50. előadás       .....

2019/05/15. kedd 09.30. előadás       .....

2019/05/15. kedd 10.10.  szünet

2019/05/15. kedd 10.20. előadás       .....

2019/05/15. kedd 11.00. előadás       .....

2019/05/15. kedd 11.40. előadás       .....

2019/05/15. kedd 12.20. ebédszünet

2019/05/15. kedd 13.00. előadás       .....

2019/05/15. kedd 13.40. előadás       .....

2019/05/15. kedd 14.20. előadás       .....

2019/05/15. kedd 15.00.  szünet

2019/05/15. kedd 15.10. előadás       .....

2019/05/15. kedd 15.50. előadás       .....

2019/05/15. kedd 16.30. előadás       .....

2019/05/15. kedd 17.10. szünet

2019/05/15. kedd 17.20. előadás       .....

2019/05/15. kedd 18.00. előadás       .....

2019/05/15. kedd 18.40. előadás       .....

 

15…Ha kíván, javasoljon három olyan (2000 után PhD-zott) kollégát, akit szívesen hallgatna a konferencián.

15.1 a. Az 1. ajánlott kolléga neve:

15.1 b. Az 1. ajánlott kolléga e-mail címe:

15.2 a. A 2. ajánlott kolléga neve:

15.2 b. A 2. ajánlott kolléga e-mail címe:

15.3 a. A 3. ajánlott kolléga neve:

15.3 b. A 3. ajánlott kolléga e-mail címe:

 

16. Bármi egyéb közlendő a konferencia szervezőjével:

 

 

 

Meghívó

Braham emlékülés

Időpont és helyszín: 2019. 01. 13., vasárnap, 14.00 
WJLF, Kline terem, Budapest, VIII. Dankó u 11.


A R. Brahamre emlékezni kívánók számára az esemény regisztrációt nem igényel. A Braham professzor tiszteletére 20 perces előadással felszólalni kívánók 2019 01.10-ig jelezzék ezt a nagypetertibor@gmail.com e-mail címen.

Szólók

Hernádi Ambrus

Iványi Gábor

Karsai László

Majsai Tamás

Molnár Judit

Nagy Péter Tibor

Tibori Szabó Zoltán

Stark Tamás

Végső István

(A szólók listája 01.10-ig bővül)


GYÁSZ: ELHUNYT RANDOLPH L. BRAHAM

„Az igaznak emlékezete áldott.”

(Példabeszédek 10:3.)

Megrendüléssel vettük a tegnapi hírt, hogy gazdag életének kilencvenhatodik évében elhunyt Randolph L. Braham professzor úr, a Soá nemzetközi rangú tudósa, a Soá magyarországi történetének meghatározó jelentőségű kutatója.

Élete főműve, a kétkötetes The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary című monográfia (New York,1981) magyarországi megjelenése mérföldkövet jelentett a hazai Soá-kutatásban, és annak mindmáig megkerülhetetlen, enciklopedikus forrását jelenti.

A magyar fordítás először 1988-ban jelent meg A magyar Holocaust címen, bővített, átdolgozott változatban pedig A népirtás politikája: A holocaust Magyarországon címmel 1997-ben.

Rendkívül széles körű tudományos, tudománynépszerűsítő és tudományszervező munkássága mellett Braham professzor egészen a legutolsó napokig fáradhatatlan harcosa és szellemi inspirálója volt „a holokauszt történelmi integritásának védelme és a mártír áldozatok emlékének megőrzése érdekében” folytatott küzdelmeknek.

A leghatározottabban emelt szót a 2010-es évekbeli magyarországi kormányzati emlékezetpolitika Soá-relativizáló és történelemrevizionista akcióival szemben is. Tiltakozott többek között a Szabadság téri német megszállási emlékmű ellen (korábbi magas állami kitüntetését is visszaadva emiatt), és szót emelt „az úgynevezett Sorsok Háza megnyitása ügyében”.

A Professzor úr barátságával tisztelte meg a WJLF-t is. Elkötelezett támogatója volt a Kőrösmező–Kamenyec-Podolszkij-i deportálás megkülönböztetett történelmi jelentőségét hangsúlyozó emlékezésdiakóniai szolgálatunknak (először ő értékelte úgy, még évtizedekkel ezelőtt, az 1941-es tragédiát, mint a Soá magyarországi prelúdiuma), és megnyitó előadója volt a deportálás hetvenedik évfordulója alkalmával rendezett konferenciánknak. Engedélyezte emellett, hogy legfontosabb műveit WJLF-es projektek keretében tegyük digitálisan hozzáférhetővé:

A népirtás politikája: A holocaust Magyarországon:

http://mek.oszk.hu/11500/11506/html/index.html

http://mek.oszk.hu/11800/11857/11857.htm

A magyarországi holokauszt bibliográfiája I-II.:

http://mek.oszk.hu/16100/16180/16180.pdfÉletútjához és életművéhez lásd pl.:

Randolph L. Braham rövid életrajza:

https://bhiweb.wordpress.com/2011/11/06/braham/

Karsai László: Életinterjú levélben a 80 éves Randolph L. Braham professzorral:

http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/560/

WJLF: Randolph L. Braham 90 éves

http://wesley.hu/archive/cikk/randolph-l-braham-90-eves

„De ne maradjon kimondatlan”: Randolph L. Braham emlékére:

http://www.mazsihisz.hu/2018/11/25/-de-ne-maradjon-kimondatlan---randolph-l.-braham-emlekere-12268.html

Elhunyt Randolph L. Braham, a magyar holokauszt legismertebb kutatója:

http://www.szombat.org/politika/elhunyt-randolph-l-braham-a-magyar-holokauszt-legismertebb-kutatoja

Randolph L. Braham (Wikipédia-szócikk):

https://hu.wikipedia.org/wiki/Randolph_L._Braham

Heller Ágnes: A Holocaust Tinódija. Randolph L. Braham: A népirtás politikája:

http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/887/


Legyen lelke bekötve az Élők kötelékébe!


A WJLF Theológus és Lelkész Szak nevében:

Iványi Gábor
Majsai Tamás

Nagy Péter Tibor

 

 

Meghívó

Beszélgetés Sík Endre szociológussal

2019. január 16., szerda 17 óra, WJLF. Dankó u 11., Kline terem

A nemzetközi társadalomtudománytörténeti kutatás (https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary ) nemcsak publikációkból és sokelőadós konferenciákból áll, hanem egy "Társadalomtudósok három rendszerváltás idején" című beszélgetéssorozatból is.

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló társadalomtudósokkal beszélgetünk  - a Dankó utcában, a WJLF Kline termében - akik nemcsak elemzői, hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállam belső átalakulásához vezetőnek, a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek. A beszélgetések egyik súlypontja a társadalomkutató értelmiségiek társadalmi szerepe történetének, másik súlypontja a megkérdezett tudós tudományterületéhez legközelebb álló társadalomtudomány történetének e három szakaszhoz kötődő elemzése.

A beszélgetés Sík Endre hetvenedik születésnapjához is kapcsolódik.

Sík Endre beszélgetőtársa Nagy Péter Tibor és Simonovits Borbála lesz.

 

Meghívó

 

Konferencia, ELTE PPK, Budapest Kazinczy u

2019.01.31 csütörtök

 

Másfél évtizedes szokásunk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály (http://oktatas.uni.hu) évi 6-7 konferenciájából négyet egy-egy Educatio (R) szám köré rendezünk. Ide hívtunk néhány társadalomtudóst - akiket a számot tematikusan kézben tartó Polónyi István és Fehérvári Anikó főszerkesztő már korábban tanulmány-szerzőnek kért fel - előadónak.

 

Az előadás lehet

a. az Educatio(R)-ba írt tanulmány összefoglalója vagy

b. az Educatio(R)-ba írt tanulmány valamely izgalmas részletének kifejtése vagy 

c. az Educatio(R)-ba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat megvilágító, olyan vitaindító, amely (mármint a vita) a végső szöveg elkészítésében is segíti a szerzőt (szerencsés esetben konferenciáink a lapzárta előtti hetek valamelyikére esnek, ha nem, akkor ez csak úgy értendő, hogy a korrektúra fázisban szokásos változtatásokhoz kap tanácsot a szerző, tehát ez az opció NEM módosítja a felkérőben kapott határidőt) vagy 

d. az Educatio(R)-ba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végülis kimaradt/kimaradó elem

  

A konferenciák azon az elven működnek, hogy a (tanulmányonként) 20 perces előadásokhoz 20 perces vitaidő tartozik. 

 

A konferencia tehát a szám megalkotását célzó műhelykonferencia ahova minden érdeklődőt szívesen látunk.

 

A konferenciákról - az előadásokról és a vitákról -videobook készül, mely interneten publikálódik. (Pl: https://archive.org/details/jovonkhttps://archive.org/details/tanulo_varosok_tanulo_kozossegekhttps://archive.org/details/adatrobbanas ) 

 

Felkért előadók:

 

Csepeli György

Cserti Csapó Tibor

Györgyi Zoltán

Hárs Ágnes

Horváth Zsuzsanna

Hrubos Ildikó

Lannert Judit

Losoncz Miklós

Polónyi István

Závecz Tibor

 

A végleges program január közepén lesz elérhető.

 

 

Meghívó

 

Beszélgetéssorozat a WJLF-en

Helyszín: Budapest, VIII. kerület, Dankó utca 11.

http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Február 9.       08.00-09.30 Nagy Péter Tibor a vallásváltoztatásról

Február 16.     14.30-16.00  Ugrai János a lelkészprozopográfiáról

Március 9.       12.45-14.15 Barna Ildikó a mai magyar zsidókról

Április 6.         12.45-14.15 Rosta Gergely az európai katolikusokról

Április 13.       16.45-18.15 Bárdos Féltoronyi Miklós A köztes európai egyházak “hideg háborújáról”

Május 11.        14.30-16.00 Sükösd Miklós a Buddhizmus és média kapcsolatáról

A sorozat illeszkedik a frissen beinduló Wesley doktori iskola munkájába.

 

 

Meghívó

Beszélgetés Ferge Zsuzsa szociológussal 

Helyszín és időpont: 2019. február 12. kedd 17 óra, Budapest, WJLF, Dankó ót 11., Egyházi terem

A nemzetközi társadalomtudománytörténeti kutatás ( https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary ) nemcsak publikációkból és sokelőadós konferenciákból áll, hanem egy "Társadalomtudósok három rendszerváltás idején" című beszélgetéssorozatból is.

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló társadalomtudósokkal beszélgetünk  - a Dankó utcában, a WJLF Kline termében - akik nemcsak elemzői, hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállam belső átalakulásához vezetőnek, a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek. A beszélgetések egyik súlypontja a társadalomkutató értelmiségiek társadalmi szerepe történetének, másik súlypontja a megkérdezett tudós tudományterületéhez legközelebb álló társadalomtudomány történetének e három szakaszhoz kötődő elemzése.

Ferge Zsuzsa beszélgetőpartnere B. Kádár Zsuzsanna és Nagy Péter Tibor.

 

Meghívó

Az oktatásszociológia, a politikai szocializáció és a modern magyar szociológiatörténet témájába vágó előadásai közös megnézésével búcsúzunk Csákó Mihálytól (1941-2019) 2019. február 20-án 17 órától, estébe nyúlóan a WJLF Kline termében (VIII. Dankó utca 11.).

Tavasz folyamán az ELTE TÁTK OITK emlékkonferenciát is fog tartani Csákó Mihály tiszteletére. Aki úgy érzi, hogy Misi barátjaként, kollégájaként, tanítványaként ezen szólni kíván, jelezze a nagypetertibor@gmail.com címen.

 

Meghívó

Beszélgetés Hajdu Jánossal

Helyszín és időpont: 2019. február 24., vasárnap 17 óra, Budapest, WJLF, Dankó utca 11. Kline terem

A nemzetközi társadalomtudománytörténeti kutatás ( https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary ) nemcsak publikációkból és sokelőadós konferenciákból áll, hanem egy "Társadalomtudósok három rendszerváltás idején" című beszélgetéssorozatból is. 

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló személyiségekkel beszélgetünk  - a Dankó utcában, a WJLF Kline termében - akik nemcsak elemzői, hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállam belső átalakulásához vezetőnek, a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek. A beszélgetések egyik súlypontja a társadalomkutató értelmiségiek társadalmi szerepe történetének, másik súlypontja a megkérdezett tudós tudományterületéhez legközelebb álló társadalomtudomány történetének e három szakaszhoz kötődő elemzése.

 A külpolitikai újságírás a nemzetközi viszonyokat elemző politikakutatásnak és a modern egyetemes történetírásnak egyik legfontosabb formája volt a huszadik század utolsó harmadában. Ennek külpolitikai újságírásnak kiemelkedő személyisége az 1970-es 1980-as években Hajdu János, aki a Népszabadság tudósítói hálózatának legfontosabb elemző pozícióját a bonnit töltötte be, majd a Nemzetközi Stúdió és a Hét műsorvezetője volt.

 

Meghívó

Egyház- és valláskutatási könyvvitanap

Helyszín és időpont: 2019. február 28. 15 óra, Budapest, WJLF, VIII. Dankó utca 11.

 

Az egyház- és valláskutatási könyvvitanapot azért kezdeményezte a WJLF alapítás alatt álló doktori iskolája, hogy

-        fórumot teremtsen, ahol a egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos tudományos kutatások legfontosabb eredményeit intézményi keretektől, világnézeti elkötelezettségtől és tudományági beágyazottságtól függetlenül vitathatják meg az érdeklődők

-        információáramlást teremtsen, amennyiben a résztvevőknél sokkal szélesebb kör (több ezer társadalomtudományok iránt érdeklődő  körlevél-címzett) értesül az egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos könyvek megjelenéséről

-        hangsúlyadási lehetőséget teremtsen (tekintettel arra, hogy a folyóiratokban történő megjelenés „súlyozza” az elkészülő rövidebb tudományos szövegeket, de a könyvnyi hosszúságúak relevanciájának megítélésére e pillanatban nincsen általánosan elfogadott módszer)

-        dokumentálja a diskurzusokat, tekintettel arra, hogy írásos tudományos vita Magyarországon e kutatási területen (sem) gyakorlat, viszont a videofelvétel, s annak internetes videobookban publikált formája a jövő számára is dokumentálja azt a szellemi erőteret amiben a könyvek megjelennek

Terveink szerint évente legfeljebb négy alkalommal minden alkalommal több könyv bevonásával szervezünk programot.

Program: Gianone András - Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések
Felkért bíráló: Fazekas Csaba

 

A könyvvitanap során a szerzők 20 percet kapnak. Ez az előadás - az előadó szabad választása szerint - szólhat  a könyv legfontosabb téziseiről, szólhat arról, hogy a konkrét tudományos téma korábbi eredményeihez képest mi a könyv legfontosabb újdonsága, szólhat arról, hogy az előadó mely állítások vitáját tartaná a legfontosabbnak Ezt követően a felkért opponeseknek 20 perc áll rendelkezésükre bírálatuk elmondására, majd a közönség részvételével 40 perces eszmecserére kerül sor.

 

Meghívó

Beszélgetés Schlett István politológussal

Helyszín és időpont: 2019. február 12., kedd 17 óra, WJLF, Dankó utca 11., Egyházi terem

A nemzetközi társadalomtudománytörténeti kutatás ( https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary ) nemcsak publikációkból és sokelőadós konferenciákból áll, hanem egy "Társadalomtudósok három rendszerváltás idején" című beszélgetéssorozatból is.

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló társadalomtudósokkal beszélgetünk  - a Dankó utcában, a WJLF Kline termében - akik nemcsak elemzői, hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállam belső átalakulásához vezetőnek, a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek. A beszélgetések egyik súlypontja a társadalomkutató értelmiségiek társadalmi szerepe történetének, másik súlypontja a megkérdezett tudós tudományterületéhez legközelebb álló társadalomtudomány történetének e három szakaszhoz kötődő elemzése.

A beszélgetés nyolcvanadik születésnapján köszönti a tudóst.

 

MEGHÍVÓ

Az iskolai zaklatás – bullying

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, VIII. kerület, Dankó utca 8.

2019. április 1. 17.00-20.00

Az első műhelyünk az iskolai zaklatásról, bántalmazásról, megfélemlítésről, vagyis a bullyingról szól.

A Wesley János Főiskola pedagógia szakos hallgatói és oktatói nyitott szakmai műhelyt hoztak létre PedLabor néven, ami minden hónap első hétfőjén 17 és 20 óra között különböző programokat kínál gyakorló pedagógusok és más pedagógiai szakemberek számára. Célunk az ismeretterjesztés és a tapasztalatcsere olyan témákban, amelyek komoly kihívást jelentenek a közoktatás területén. A rendezvénysorozat látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Az első műhelyünk az iskolai zaklatásról, bántalmazásról, megfélemlítésről, vagyis a bullyingról szól, amire még saját szavunk ugyan nincs, de a jelenség már ismert, az iskoláinkban mind több esetben kell valamilyen formában foglalkoznunk vele.

A téma iránt érdeklődő pedagógusok számára szeretnénk egy szakmai beszélgetésre lehetőséget adni, ahol négy szakértő fog egy kerekasztal mellett a bullyinggal összefüggő kérdéseinkre válaszolni.

Meghívott vendégeink:
Csekeő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője
Dr. Jármi Éva pszichológus, az ELTE PPK oktatója, bullying kutató
Dr. Sáska Géza oktatásszociológus, az iskolai erőszak témájával foglalkozó oktatáskutató
Topa Zoltán rendőrőrnagy, a Megfélemlítés Elleni Program kidolgozója

A kerekasztal beszélgetés előtt pedagógia szakos hallgatóink egy módszertani bemutatót is tartanak: a Fórum Színház technikájának alkalmazását szemléltetik bullying témakörben.

Jelentkezni a pedlabor@gmail.com címen lehet. A regisztrációhoz kérjük, hogy adja meg nevét, emailcímét és az intézmény nevét, amelyben dolgozik.

 

MEGHÍVÓ

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. április 4. 15 óra

 

Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban : bevezetés a  

muszlim-keresztény párbeszédbe

 

Program:

Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban : bevezetés a  

muszlim-keresztény párbeszédbe  

 

Opponens: Varsányi Orsolya  

Bánkuti Gábor: A  romániai jezsuiták a 20. században 

Opponens: Petrás Éva  

 

A könyvvitanap során a szerzők 20 percet kapnak. Ez az előadás - az előadó szabad választása szerint - szólhat  a könyv legfontosabb téziseiről, szólhat arról, hogy a konkrét tudományos téma korábbi eredményeihez képest mi a könyv legfontosabb újdonsága, szólhat arról, hogy az előadó mely állítások vitáját tartaná a legfontosabbnak Ezt követően a felkért opponenseknek 20 perc áll rendelkezésükre bírálatuk elmondására, majd a közönség részvételével 40 perces eszmecserére kerül sor.

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Vallásszociológiai körkép: Rosta Gergely az európai katolikusokról

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. április 6. 12.45 óra

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

A sorozat illeszkedik a frissen induló Wesley doktori iskola munkájába.

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Vallásszociológiai körkép: Bárdos-Féltoronyi Miklós a Köztes-Európa egyházairól

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. április 13. 16.45 óra

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

A sorozat illeszkedik a frissen induló Wesley doktori iskola munkájába.

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Hol tartunk?

Kozma Tamás nyolcvanadik születésnapját köszöntő ünnepi konferencia

 

 

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya ( http://oktatas.uni.hu ) alapító elnöke, Kozma Tamás nyolcvanadik születésnapját köszöntő budapesti konferenciája

Időpont: 2019. április 23-24.

Vendéglátó: Wesley János Lelkészképző Főiskola http://wesley.hu

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Cím: Budapest VIII Dankó u 11 Kline terem          

A konferencia ingyenes. Regisztrációt nem igényel.

 

A program az alábbi linken elérhető:

http://oktatas.uni.hu/keret.cgi?/20190423.htm

 

Meghívó

 

A Wesley János Főiskola pedagógia szakos hallgatói és oktatói nyitott
szakmai műhelyt hoztak létre PedLabor néven, ami minden hónap első hétfőjén
17 és 20 óra között különböző programokat kínál gyakorló pedagógusok és más
pedagógiai szakemberek számára. Célunk az ismeretterjesztés és a
tapasztalatcsere olyan témákban, amelyek komoly kihívást jelentenek a
közoktatás területén. A rendezvénysorozat látogatása ingyenes, de
regisztrációhoz kötött.

Az első három témánk:

április 1. Hogyan előzhető meg az iskolai bullying? (módszertani bemutató,
kerekasztalbeszélgetés, fórum)

május 6. Mit tanulhatunk a finnektől? (minikonferencia, fórum)

június 3. Mit jelent a gyakorlatban a gamification? (módszertani bemutatók)

 

 

Meghívó

 

Vallásszociológiai körkép: Rosta Gergely az európai katolikusokról

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. május 8. 17 óra

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 

 

Meghívó

 

Lassan két évtizedes szokásunk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály (http://oktatas.uni.hu) évi 6-7 konferenciájából négyet egy-egy Educatio (R) szám köré rendezünk - mégpedig nem konferenciafelhívásos rendszerben, hanem meghívott előadókkal. Így most "Tanügyigazgatás" címmel lesz 2019 május 9-én, csütörtökön konferenciánk. A konferencia előadói azok közül kerülnek ki, akiket a számot tematikusan kézben tartó Györgyi Zoltán és Fehérvári Anikó főszerkesztő már korábban tanulmány-szerzőnek kért fel.

 

A konferencia vendéglátója a WJLF ( http://wesley.hu ) helyszín a VIII. Dankó u 11., Kline terem (http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm )

 

Az előadás lehet

 

a. az Educatio(R)-ba írt tanulmány összefoglalója vagy

b. az Educatio(R)-ba írt tanulmány valamely izgalmas részletének kifejtése vagy 

c. az Educatio(R)-ba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat megvilágító, olyan vitaindító, amely (mármint a vita) a végső szöveg elkészítésében is segíti a szerzőt (szerencsés esetben konferenciáink a lapzárta előtti hetek valamelyikére esnek, ha nem, akkor ez csak úgy értendő, hogy a korrektúra fázisban szokásos változtatásokhoz kap tanácsot a szerző, tehát ez az opció NEM módosítja a felkérőben kapott határidőt) vagy 

d. az Educatio(R)-ba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végülis kimaradt/kimaradó elem

 

A konferenciák azon az elven működnek, hogy a (tanulmányonként)  20 perces előadásokhoz 20 perces vitaidő tartozik. 

 

A konferencia ingyenes és regisztrációt nem igényel.

 

Program

 

13

.

00

.

megnyitó

 

 

 

 

13

.

10

.

Györgyi Zoltán

:

Decentralizáció? dekoncentráció? – a közoktatás irányítása 2016 után

/

közoktatás, irányítás, oktatáspolitika

13

.

50

.

Rónay Zoltán

:

Elmélet és gyakorlat. Jogi alapelvek érvényesülése a tanügyigazgatás szabályozásában

/

Jogállamiság, jogbiztonság, központosítás

14

.

30

.

szünet

 

 

 

 

14

.

50

.

Mártonfi György

:

Egy új szakképzési reform lehetőségei és korlátai

/

Szakképzés, reform, politikai kontextus.

15

.

30

.

Szegedi Eszter

:

Az alapítványi és magániskolák szerepe az újracentralizált oktatási rendszerben

/

alapítványi- és magániskolák, alternatív kerettanterv, szülői válaszreakciók, tanszabadság

16

.

10

.

szünet

 

 

 

 

16

.

30

.

Farkas Péter

:

Duális szakképzési modellek Európában

/

osztrák duális szakképzés, német duális szakképzés, svájci duális szakképzés, angol duális szakképzés, dán duális szakképzés

17

.

10

.

Zolnai Erika

:

Paradigmaváltás az angol szakképzésben. A középfokú képzés dilemmái

/

szakképzés; oktatásfejlesztés; válság és reform.

17

 

50

 

szünet

 

 

 

 

18

 

10

 

Bajomi Iván

:

A centralizált irányítási modellt kissé módosító franciaországi változásokról.

 

 

 

Minisztériumi vagy független értékelés?  Átláthatóvá tehető-e tantervi szabályozás? Lehet más a konzultáció?

 

18

.

50

.

Velkey Kristóf

:

Hangsúlyváltások Lengyelország tanügyigazgatásában

/

oktatáspolitika; decentralizáció; minőségellenőrzés

18

.

30

.

zárszó

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó

 

Urfi Péter: A papok és a számok -“a gyerekmolesztálási ügy”-ről a katolikus egyházban

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. május 11. 14.30 – 16.00 óra

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 

Meghívó

 

Csákó Mihály (1941-2019) a magyar társadalomkutatók fiatal és középnemzedéke jó részének meghatározó tanára volt. Az idősebb nemzedékben is sokan vannak, akik informális tanítványként, kutatótársként, munkatársként, tanácskérőként köszönhetnek sokat Misi egészen különleges intellektusának és párját ritkító segítőkészségének.

Misi utolsó két munkahelye az ELTE Társadalomtudományi kara és a Wesley János Lelkészképző Főiskola volt. E két intézmény 2019 junius 14-15-én péntek-szombaton Csákó Mihály emlékkonferenciát szervez.

Szervező bizottság:

Heller Mária

Lukács Péter

Nagy Péter Tibor

Sík Domokos

 

Jelentkezési_lap

 

 

Meghívó

 

Forrai Judit hetven éves

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. május 16-17.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A program az alábbi linken érhető el:

http://oktatas.uni.hu/keret.cgi?/20190516.htm

 

 

 

Meghívó

 

Goldziher szalon
Zsidóságkutatások és internetes adatbázisépítés

 

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. május 30.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Meghívó

 

Tudomány és hatalompolitika – konferenciasorozat.

 

Időpontok:

2019. 09. 01

2019. 12. 01.

2020. 02. 09.

2020. 05. 03.

 

Helyszín: Budapest, WJLF, VIII. kerület, Dankó utca 11.

Rendező: WJLF Tudományos Tanácsa, Nagy Péter Tibor elnök

 

Az egy-egy napos rendezvényeken tudományszociológiai, tudománypolitikai előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, esettanulmányok megvitatásával dolgozzuk fel mindenekelőtt a 2010-es évek magyar tudománypolitikájának eseményeit, próbáljuk megformálni a tudományos szabadság iránt elkötelezett polgárok cselekvési alternatíváit…

 

Jelentkezni lehet:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft2O9ixkFk96vKrVC3xTq-Ii-msBLZ1AZ1LpY8yBgb9f5rZQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

 

 

Meghívó

 

A frissen induló Wesley doktori iskola előkészítő első évnyitója nyilvános!

Időpont: 2019.09.14., szombat 9 óra, helyszín VIII. Dankó u 11. Kline terem

Az évnyitó programja

a.      rektori köszöntő

b.      Nagy Péter Tibor (adoktori iskola előkészítő vezetője)… amit erről tudni érdemes…

c.      oktatók, hallgatók rövid bemutatkozása

 

A doktori iskola előkészítő elindulása:

https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola/

A következő jelentkezés (november) lehetősége

http://oktatas.uni.hu/wjlf_doktori_iskola_elokeszito_jelentkezes.htm

 

 

 

Meghívó

Rendszerváltás - 1989 - az oktatás átalakulása kerekasztal

http://oktatas.uni.hu/20190918.htm

Az MTA neveléstörténeti albizottsága és a WJLF neveléstudományi tanszéke kerekasztalt, majd tudományos vitát rendez a rednszerváltás harmincadik évfordulójára

2019. 09. 18  14 óra

Kerekasztal 1989-es szereplőkkel

Lukács Péter (1989-ben: Oktatáskutató Intézet), Horváth Zsuzsa (1989-ben: Országos Pedagógiai Intézet) , Kopcsik István (1989-ben: Pedagógusok Szakszervezete),  Horn Gábor, (1989-ben: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete) , Szemkeő Judit (1989-ben: Keresztény Pedagógus Kamara), Trencsényi László (1989-ben: Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma). Vezeti: Sáska Géza

16 óra Vita

 

 

 

Meghívó

 

Weimar 100 – Száz éve jött létre a Német Köztársaság

 

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. szeptember 22.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 

Meghívó

 

Tanulási utak, pályautak

Lassan két évtizedes szokásunk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály (http://oktatas.uni.hu) évi 6-7 konferenciájából négyet egy-egy Educatio (R) szám köré rendezünk - mégpedig nem konferenciafelhívásos  rendszerben, hanem meghívott előadókkal. Így most "Tanulási utak, pályautak" címmel lesz konferenciánk        

 

Helyszín ELTE PPK, Kazinczy utca, földszint       

Időpont 2019 szeptember 26-n, csütörtökön

            Az előadás lehet:

            a. az Educatio(R)-ba írt tanulmány összefoglalója vagy     

            b. az Educatio(R)-ba írt tanulmány valamely izgalmas részletének  kifejtése vagy    

            c. az Educatio(R)-ba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat  megvilágító, olyan vitaindító, amely (mármint a vita) a végső szöveg elkészítésében is segíti a szerzőt  vagy          

            d. az Educatio(R)-ba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végülis kimaradt/kimaradó elem        

            A konferenciák azon az elven működnek, hogy a (tanulmányonként)  20  perces előadásokhoz 20 perces vitaidő tartozik.         

            A KONFERENCIA INGYENES, REGISZTRÁCIÓT NEM IGÉNYEL      

A program elérhető:

http://oktatas.uni.hu/keret.cgi?/20190926.htm

 

 

 

 

Meghívó

 

A napóleoni Franciaország - világnézet, vallás, egyház a történelemben

A világnézeti, vallási, egyházi pluralizmus a francia forradalmat követően, a napóleoni korszak Franciaországában az állam és egyház viszonyának, a lelkiismereti és vallásszabadságnak egészen új formáját jelentette. Fontos előzménye lett ez a napjainkig élő francia modellnek, s a lelkiismereti és vallásszabadság iránt elkötelezett emberek rokonszenvének tárgya azóta is. A történettudósok, kulturális antropológusok, filozófusok, jogászok, szociológusok, teológusok, politológusok érdeklődésének tárgya Magyarországon is.
A rendezvénnyel Napóleon születésének 250. évfordulóját is köszöntjük.
A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel.

Előadással jelentkezni e lap kitöltésével lehet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-5jHxSqWNBCeUQUYHQwSdXz7IZRm_rPIswokOpBz6LOeHtA/viewform?usp=form_confirm

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. AUGUSZTUS 15.


A konferencia helyszíne: Budapest, WJLF, Budapest VIII., Dankó utca 11. Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/Dankoutca.htm

Időpont: 2019. 09. 29, vasárnap

(Ha a jelentkezők száma 8 alatt marad, a konferencia délutánra korlátozódik, 8-14 előadás esetén reggeltől estig tart az ülés. Több jelentkező esetén párhuzamos szekciók lesznek.)

A konferencia honlapja: http://oktatas.uni.hu/20190929.htm

szervező: WJLF Tudományos Tanácsa, Nagy Péter Tibor

 

Meghívó

Vallási sokszínűség az indiai szubkontinensen - világnézet, vallás, egyház a történelemben

Az indiai szubkontinens a vallási és világnézeti sokszínűség régiója.
A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel.
A konferencia Mahatma Gandhi születésének százötvenedik évfordulója előtt is tiszteleg.

Előadással jelentkezni e lap kitöltésével lehet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfliK-jUEJj3SFa7kcl8ng1DJ9Hc4CpaY4fyLVrCKoHaMRxxQ/viewform


A konferencia helyszíne: WJLF, Budapest VIII, Dankó utca 11 Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/Dankoutca.htm

Időpont: 2019. 10. 06. vasárnap

(Ha a jelentkezők száma nyolc alatt marad, a konferencia délutánra korlátozódik, 8-14 előadás esetén reggeltől estig tart az ülés. Több jelentkező esetén párhuzamos szekciók lesznek.)

A konferencia honlapja: http://oktatas.uni.hu/20191006.htm

szervező: WJLF Tudományos Tanácsa, Nagy Péter Tibor

 

 

Meghívó

MSZT Vándorgyűlés: A munka a XXI. században

A Magyar Szociológiai Társaság 2019. évi vándorgyűlése a Kodolányi János Egyetemmel közösen rendezésben

Időpont: 2019. október 24‒26.
Helyszín: Kodolányi János Egyetem, Budapest XIII., Frangepán u. 50-56.
A munka a XXI. században címmel.

 

Regisztráció:

https://docs.google.com/forms/d/1vUoIjeU3VvuNNQZOPxpbqC5ITHiT6GI2BwfNd8Hv4fA/viewform?edit_requested=true

 

 

Meghívó

A viktoriánus Anglia - világnézet, vallás, egyház a történelemben


A viktoriánus Angliára a világnézeti, vallási, egyházi pluralizmus sokféle formája volt jellemző. A brit liberalizmus nagy korszaka történettudósok, kulturális antropológusok, filozófusok, jogászok, irodalomtörténészek, szociológusok, teológusok, politológusok érdeklődésének tárgya Magyarországon is.
A konferenciával Viktória királynő születésének kétszázadik évében kerül sor.
A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel.

Előadással jelentkezni e lap kitöltésével lehet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHYvmn9gpi2O6gsNG-CjGo7LqFk_zuvHMDqS7OVEAJn0DYw/viewform?usp=form_confirm


A konferencia helyszíne: WJLF, Budapest VIII, Dankó utca 11 Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/Dankoutca.htm

Időpont: 2019. 10. 27. vasárnap

(Ha a jelentkezők száma nyolc alatt marad, a konferencia délutánra korlátozódik, 8-14 előadás esetén reggeltől estig tart az ülés. Több jelentkező esetén párhuzamos szekciók lesznek.)

A konferencia honlapja: http://oktatas.uni.hu/20191027.htm

szervező: WJLF Tudományos Tanácsa, Nagy Péter Tibor

 

Meghívó

 

Wesley tudományos körkép - 2019

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. november 6. és november 30.

 

A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferencia célja, hogy a WJLF hez kötődő hallgatók, oktatók, kutatók bepillantást szerezzenek egymás gondolatvilágába. A konferencián 20 perces előadások vannak, melyeket 20 perces viták követnek.

 

A program elérhető:

http://oktatas.uni.hu/keret.cgi?/20191106.htm

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

Meghívó

 

Pétervári Kinga: Jogi értelmezés

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. november 9. 9.00 – 10.30

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 

Meghívó

 

Gedő Éva: A német történészvita

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. november 9. 14.00 – 15.30

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 

Meghívó

 

Majsai TamásTheológia, egyházak, antiszemitizmus (fókuszpontok)

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. november 9. 16.00 – 17.30

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 

Meghívó

 

Száz éve Orgoványnál. Konferencia az európai és magyar pogromok történetéről

 

A konferencia helyszíne: WJLF, Budapest VIII., Dankó utca 11. Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/Dankoutca.htm

Időpont: 2019.11.10 , vasárnap

A konferencia honlapja: http://oktatas.uni.hu/20191110.htm

szervező: WJLF, Nagy Péter Tibor

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 

Felhívás

 

Jelentkezés a Csákó Mihály emlékkonferenciára az alábbi linken:

http://szociologia.hu/felhivas_csako_mihaly_emlekkonferencia_/

 

Időpont: 2020. január 31. és február 1.

 

 

Felhívás

 

WJLF doktori előkészítő kurzusok

Tájékoztató az alábbi linken érhető el:

http://oktatas.uni.hu/keret.cgi?/wjlf_doktori_iskola_elokeszito_jelentkezes.htm

 

 

 

Meghívó

 

Forrai Gábor : Bevezetés a tudományfilozófiába 1-2

 

Wildmann János: Az egyház helyzetének társadalomtudományi elemzése

 

Wildmann János: Az egyházi cselekvés teológiai célmeghatározása

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. november 16. 9.00, 14.00 és 15.45. óra

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 

Meghívó

Ötven évvel ezelőtt lett miniszterelnök Golda Meir. Személye kapcsán a cionista mozgalom történetéről,  a modern Izrael évtizedeiről, valamint a nők megjelenéséről a politikai csúcselitben kérdésköréről egyaránt beszélgetünk

A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel.


A konferencia helyszíne: WJLF, Budapest VIII, Dankó utca 11 Kline terem

Közlekedéshttp://oktatas.uni.hu/Dankoutca.htm

Időpont: 2019.11.17 , vasárnap

A konferencia honlapjahttp://oktatas.uni.hu/20191117.htm

A részletes program a konferencia weblapján olvasható.

Szervező: WJLF Tudományos Tanácsa, Nagy Péter Tibor.

 

Felhívás

 

A Horthy Budapesten konferenciára az alábbi linken lehet jelentkezni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeazTYDc2UzJ619AtXfomZJnVftUndDawTtpQTeYFgFLq5lAw/viewform

 

 

Meghívó

 

Az elmúlt években a Wesley János Lelkészképző Főiskolán (Interco-SSH projekt keretein belül http://interco-ssh.eu/en/ ) szervezett konferenciáinkon három filozófus-generáció megszólaltatásával tekintettük át a magyar filozófia intézményes és eszmei fejlődését. A tanácskozások videó-anyaga megtekinthető itt: : https://archive.org/details/A_magyar_filozofia_az_1990_elotti_evtizedekben, https://archive.org/details/A_magyar_filozofia_az_ezredfordulon, https://www.youtube.com/results?search_query=%22Temavalasztasi+dilemmak+a+21+szazadi+filozofiaban%22 )

A következő években annak feltérképezésére teszünk kísérletet, hogy az interdiszciplináris együttműködésnek milyen gyakorlatai, hálózatai, intézményei épültek ki a magyar filozófiai életben. Konferencia-sorozatunk első alkalmával a szociológiai és filozófiai szemléletmód közötti kölcsönhatás, illetve a filozófusok és szociológusok közötti intézményes együttműködés kereteit tárgyaljuk.

A konferencia előadásai három témát ölelnek fel:

1.      Melyek azok az aktuális problémák, amelyek jelenleg leginkább megkövetelik a filozófia és a szociológia közötti interdiszciplináris együttműködést, melyek azok a témák, amelyekről jelenleg intenzív diskurzusok folynak az egyes tudományterületek képviselői között?

 

2.     Hogyan jellemezhetők az interdiszciplináris együttműködések keretei, fórumai társadalomtudományos nézőpontból? (Intézmények, folyóiratok, a társszerzőségek, lektorálások, minősítési folyamatok, közös pályázatok tapasztalatai). A társadalomtudományos minősítésű kutatók helyzete filozófiai intézményekben és filozófusok szociológiai tanszékeken.

 

3.     Az interdiszciplináris együttműködések szubjektív értékelése: az együttműködés tapasztalatai, „ gyakorlatai”, csapdái, vitakérdései.

 

Nagy Péter Tibor – Szűcs László Gergely

 

Időpont: 2019. november 21-22.

 

A konferencia programja az alábbi linken olvasható:

http://oktatas.uni.hu/keret.cgi?/20191121.htm

 

 

 

Meghívó

 

 

Blandl Borbála: Filozófiai antropológia és történelemfilozófia

 

Majsai Tamás: A zsidó-keresztény kapcsolat- és distanciatörténet fontosabb állomásai az első századokban

 

Mazsu János: HGIS - királyi út a társadalomtörténeti kutatásokban?

 

Mazsu János: A zsidó modernizáció tér- és társadalomszerkezeti alakzatai

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. november 23. 9.00, 11.00, 14.00 és 16.00 órai kezdettel

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

Meghívó

 

Háttér társasággal közös konferencia: Az LMBTQI emberek a társadalomban

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. november 24.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Jelentkezési lap elérhető az alábbi linken:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjWkQNBB1usepArL4fNsEP-iFPEOZjw_nzee9TZR_VfqOQWw/viewform

 

 

 

Meghívó

 

Témaválasztási dilemmák a neveléstudomány határán - konferencia

 

Helyszín és időpont:

WJLF, Budapest, Dankó utca 8., Kline terem

2019. november 27-28.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

Rendezvények 2019. decemberében:

 

 

 2019.12.07 9 h.
Szilágyi Gál Mihály: Szólásszabadság magyar és nemzetközi kontextusban
Szilágyi Gál Mihály:  Modern politikai retorika

 

2019.12.07 14 h
Polónyi István: Az oktatás gazdaságtan alapjai
Polónyi István: Az oktatás egyéni és társadalmi hasznai

 

 

Meghívó

 

Populizmus és emlékezetpolitika, populizmus és történelmi közgondolkodás

 

címmel konferenciát hirdet a WJLF, az 1956-os Intézet Alapítvány, valamint az MTA II.világháború történeti albizottsága közös rendezésében 2019. 12.13-14.

https://wesley.hu/2019/04/09/konferencia-felhivas/

 

A konferencia meghírdetése után érkezett a hír, hogy a diktatórikus tudománypolitika újabb áldozata az 1956-os intézet. A WJLF tudományos tanácsa 2019 junius elején  az ötvenhatos intézet munkatársait felkérte, hogy 2019.12.15-én vasárnap tartsanak egy-egy előadástszabadon választottlehetőleg emlékezetpolitikai - témában. Felhívjuk a történésztársadalmat, a társadalomtudósokat, a szabad gondolat iránt elkötelezett értelmiséget, hogy 2019.12.15-én legalább egy rövid időre jelenjen meg a Dankó utcában, hogy kifejezze szolidaritását!

 

A konferencia jelentkezés lezárult.

 

Program:

http://oktatas.uni.hu/20191213_20191214_program.htm

 

Csatlakozó konferencia: A levert forradalom felszámolt intézete

http://oktatas.uni.hu/20191215.htm

 

Programfüzet

https://archive.org/download/conferences_2018/201912_13_14_15_programfuzet.pdf

 

 

 

Meghívó

A levert forradalom felszámolt intézete


A decemberi emlékezetpolitikai konferencia meghirdetése után érkezett a hír, hogy a diktatórikus tudománypolitika újabb áldozata az 1956-os intézet. A 2019-ben hivatalban lévő magyar kormány - mely emlékezetpolitikájában mind gyakrabban sugallja, hogy a Horthy rendszer örököse, s melyről bírálói konzekvensen állítják, hogy az 1990-es demokratikus forradalom ellenforradalmi lerombolójaezzel egy csapásra két ellenforradalom - az 1919 augusztusi és az 1956 novemberi - méltó örökösévé vált.
A WJLF tudományos tanácsa az ötvenhatos intézet 2019 junius elején hivatalban lévő munkatársait felkérte, hogy 2019.12.15-én vasárnap tartsanak egy-egy előadástszabadon választott (lehetőleg emlékezetpolitikai) témában. Szeretnénk remélni - és erőnk szerint ehhez a továbbiakban is segítően hozzájárulni - hogy a magyar történettudomány ezen fontos műhelye időről időre összegyülekezve, eredményeket közösen felmutatva és megvitatva valamilyen mértékben és értelemben fennmarad

Felhívjuk a történésztársadalmat, a társadalomtudósokat, a szabad gondolat iránt elkötelezett értelmiséget, hogy 2019.12.15-én legalább egy rövid időre jelenjen meg a Dankó utcában, hogy kifejezze szolidaritását!

A konferencia helyszíne: VIII. Dankó út 11., WJLF Kline terem

http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htmA konferencia időpontja: 2019.12.15, vasárnap

9.00 megnyitó
9.10 Eörsi László : 1956 és az emlékezetpolitika / 1956 and Memory Policy
9.40 Vita
10.10 Rainer M. János : Liberális emlékezetpolitikai ajánlat? (1988-1990) / A Liberal Proposal to Memory Policy?
10.40 Vita
11,10 Sárközy Réka : 1956 Médiarítusai / Media Rituals of 1956
11.40 vita
12.10 Standeisky Éva : Utódpárti kiútkeresés a rendszerváltás után / Socialists After Transition 1989-1990
12.40 Vita
13.10 ebédszünet
14.10 Szegő Iván Miklós : 1918-2018 Budapest „utcáin”: utcanevek és egy évszázad emlékezetpolitikai váltásai / 1918-2018 "on the streets" of Budapest: names of streets and the changes in the politics of memory of a century
14.40 Vita
15.10 Tabajdi Gábor : Az "ellenzéki egység" és a "bomlasztás" emlékezete Magyarországon / The memory  of "unity of opposition" and "disruption" in Hungary
15.40 vita
16.10 Ungváry Krisztián : Áldozatnarratíva Magyarországon 1990-2019 / Victimologist narratives in Hungary 1990-2019
16.40 vita

17.10 Kerekasztal: Az ötvenhat-kutatás jövője 

18.10 Zárszó