Akadémiai szabadság - műhelykonferencia

 

Elhunyt Ferge Zsuzsa

 

Iskolai szegregáció a makro folyamatok tükrében

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Akadémiai szabadság

 

Műhelykonferencia

 

 

A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, az Educatio ® című folyóirat és a

Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztályának rendezésében

2024. június 13. (csütörtök), 10:00 – 13:30

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, C épület, VII. előadóterem

 

TEAMS becsatlakozási lehetőség: https://t.ly/86nUR

 

A konferencia célja

 

Ahhoz, hogy a felsőoktatás és a tudomány teljes körűen betöltse társadalmi feladatait,

elengedhetetlen az akadémiai szabadság. Ahogy azt az Európai Felsőoktatási Térség miniszteri konferenciájának londoni nyilatkozata 2007-ben rögzítette, a felsőoktatás céljai közé tartozik „a hallgatók felkészítése az életre a demokratikus társadalomban részt vevő aktív állampolgárokként; a hallgatók felkészítése jövőbeli életpályájukra és egyéni fejlődésük

lehetővé tétele; egy széles körű és magas fokú tudásbázis megteremtése és fenntartása,

valamint a kutatás és az innováció ösztönzése”. (Londoni kommüniké 2007) A tudomány

szerepe pedig elsősorban az emberiség közvetlen vagy közvetett szolgálata új ismeretek

megfogalmazásával és elérhetővé tételével, valamint a haladás előmozdításával.

E célok mindegyikéhez elengedhetetlen, hogy legyen lehetőség a bevett igazságok

megkérdőjelezésére, amit az akadémiai szabadság garantál. A megkérdőjelezés nem

korlátozódik csak a korábbi tudományos eredményekre, hanem kiterjed a társadalom

működésére, gyakran a politikára, a kormányra és az államra, ami miatt az akadémiai

szabadság könnyen válhat nem kívánatossá egyes aktorok számára.

Nem meglepő ezért, hogy a Magna Charta Universitatum 1988-as nyilatkozata úgy

fogalmaz: „a kutatás, az oktatás, a képzés szabadsága az egyetemek életének alapelve”. A

2020-as kiadás szerint pedig az akadémiai szabadság az egyetemek „éltető eleme” (lifeblood).

Annak ellenére, hogy az akadémiai szabadság mint érték széles körben elfogadott, és

ezt a nemzetközi szervezetek is elismerik, az akadémia szabadság érvényesítése számos

akadályba ütközik. Sőt, az elmúlt évtizedben éppen az akadémiai szabadság eróziójának témája uralta az amerikai és nyugat-európai tudományos és közéleti sajtót, ami szoros kapcsolatot mutat a populizmus és társadalmi polarizáció erősödésével.

A téma kiemelt fontossága olyan fejleményekben is testet öltött, mint az Akadémiai

Szabadság Index megjelenése, az Európai Parlament által publikált jelentések, vagy az idén

esedékes Európai Felsőoktatási Térség miniszteri konferenciájára készülő implementációs

riport alapvető értékekkel és akadémiai szabadsággal foglalkozó fejezete (amelyet a 2020-as

római miniszteri konferencia akadémiai szabadsággal kapcsolatos nyilatkozata alapozott meg). Mindezek a fejlemények különösen fontosak a magyar tudomány és felsőoktatás

nézőpontjából, amelyről rendre lesújtó kép bontakozik ki a nemzetközi összehasonlító

vizsgálatokban. A számban egyszerre vesszük górcső alá az akadémiai szabadság koncepcionálisdilemmáit, és érvényesülését különböző kontextusokban.

 

 

Program

10:00 – 10:10 Köszöntő és megnyitó: Kováts Gergely és Rónay Zoltán, a szám szerkesztői

10:10 – 10:40 Kováts Gergely (BCE) és Rónay Zoltán (ELTE): Az akadémiai szabadság

tartalma és határai: a hagyma modell

10:40 – 11:10 Fleck Zoltán, Matyasovszky-Németh Márton, Fábián Áron (ELTE): Az

akadémiai szabadság kiüresedése

11:10 – 11:40 Fábri György (ELTE): Az egyetemi autonómia veszélyeztetettsége a

szabadság földjén

11:40 – 11:50 szerkesztői reflexiók

11:50 – 12:10 szünet

12:10 – 12:40 Polónyi István (WJLE): Az akadémiai szabadság és az intézményi

autonómia a hazai felsőoktatásban rendszerváltás után

12:40 – 13:10 Kirs Eszter (BCE): Az akadémiai autonómia hallgatói szemszögből: a

FreeSZFE esete az önrendelkezési és információs szabadságjogokkal

13:10 – 13:30 szerkesztői reflexiók és zárszó

 

 

 

Részvétel és regisztráció

 

A műhelykonferencián való részvétel ingyenes és előzetes regisztrációt nem igényel.

Helyszín és felvétel

Az eseményre hibrid formában kerül sor. Az előadásokról videófelvétel készül, amelyet

terveink szerint később szerkesztett formában elérhetővé fogunk tenni.

Kutatási Hét a Budapesti Crovinus Egyetemen

A műhelykonferenciára a Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási Hetének keretében kerül sor.

A Kutatási Hét teljes programja az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.uni-corvinus.hu/post/landing-page/kutatasi-het

A műhelykonferencia az OTKA FK138875 „Modellváltás a felsőoktatásban – Hogyan

befolyásolja az intézményi kormányzás átalakulása a magyar egyetemeket?” című kutatás

keretében valósul meg.

 

 

 

Ferge Zsuzsa (1931-2024)

 

A nekrológ - objektíve sem, s különösen akkor nem, ha (mint jelen esetben) aki írja személyesen, személyes-szakmailag is nagyon kötődött az elhunythoz - alkalmas arra, hogy egy életpálya objektív súlyát pontosan bemérjük egy olyan szerteágazó mezőben, mint a szociológia.

Ferge Zsuzsa az utolsó évtizedekben mint a szegénységkutatás - és a szegénység kutatásához és társadalmi kezeléséhez szorosan kötődő szociális munka - kiemelkedő szakértőjeként volt ismert, az 1970 előtti évtizedekben született társadalomkutató nemzedékek azonban mint az oktatásszociológia magyarországi megalapítóját  tartották őt számon.

Ferge Zsuzsa tudományos életműve mellett arról is ismert volt, hogy közéleti súlyát - mely sok évtizede töretlen - tudatosan használta a szegények és hátrányos helyzetüket sújtó társadalompolitikai lépések akadályozásért, szinte függetlenül attól, hogy számára elfogadható vagy elfogadhatatlan kormányzat cselekvései, vagy cselekvéshiányai közé illeszkedett az.

 

Néhány képsor az utóbbi évekből.

MTA oktatásszociológiai albizottsága – MSZT oktatásszociológiai szakosztálya Wesley János Lelkészképző Főiskolán 2011 - ben köszönti Ferge Zsuzsa 80. születésnapját https://archive.org/details/fergeconference


Ferge Zsuzsa és Csepeli György beszélgetése 2018-ban zajlott a Wesleyn a Nem cserélek elveket c. Ferge könyv kapcsán
https://youtu.be/z8yFaoHodUY,
https://youtu.be/uhTovPYnXyU


Ferge Zsuzsa - Társadalomtudósok három rendszerváltás idején Beszélgetés  2019 február 12  https://archive.org/details/Ferge_Zsuzsa


A 90 születésnapot köszöntő beszélgetés a Wesley palettaelőadások sorozata keretében az MSZT alelnökének
köszöntőjével
https://archive.org/download/paletta/Ferge_Zsuzsa_90_20210123.mp4

Tabula gratulatoria Ferge Zsuzsa 90. születésnapjára
https://archive.org/download/Ferge_Zsuzsa/Ferge.pdf

 

Nagy Péter Tibor

 

 

Meghívó

 

Iskolai szegregáció a makro folyamatok tükrében

(Műhelyvita)

Az MSZT Fényes Elek Társadalomstatisztikai szakosztálya, valamint az Oktatásszociológiai
szakosztálya műhelyvitát szervez a hazai iskolai szegregáció alakulásáról, valamint annak a
gazdasági és társadalmi makro folyamatokkal való összefüggéseiről. A vita alapjául: Hermann
Zoltán – Kertesi Gábor – Varga Júlia: „A teszteredmények társadalmi egyenlőtlensége és az
általános iskolai szegregáció” c. tanulmánya szolgál. (Megjelenik: Közgazdasági Szemle 2024.
április) A tanulmányt csatoljuk a meghívóhoz.

Tanulmányuk a különböző társadalmi hátterű diákok közötti általános iskolai teljesítmény-
különbségek és a szegregáció alakulását mutatja be a 2006 és 2019 közötti időszakban,

amelyhez az évente ismétlődő országos kompetenciamérések adatait vették alapul.
A műhelyvita a kutatási eredmények bemutatása mellett kitér azok továbbgondolására,
nevezetesen, az iskolai szegregációnak a makro folyamatokkal való összefüggésére, amellyel
remélhetően ösztönözni lehet a további kutatásokat. Az elmélyült és tartalmas diskurzus
érdekében korreferenseket kérünk fel.
A vita nyilvános, amelyre minden érdeklődőt várunk.
A vita helyszíne: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Kline terem. (Budapest, Dankó u. 11.)
A vita időpontja: 2024. április 19. 16 óra
Vitavezető: Veroszta Zsuzsanna
Vitaindító: Kertesi Gábor (KRTK Közgazdaságtudományi Intézet)
Felkért hozzászólók:
Berényi Eszter (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Kisfalusi Dorottya (TK HUN-REN)
Nagy Péter Tibor (ELTE TÁTK OITK/ WJLF NT)

Melléklet: https://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=2178