2006-os rendezvények

 
Könyvvita
 
Karády Viktor „A francia egyetem Napóleontól Vichy-ig” című, frissen
megjelent könyvét vitatjuk meg
2006. január 16-án hétfőn 14 órától a Professzorok Házában (1146 Budapest,  Ajtósi Dürer sor 19-21.).
               
Felkért bírálók:
Csákó Mihály (ELTE) Hahner Péter (PTE)
A kötet a Társadalom és oktatás sorozat (Felsőoktatási Kutatóintézet és Új
Mandátum közös sorozata) 29. köteteként jelenik meg.
A beszélgetés a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai
Szakosztálya és a Felsőoktatási Kutatóintézet közös rendezvénye.
 
 
 
 
Meghívó
 

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztályának következő rendezvénye egy

kerekasztal beszélgetés, melynek témája:Oktatásszociológiai – nevelésszociológiai

képzésünk esélyei a "Bolognai fordulat" után

 

A beszélgetés résztvevői:

 

Csákó Mihály  oktatásszociológiai szakirány vezetője , ELTE TÁTK

 

http://www.szoc.elte.hu/frames/frame303/main3035.htm

 

Forray R. Katalin, nevelésszociológia PhD program vezetője, PTE BTK

 

http://nti.btk.pte.hu/?main=doktori

 

http://oktszoc.n1.hu/doktorirovid.htm

 

Kozma Tamás, a legelterjedtebb hazai nevelésszociológiai kézikönyv, tankönyv

 

szerzője,  DE BTK

 

http://serv.enga.klte.hu/Kozma_Tamas/nevszoci/bevezet.htm

 

Lukács Péter, oktatásszociológiai irányultságú Pedagógia BA szak vezetője,

 

WJLF

 

http://www.wesley.hu/

 

Moderátor: Nagy Péter Tibor (MSZT Oktatásszociológiai Szakosztály)

 

A beszélgetés helye és ideje: Professzorok Háza,

 

Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 9. emeleti tanácskozó

 

február 27 hétfő 14 óra

 

 

A rendezvény az MSZT OSZ és a Felsőoktatási Kutató Intézet közös rendezvénye

 

 
 
Meghívó

AZ MSZT OSZ és az ELTE BTK közös rendezvénye

 

Minamizuka Shingo tokiói történészprofesszor „A japán történelemtanítás újabb kérdései" c előadása.

 

Időpont: március 9-én csütörtökön 10 órai kezdettel

 

Helyszín: ELTE Tanári Klub, 1056 Budapest Szerb u. 21-23.

Ajánlott olvasnivaló:

 

http://www.hu.emb-japan.go.jp/hun/others/japan_china.htm

http://hu.chinabroadcast.cn/1/2005/04/05/2@29255.htm

http://www.nol.hu/cikk/373785/

http://hvg.hu/vilag/20050815japan.aspx

 
 
 
Meghívó
 
A Felsőoktatási Kutatóintézet és a Magyar Szociológiai Társaság
Oktatásszociológiai Szakosztálya
 
tisztelettel meghívja Önt az Educatio
 
"Mérleg, 2002-2006" -című számához kapcsolódó konferenciára.
  
A konferencia időpontja:  2006. április 27. csütörtök du. 14.00 óra,
helye: 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Professzorok Háza IX. emeleti tárgyalóterem
 
Program:
 
14.00 - 14.20
 Kozma Tamás: Csatlakozás alulnézetben
 
14.20 - 14.40
Nahalka István: A négy év pedagógiai szempontból
 
14.40 - 15.00
Liskó Ilona: A hátrányos helyzetű tanulók iskoláztatási esélyei
 
15.00 - 15.20
 Forray R. Katalin: Hangsúlyváltások a kisebbségi oktatáspolitikában
 
15.20
 Szünet, könyvvásárlási lehetőség
 
15.40  - Vita
Az Educatio ,,Mérleg, 2002-2006" című számának tartalomjegyzéke és az
előadások szövege megtekinthető a www.hier.iif.hu honlapon.

Liskó Ilona

 


 
Call for papers for the International Conference on "University Students in the 19th-21st Century "
organized by "Education and Society" Doctoral School of University of Pécs in collaboration with
Research Network of Sociology of Education of European Sociological Association and
Sociology of Education Section of HSA.

Date and Venue: 23rd May 2006, University of P=E9cs, Faculty of Humanities

 

Deadline for submission: 30th April 2006

 

Language of the conference: Hungarian and English

Presentations will be published as e-publications. The length of presentation should not

 

exceed 20 minutes. Technical instruments (laptop, projector) will be provided.

Resumes of English language presentations will previously be available for participants

 

before the conference. The deadline for sending resume is 10th May 2006.

Formal requirements:

Those wishing to give their presentation in Hungarian are obliged to submit the resume of

 

their presentation in English preliminary. Titles of cross-tables, graphs etc. and titles of

 

chapters should be in English or Hungarian and English. 

Conference fee: 20 EUR

 

To cover expenses, financial aid may be requested, which is limited to 20 = EUR.

The cost of publication is subject to length of presentation and includes the cost-price of digital editing.

 Likely sections of the Conference:

   1. Social background of university students, pre-university  educational schemes and university study achievements in

 

       Western-Europe and North America in the long 19th century

   2. Social background of university students, pre-university

 

       educational schemes and university study achievements in

 

      Austro-Hungarian Monarchy in the long 19th century

   3. Social background of university students, pre-university

 

      educational schemes and university study achievements in

 

      Western-Europe and North America in the 20th-21st century

   4. Social background of university students, pre-university

 

      educational schemes and university study achievements in the 20th-21st

 

      century Central-Europe (succession states of the Monarchy, Poland and

 

      Baltic states)

   5. Social background of university students, pre-university

 

      educational schemes and university study achievements in East-Europe

 

      in the 19th - 21st century (succession states of the Turkish =96Ottoman

 

      Empire, Russia, Soviet Union  and post-Soviet states)

  6. Social background of university students, pre-university

 

      educational schemes and university study achievements in Asia, Africa

 

      and Latin America in the 19th-21st century

Remark: Pécs, Europe's Cultural Capital for 2010 lying in South Hungary can easily be reached by

 

train starting at 6.40 from Budapest or by air. List of recommended hotels in Budapest and Pécs is

 

available from organizers upon request.

Those wishing to submit a paper are requested to provide the following

 

information along with the paper:

 

Name

 

Institution

 

Primary email address:

 

Secondary email address (if any):

 

Title of the presentation in Hungarian (if any):

 

Title of the presentation in English:

Email applications should  bear the following indication in the subject line: "application for the 23rd Conference".

For further information please contact:

Nagy Peter Tibor (Head of the History of education program of the PhD school), Chair of the Conference or

 

Fekete Szabolcs, main organizer at educationandsociety@gmail.com http://nti.btk.pte.hu/?main=3Ddoktori

Konferencia felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Doktori Iskola közösen az Európai Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai

 

hálózatával és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztályával nemzetközi konferenciát rendez  "University students

 

in the 19-21 centuries" Egyetemi hallgatók a 19-21. században címmel.

A konferencia időpontja és helyszíne:  2006 május 23, Pécsi Tudományegyetem,

 

Bölcsészettudományi Kar, Ifjúság útja 6.

 

Jelentkezési határidő: 2006. április 30.

Jelentkezés: educationandsociety@gmail.com-ra küldött e-mailben, az e felhívás alján található

 

nyomtatvány kitöltésével. Az e-mail tárgya: "Jelentkezés május 23-i konferenciára" legyen.

 

A konferencia munkanyelvei: angol és magyar.

 

A konferencián 20 perces előadások tartásara van mód. A konferencia előadásai később elektronikus

 

kiadványkent megjelennek.

Az előadásukat magyarul tartó résztvevők az előadások rezüméjét kötelesek előzetesen angolul és magyarul benyújtani.

 

Az előadásukat angolul tartó résztvevők az előadások rezüméjét kötelesek előzetesen angolul benyújtani.

 

A rezümék a konferencia előtti napokban elektronikusan hozzáférhetőkké válnak.

 

Az előadások rezüméi beérkezésének határideje: 2006. május 10.

 

A kereszttáblákat és grafikonokat bemutató magyar nyelvű előadások grafikonfeliratai és fejlécei is készüljenek angolul vagy angolul is.

 

A konferencia részvételi díja 20 Euro. A jelentkezéssel együtt elküldött kérelemben a konferencia előadói max. 20 Euro-s támogatást

 

kérhetnek a költségeik fedezésére. A részvételi díj befizetése ill. a támogatások átvétele - a konferencia helyszínen lehetséges.

 

A digitális kötetbe kerülés részvételi díja az előadások hosszúságának függvénye - a digitális szerkesztés önköltsége.

A konferencia várható szekciói:

 1. Egyetemi hallgatók társadalmi háttere, egyetem előtti iskolai pályája és egyetemi tanulmányi  eredményessége

 

     a hosszú 19. századi Nyugat Európában és Észak Amerikában

 2. Egyetemi hallgatók társadalmi háttere, egyetem előtti iskolai pályája és egyetemi tanulmányi  eredményessége

 

     a hosszú 19. századi Osztrák-Magyar Monarchiában

 3. Egyetemi hallgatók társadalmi háttere, egyetem előtti iskolai pályája és egyetemi tanulmányi  eredményessége

 

     a 20-21. századi Nyugat-Európában és Észak-Amerikában

 4. Egyetemi hallgatók társadalmi háttere, egyetem előtti iskolai pályája és egyetemi tanulmányi  eredményessége

 

     a 20-21. századi Közép-Európában (A Monarchia utódállamai, Lengyelország, Baltikum)

 5. Egyetemi hallgatók társadalmi háttere, egyetem előtti iskolai pályája és egyetemi tanulmányi  eredményessége

 

     a 19-21. századi Kelet-Európában (A Török Birodalom utódállamai, Oroszország, Szovjetunió, a Szovjetunió utódállamai)

 6. Egyetemi hallgatók társadalmi háttere, egyetem előtti iskolai pályája és egyetemi tanulmányi  eredményessége

 

     a 19-21. századi Európán és Észak-Amerikán kívüli világban

 Jelentkezési lap:

 -    A jelentkező neve:

 

 -    A jelentkező intézménye:

 

 -    A jelentkező e-mail címe:

 

 -    A jelentkező alternatív e-mail címe:

 

 -    A jelentkező előadásának címe magyarul:

 

 -    A jelentkező előadásának címe angolul:

Oktatás és Társadalom Doktori Iskola: http://nti.btk.pte.hu/?main=3Ddoktori

 

Felhívás

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya felhívja az érdeklődők,

 

(valamint az érdeklődők végzős tanítványainak figyelmét, hogy

 

Oktatás és Társadalom Doktori Iskola indul, ahol kifejezetten

 

oktatásszociológiai program is indul (valamint oktatástörténeti).

 
Tartalmi kérdések:
http://nti.btk.pte.hu/?main=doktori,
Adminisztratív kérdések:
http://www.btk.pte.hu/index.php?option=content&task=view&id=443&Itemid=52
 
Jelentkezési határidő május 20.
 
 
Felhívás  
A Felsőoktatási Kutatóintézet és a Magyar Szociológiai Társaság
Oktatásszociológiai szakosztálya "Óvodák" címmel konferenciát rendez.
A konferencia időpontja: 2006. május 22. hétfő du. 14.00 óra
helye: 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Professzorok Háza, IX. emeleti tárgyalóterem
Program:
14.00 - 14.20 Bajomi Iván (ELTE TÁTK): Franciaországi gyermekintézmények
14.20 - 14.40 Berényi Eszter (Phd hallgató): Iskolaválasztás az
               óvodában: a korai szelekció gyakorlata
14.40 - 15.00 Kelemen Elemér (PTE Oktatás és Társadalom doktori iskola):
               Az óvoda a magyar társadalom történetében
15.00 - 15.20 Török Balázs (FKI): Számítógép az óvodában
15.20 - 15.40 Vágó Irén (OKI): A rejtett expanzió és hatásai az
               óvodai hozzáférésre
 15.40 - 16.00 Szünet, könyvvásárlási lehetőség
 16.00- Vita
Meghívó
Az Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, az Európai Szociológiai
Társaság oktatásszociológiai hálózata, és a Magyar Szociológiai
Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya május 23-án, kedden, 10 óra 30 -percben
18 óráig ,,Egyetemi hallgatók a 19-21. században" címmel konferenciát
rendez
A konferencia helyszine: Pécs, Ifjúság útja 6
Érdeklődés: educationandsociety@gmail.com
Adrian Hatos ,Bernath Krisztina (Partium Keresztenyi Egyettem,
Nagyvarad (Oradea), Romania):The case for Hungarian language higher
education in 21st century Romania
Bacskai Katinka és Juhász Attila (Debreceni Egyetem):
Hallgatók egy határmenti régióban
Biró Zsuzsanna Hanna (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola):
Élőnyelv szakos bölcsészhallgatók a két világháború között
Bojda Bea: Oktatási környezet - hallgatói kapcsolatok mintázata.
Csizér Kata & Kormos Judit (Eötvös Loránd University):
Egyetemista diákok nyelvtanulással kapcsolatos kérdései
Dienes Beáta (ELTE Néprajztudományi Doktori Iskolája)
Fekete Szabolcs (PTE) Pécsi bölcsészhallgatók
Géczi János (Pécsi Tudományegyetem BTK Tanárképző  Intézet,
Nevelés- és Művelődéstörténet tanszék): Egyetemi hallgatók
intézményes oktatási karrierjeinek családi dokumentumai
Kiss Gábor (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola):
Hogyan lehet egy középiskolás sikeres egyetemista ?
Kolozsi Ádám (Pannon Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,
Antropológia és Etika Tanszék): Egyetemi hallgatók kulturális
tőkéje és ízlése az egyetemi képzés "demokratizálódása" idején. Egy
veszprémi esettanulumány
Kóródi Márta (Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Tanszék,
Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program): Nem nappali
tagozatos képzésben résztvevők a Debreceni Egyetemen
Lea-Katharina Steller, Phd (Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény):
Domb a Hold sötét oldalán
(Szofja Kovalevszkaja)
Licskó György (BME): Tudomány, technika és oktatás kölcsönhatása
a Selmecbányai Bányászati Akadémián a felvilágosodás korában
Nagy Éva
Patyi Gábor (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek
Pedagógiai Főiskolai Kar, Sopron): A 19-20. század
fordulóján Bécsben tanuló magyarországi diákok társadalmi háttere,
egyetemi és középiskolai előtanulmányai.
Sáska Géza (Professzorok Háza, Felsőoktatási Kutató Intézet):
A tanítóképző intézmények szociális összetételének változása a két
világháború közötti időszakban
T. Kiss Tamás (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar): Magyar diákok külföldön (A két világháború közötti
elitképzést szolgáló ösztöndíjrendszerről)
Ujvári Hedvig (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK,
Kommunikáció Intézet): Pest, Bécs és Párizs között. Az oktatatás
szerepe Max Nordau és Herzl Tivadar pályájának alakulásában
Zsigmond Anna (PTE BTK Neveléstudományi Intézet): Egyenlőség és
kiválóság az amerikai felsőoktatásban
 
Meghívó
Oktatáskutatási viták
Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya félévzáró rendezvényének napirendi pontjai:
1. Laki Mihály (MTA KTI / CEU ): Az idegennyelv-oktatási piac átalakulása 1989 után
(egy kéziratos tanulmány eredményeit összefoglaló előadás)
Felkért hozzászóló: Semjén András (MTA KTI / ELTE TÁTK)
2. Zsigmond Anna (PTE BTK): Amerika: Társadalom és oktatás, Bp 2005 c. könyvének vitája

Felkért hozzászóló: Lukács Péter (PH FKI/ WJLF )

 

Időpont: 2006. június 29. 14. óra

 

Színhely: Professzorok Háza, Ajtósi sor 19-29.

 

A rendezvényre az MSZT OSZ és a PH FKI közös szervezésében kerül sor.

 

FELHIVJUK A FIGYELMET:

ZSÁMBÉKOK

KÖZÉPOSZTÁLYOK ÉS ISKOLÁZTATÁS MAGYARORSZÁGON A 19. SZÁZAD ELEJÉTŐL A 20. SZÁZAD KÖZEPÉIG

(szerkesztette: Kövér György) A kötetet GYÁNI GÁBOR mutatja be.

A könyvbemutató időpontja és helyszíne:

2006. szeptember 4.16 óra.

Ybl-palota, Károlyi Mihály utca 12

FELHIVJUK A FIGYELMET:

W E S L E Y   J Á N O S   L E L K É S Z K É P Z Ő   F Ő I S K O L A

Neveléstudományi Tanszék

 

„TÁRSADALOM ÉS OKTATÁS"

tudományos konferencia

 

Budapest, 1086 Dankó u. 11.

Nagy Előadó Terem

 

2006. szeptember 9. (szombat)

 

PROGRAM

 

9.30 - 9.45        Megnyitó: Dr. Iványi Gábor , rektor

9.45 - 10.45      Karády Viktor, akadémikus: Az iskolázottsági egyenlőtlenségek regionális

                        logikája az 1919 előtti Magyarországon

                        Kelemen Elemér, CSc: Az iskola a magyar társadalom történetében

                       Nagy Péter Tibor , DSc: Az állami szerepvállalás növekedése az oktatásban (1850-1950)

10.45 - 11.10     Vita

11.10 - 11.25     Szünet

11.25  -  12.45   Majsai Tamás, CSc: A valláspedagógia skandalumai. Egy antiszemita

                        theologumenon nyomában

                        Gordon Győri János, Ph.D: Miért nem hagyhatjuk figyelmen kívül, és

 

                        miért nem tudjuk igazán jól felhasználni az összehasonlító pedagógiát?

 

                       Biró Zsuzsanna Hanna, Ph.D jelölt: A reformpedagógiai gondolkodás hatása a

 

                       nyelvoktatás 19. század végi reformjára

                        Lukács Péter, CSc: Felsőfokú tanulás: beruházás, vagy fogyasztás?

12.45  -  13.15  Vita

13.15                Zárszó: Lukács Péter, CSc, a WJLF Neveléstudományi Tanszék vezetője

 

http://www.wesley.hu/

 


 

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya (www.oktatas.uni.hu) tudományos könyvvita sorozatának következő eseményeként

 

Hrubos Ildikó "A felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása" c új

 

könyvét (mely az Aulánál jelent meg) vitatjuk meg.

 

Felkért hozzászólók:

 

Forray R Katalin, a PTE Neveléstudományi Intézet igazgatója, az FKI

 

tudományos tanácsadója és

 

Fazekas Csaba, a ME BTK dékánja

 

 A rendezvényre október 16-án hétfőn 16 órakor kerül sor,

 

Helyszín a Professzorok Háza (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. )

 

Felsőoktatási Kutatóintézet tanácsterme.

 

(A rendezvényre a FKI-val közösen kerül sor)

 

Az Aula könyvajánlója:

 

HRUBOS ILDIKÓ

 

A FELSŐOKTATÁS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKULÁSA

 

Az 1960-as évektől megindult nagy hallgatói létszám-expanzió, továbbá a

 

társadalmi és gazdasági környezet megváltozása, a tudományok látványos

 

fejlődése következtében átalakult a felsőoktatás intézményrendszere a

 

fejlett országokban. Az akadémiai, a bürokratikus és a piaci szempontok, az

 

esélyegyenlőség, a hatékonyság és a minőség eszményei versengenek a

 

hatalmassá duzzadt ágazat egészében és egyes intézményeiben. Az ezredforduló

 

körüli számvetések arra a megállapításra jutottak, hogy túl kell lépni a

 

tömegesedéssel kapcsolatos vitákon, a felsőoktatásnak stabilizálnia kell új

 

szerepét, a társadalom közvetlen szolgálatát, egyben meg kell őriznie a

 

kultúra és a tudomány hagyományos értékeit. Közben az idő ismét felgyorsult,

 

a felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok, a hallgatói és tanári

 

mobilitás térbeli szerkezete váratlan és nem egyirányú változásokat mutat.

 

Kiépülőben van az Európai Felsőoktatási Térség, és ma már látható, hogy a

 

közeli jövő fő folyamata a felsőoktatás globalizálódása, az ázsiai térség

 

előretörése lesz."

 


 

A Felsőoktatási Kutatóintézet és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya

 

 

tisztelettel meghívja Önt az Educatio

" Képzés és munkaerőpiac"

című számához kapcsolódó konferenciára.

A konferencia időpontja2006. szeptember 18. hétfő du. 14.00 óra,

 

helye: 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Professzorok Háza földszinti konferencia terem

 

Program:

14.00-14.05

Györgyi Zoltán (FKI): A téma aktualitása

14.05 – 14.20

Mártonfi György (OKI): A gazdaság igényei a változó munkaerőpiacon

14.20  - 14.35

Polónyi István (FKI): A kétszintű felsőoktatási képzés és a munkaerő-piac

14.35 – 14.50

Németh Antal (Támaszpont Alapítvány): Hátrányos helyzetű fiatalok a munkaerőpiacon   

14.50 – 15.05

Tót Éva (FKI): A tanulás szürke zónája

15.05 – 15.20

Molnár Andrea (szervezetfejlesztő, projektvezető): A gyakorlati szakember tapasztalatai

15.20 – 16.30

Szünet, könyvvásárlási lehetőség

17.00

Vita


 

„Új felsőoktatás új szelekció” címmel kerekasztal beszélgetésre kerül sor.

 

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztályának kerekasztalára a Magyar

Szociológiai Társaság 2006. november 10-11-i konferenciájának keretén belül

kerül sor.

 

Időpont: november 11. 10.30 h

Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér 8. (Corvinus Egyetem) 118/2 számú terem

Moderátor: Nagy Péter Tibor (MSZT OSZ)

Résztvevők: Boreczky Ágnes (ELTE PPK) Csákó Mihály (ELTE TÁTK), Liskó

Ilona (FKI) Sáska Géza (MAB)

 


 

AZ MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya és az FKI "Ötvenhat" címmel konferenciát rendez.

 

A konferencia időpontja: 2006. október 30. hétfő du. 14.00 óra

 

Helye: 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Professzorok Háza, IX. emeleti tárgyalóterem

 

Program: az Educatio "Ötvenhat" című számából kiválasztott három szaktanulmány (lásd: http://www.hier.iif.hu) és egy német nyelven megjelent tanulmány megvitatása.

 

A tanulmányok:

 

Bajomi Iván (ELTE TATK): Az Országos Köznevelési Tanács visszaállítását szorgalmazó 56-os javaslat

 

Donáth Péter (ELTE TÓFK): Gyökeres fordulatot a politikai – világnézeti nevelésben

 

Sáska Géza (FKI): A felsőoktatás és a társadalmi igazságosság értelmezése a hosszú 50-es években

 

Pukánszky Béla (SzTE BTK): A balatonfüredi konferencia 1956-ban

-----------------------------------------------------------------------

Kerekasztal beszélgetések az oktatáskutatásról

 

 

A magyar oktatáskutatás intézményesülésének huszonötödik évfordulója

 

apropóján az MTA Nevelésszociológiai Albizottsága és az MSZT

 

Oktatásszociológiai Szakosztálya kerekasztal beszélgetéseket szervez.

 

Időpont: december 18. hétfő 10-18

 

Színhely: a Roosevelt téri MTA székház, elnöki tanácsterem

 

Program:

 

10.00-12.00 első kerekasztal

Az első kerekasztalhoz azokat hívtuk, akik - mielőtt vagy miután az

 

oktatást kutató szakemberként is nevet szereztek maguknak - az 1981 és

 

2006 közötti oktatáspolitikában töltöttek be magas tisztségeket.

Meghívásunkat elfogadták:

 

Báthory Zoltán

 

Benedek András

 

Gazsó Ferenc

 

Sáska Géza

 

A beszélgetést koordinálja: Nagy Péter Tibor

 

Leginkább arról szeretnénk beszélgetni, hogy hogyan hatott egymásra az

 

oktatáskutatás és oktatáspolitika.

 

12.00-13.00 Ebédszünet

 

13.00-15.00 Második kerekasztal

 

A másik kerekasztal mellé az oktatáskutatással

 

foglalkozó intézetek (OI, FKI, OKI) egykori és jelenlegi vezetőit

hívtuk meg, hogy ugyanerről a kérdésről véleményt formáljanak.

Meghívásunkat elfogadták:

 

Halász Gábor

 

Kozma Tamás

 

Liskó Ilona

 

Lukács Péter

 

Mihály Ottó

 

Nagy József

 

Zsolnai József

 

A beszélgetést koordinálja: Tamás Pál

15.00-15.15 Szünet

 

15.15-18.00 Vita

 


 

Meghívó az „Oktatás, elitek, zsidóság a 19-21. században” című konferenciára,

amely Karády Viktor 70. születésnapjának tiszteletére kerül megrendezésre

2006. december 14-15-én az MTA székházának kistermében (Roosevelt tér).

 

A konferencia szervezői az MTA Neveléstörténeti Albizottsága és az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya (www.oktatas.uni.hu/karadykonferencia.htm).

 

Program:

2006. december 14. csütörtök

 

I. szekció (10.00-12.30)

 

Nagy Péter Tibor

(tudományos tanácsadó, MSZT Oktatásszociológiai Szakosztály elnöke)

Karádigma

 

Schweitzer Gábor

(tudományos munkatárs, MTA Jogtudományi Intézet)

Adalékok az Országos Rabbiképző Intézet 1914 előtti történetéhez

 

Erős Ferenc

(pszichológus, MTA Pszichológiai Kutató Intézet, PTE BTK)

 A holokauszt traumája és a zsidó identitás

 

Molnár Judit

(történész, egyetemi docens, SZTE BTK, Budapest - Bergen-Belsen – Svájc)

A Kasztner- vonat hosszú útja a szabadsághoz

 

Karsai László

(egyetemi tanár, SZTE BTK)

Raoul Wallenberg, az ismeretlen hős (videó előadás)

 

Szünet (12.30 – 13.30)

 

II. szekció (13:30-16:00)

 

Csákó Mihály

(egyetemi docens, ELTE TáTK)

A tolerancia és intolerancia születésénél

 

Lukács Péter

(oktatáskutató, Felsőoktatási Kutatóintézet, WJLF)

Szelekció és színvonal

 

Lengyel György

(szociológus, BCE Szociológiai Intézet)

A gazdasági elit képzettsége és rekrutációja a 20. sz. végén

 

 

Hajdu Tibor

(a történettudomány doktora, MTA Történettudományi Intézete)

A középosztály érdekérvényesítő politikája a magyar egyetemek

diáklétszám-szabályozásában (1914-2005)

 

Bajomi Iván

(egyetemi adjunktus, ELTE TáTK)

Rejtett választóvonalak nyomában - egy magyarországi egyetemi konfliktus

 

Szünet (16.00 – 16.20)

 
 

III. szekció (16.20-17.40)

Toronyi Zsuzsanna

(levéltáros-muzeológus, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, WJLF)

Votívkéz és kanalacska. A Történeti Ötvösmű kiállítás (1884. február-május) judaikái

 

Szántó T. Gábor

(író, a Szombat főszerkesztője)

Az első karácsony (novella)

 

 Zeke Gyula

(író, kávéháztörténész)

Esszé

 

Hadas Miklós

(szociológus, egyetemi tanár, BCE)

Köszöntő

 

Szünet (17.40 – 18.00)

 

Koncert (18.00 – 18.20)

 

Fellegi Ádám, zongoraművész

Beethoven f-moll szonátája op. 57 (Appassionata)

 

2006. december 15. péntek

IV. szekció (10.00-12.30)

 

Németh András

(tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA Neveléstörténeti Albizottságának elnöke,

ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Pedagógiatörténeti Tanszék)

Fejezetek a közép-európai pedagógia tudománytörténetéből

 

Lafferton Emese

(egyetemi előadó, Science Studies Unit, University of Edinburgh)

Faj, biológia, és a magyar bajusz. Nemzetépítő stratégiák a magyar

orvos- és társadalomtudományokban 1900 körül

 

Donáth Péter – Preska Gáborné

(tanszékvezető egyetemi tanár – művelődésszervező, ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar)

A magyarországi tanítóképzés néhány felekezeti/nemzetiségi sajátossága (1868-1918)

 

Szabó Ildikó

(szociológus, főiskolai tanár, KGRE)

Nemzeti szocializáció a két világháború között Magyarországon

 

Bíró Zsuzsanna Hanna

(Ph.D hallgató, ELTE PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola)

Az idegen nyelvi orientáció társadalmi összefüggései – történeti-szociológiai elemzés a Horthy-korszak filológus-hallgatói körében

 

Szünet (12.30 – 13.30)

 

V. szekció (13.30-16.00)

 

Polónyi István

(oktatáskutató, PH Felsőoktatási Kutatóintézet)

Tömegesedés és elitoktatás

Róbert Péter

(szociológus, TÁRKI, ELTE)

Szegregáció és iskolai teljesítmény nemzetközi összehasonlításban

 

Sáska Géza

(tudományos főmunkatárs, kandidátus, PH Felsőoktatási Kutatóintézet)

A szociális különbségek a felsőoktatási karok között az ötvenes évek elején

 

Pók Attila

(igazgatóhelyettes, MTA Történettudományi Intézet)

Rabul ejtett elmék a sztálinista Magyarországon: európai eszmetörténeti esettanulmány

 

Randolph L. Braham

(igazgató, The Rosenthal Institute for Holocaust Studies)

Greetings (videó előadás)

 

Szünet (16.00 – 16.20)

 

VI. szekció (16.20-18.50)

 

Szegedi Péter

(szociológus, elemző, Forsense Piac- és Közvéleménykutató)

Futball és zsidóság Magyarországon a 20. század első felében

 

Haraszti György

(egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet)

1956 és a magyar zsidóság

 

Majsai Tamás

(teológiai tanár, WJLF)

Lakmuszpapír-e Kamenyec-Podolszkij a Soá pedagógiai recepciójában?

 

Andreas Pribersky

(politológus, Institut für Politikwissenschaft Universität Wien)

Austrian Identity in 21st century and the Jews: the example of the

commemoration in 2005.

 

Kovács András

(egyetemi tanár, szociológus, CEU, MTA Kisebbségkutató Intézet)

Van-e új antiszemitizmus Magyarországon?

(Biró Zsuzsanna Hanna közreműködésével)

 

Zárszó (18:50-19:00)